Jaka minimalna stawka godzinowa należy się w 2017 roku


15 lutego 2017 4 min. czytania

Minimalna stawka godzinowa nie jest stałą stawką i w 2017 roku wynosi 13 zł. Jak dokładnie należy interpretować pojęcie minimalnej stawki godzinowej oraz kogo ona obowiązuje przeczytacie poniżej. Zapraszamy!

Minimalna stawka godzinowa – kogo obowiązuje?

Zgodnie z przepisami podatkowymi wprowadzonymi w 2016 roku za minimalną stawkę godzinową uważamy minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Minimalna stawka godzinowa ustalona na poziomie 13 zł wprowadzona od 2017 roku dotyczy:

 • osób fizycznych, które wykonują jednoosobową działalność zarejestrowaną na terenie Polski, jeżeli przedsiębiorca ten nie zatrudnia pracowników lub nie zawiera umów ze zleceniobiorcami,
 • osób fizycznych, które nie prowadzą działalności, natomiast świadczą one usługi na podstawie umowy zlecenie dla przedsiębiorców lub innych jednostek.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. – ile wynosi?

Minimalna stawka godzinowa w 2017 r. – ile wynosi?

Od stycznia 2017 roku minimalna stawka godzinowa została ustanowiona na poziomie 13 zł. Jest to wartość zmienna, co oznacza, że co roku może się ona zmieniać.

W umowie zawartej z osobą świadczącą usługi lub zleceniobiorcą powinna być ustalona wysokość wynagrodzenia i nie można ona być niższa niż 13 zł za godzinę – jest to minimum, które musi być zapewnione. Jeżeli chodzi o górny limit stawki godzinowej to nie został on określony w ustawie, jest on dowolny uzależniony w głównej mierze od przedsiębiorcy zlecającego wykonanie danej usługi.

Czy grożą nam konsekwencje z tytułu nie wywiązania się z wypłacania minimalnej stawki?

Zgodnie z wprowadzoną ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli przedsiębiorca wypłaca zleceniobiorcy bądź osobie świadczącej usługę wynagrodzenie niższe niż wysokość ustalonej minimalnej stawki godzinowej to podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

Składki ZUS w 2017 roku – ile wynoszą?

13 zł brutto czy netto – jak to liczymy?

Bardzo często pojawiają się pytania na temat tego, czy wspomniana już kwota 13 zł jest wartością netto czy brutto za przepracowaną godzinę.

Spieszymy zatem z odpowiedzią jak w prawidłowy sposób należy to liczyć.

Dla osoby fizycznej zatrudnionej przez przedsiębiorcę lub inną jednostkę na podstawie umowy zlecenie kwota 13 zł oznacza wartość brutto za przepracowaną godzinę. Oznacza to, że na rękę taka osoba otrzyma około 9,49 zł za jedną przepracowaną godzinę.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność oraz świadczących usługi na podstawie podpisanej umowy. Osoba taka za wykonaną usługę wystawia fakturę dla zleceniodawcy. W takim przypadku na fakturze za godzinę pracy przedsiębiorca wskazuje kwotę 13 zł i jest to wówczas wartość netto z faktury do której doliczamy wartość podatku VAT.

Koniec małego ZUSu – jak wyglądają formalności?

Potwierdzenie przepracowanych godzin – jak to udokumentować?

W przypadku zawarcia umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług, dla których obowiązuje minimalna stawka godzinowa strony umowy mają obowiązek zawrzeć w niej informacje dotyczące potwierdzenia liczby przepracowanych godzin. Ewidencję czasu pracy przedkładamy w formie papierowej, elektronicznej lub dokumentowej w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Dokument taki mamy obowiązek przechowywać przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Jak skorygować deklaracje złożone do ZUSu?

Wyłączenia od stosowania minimalnej stawki godzinowej

Zasad dotyczących stosowania minimalnej stawki godzinowej nie stosujemy w następujących przypadkach:

 • do umów o dzieło,
 • do umów agencyjnych,
 • do osób prowadzących działalność gospodarczą, jeśli usługa wykonywana jest na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności,
 • do osób prowadzących działalność gospodarczą zatrudniających pracowników,
 • przy umowie zlecenie między dwiema osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności,
 • do osób prowadzących działalność gospodarczą, jeśli zawierają one umowy zlecenie,
 • do osób prowadzących działalność gospodarczą w UE lub EOG.

Prowadzenie firmy na etacie a zwolnienie lekarskie.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Zastanawiasz się nad tym czy Tobie również przysługuje minimalna stawka godzinowa? Zapraszamy do komentowania i zadawania pytań na info@infakt.pl.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu