Jakie składki zapłaci przedsiębiorca na małym ZUS-e, a jakie na dużym ZUS-ie w 2017? Przykłady z wyliczeniami

W 2017 roku przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki społeczne niż dotychczas. Dotyczy to zarówno małego, jak i dużego ZUS-u. Sprawdź ile wyniosą nowe składki ZUS.

Dlaczego zmieniła się wysokość składek dla przedsiębiorców?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze stanowi zadeklarowana kwota. Przepisy określają dolne i górne ograniczenie. W zależności od tego, czy opłacamy mały czy duży ZUS najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

 • 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę – mały ZUS;
 • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego przez GUS – duży ZUS.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców, podwyższana głównie wtedy, gdy chcemy uzyskać wyższy zasiłek chorobowy lub macierzyński nie może przekroczyć miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Górne ograniczenie możliwej do zadeklarowania kwoty, od której obliczane są wysokości poszczególnych składek społecznych jest takie samo niezależnie od tego, czy opłacamy mały czy duży ZUS. W 2017 roku wynosić będzie 10 657,50 zł.

Jeżeli przedsiębiorca korzystający z małego ZUS-u zamierza zwiększyć podstawę do opłacania swoich składek na ubezpieczenia to nie musi zmieniać kodu ubezpieczenia.

Mały ZUS – ile zapłacą młodzi przedsiębiorcy w 2017 roku?

Mały ZUS to preferencja przysługująca przedsiębiorcom przez pierwsze pełne 24 miesiące prowadzenia działalności, o ile nie posiadali firmy przez ostatnie 60 miesięcy i nie wykonują czynności na rzecz pracodawcy, dla którego przed dniem otworzenia firmy w bieżącym lub poprzednim roku wykonywali takie same czynności, jak te które wchodzą w zakres ich działalności gospodarczej.

W 2017 roku zmienia się minimalne wynagrodzenie za pracę, a wynosić będzie dokładnie 2000 zł brutto.

30% · 2000 zł = 600 zł

Oznacza to, że nowa minimalna podstawa wymiaru składek społecznych to 600 zł.

Jeżeli jesteś jednym z przedsiębiorców, którego obowiązuje przywilej w postaci małego ZUS-u to w 2017 roku będziesz opłacał składki społeczne w następującej wysokości:

 • ubezpieczenie emerytalne (19,52 % podstawy wymiaru)

19,52% · 600 zł = 117,12 zł;

 • ubezpieczenie rentowe (8,00% podstawy wymiaru)

8% · 600 zł = 48,00 zł;

 • ubezpieczenie wypadkowe (1,8% podstawy wymiaru)

1,8% · 600 zł = 10,80 zł

 • ubezpieczenie chorobowe – dobrowolne (2,45% podstawy wymiaru)

2,45% · 600 zł = 14,70 zł.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne, bez dobrowolnej składki chorobowej w 2017 roku wynosić będzie: 175,92 zł.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne, wliczając dobrowolną składkę chorobową w 2017 roku wynosić będzie: 190,62 zł.

Przypomnijmy, że przedsiębiorcy opłacający mały ZUS (określając najniższą możliwą podstawę opłacania składek społecznych) zwolnieni są ze składki na Fundusz Pracy.

Koniec małego ZUS – jak wyglądają formalności?

Wyliczamy składki ZUS

Duży ZUS – wysokość składek społecznych w 2017 roku

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą z dłuższym stażem lub zostałeś wykluczony z uprzywilejowania w postaci małego ZUS-u to masz obowiązek opłacać zdecydowanie wyższe składki, czyli tzw. duży ZUS.

W 2017 roku prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogłoszone przez GUS wynosi 4263 zł.

60% · 4263 zł = 2 557,80 zł

Na podstawie powyższego wyliczenia możemy stwierdzić, że najniższa możliwa podstawa wymiaru składek społecznych dla dużego ZUS-u wynosić będzie w 2017 roku 2 557,80 zł.

Jeżeli przedsiębiorca zadeklaruje tą właśnie kwotę jako podstawę swoich składek zapłaci w 2017 z tytułu ubezpieczeń społecznych:

 • ubezpieczenie emerytalne (19,52 % podstawy wymiaru)

19,52% · 2 557,80 zł =  499,28 zł;

 • ubezpieczenie rentowe (8,00% podstawy wymiaru)

8% · 2 557,80 zł  =  204,62 zł;

 • ubezpieczenie wypadkowe (1,93% podstawy wymiaru)

1,8% ·  2 557,80 zł = 46,04 zł;

 • ubezpieczenie chorobowe – dobrowolne (2,45% podstawy wymiaru)

2,45% · 2 557,80 zł  = 62,67 zł;

 • Fundusz Pracy (2,45% podstawy wymiaru)

2,45% · 2 557,80 zł  = 62,67 zł.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne , wliczając składkę na FP, ale bez dobrowolnej składki chorobowej w 2017 roku wynosić będzie: 812,61 zł.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne, wliczając składkę na FP i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2017 roku wynosić będzie: 875,28 zł.

Jak skorygować deklaracje złożone do ZUS-u?

Nowe składki ZUS 2017 – zestawienie

Zbierzmy wszystkie składki społeczne w jednej tabeli:

składki ZUS 2017

Podwyżka dla przedsiębiorców – o ile wzrosną składki ZUS?

Podsumowując możemy stwierdzić, że przedsiębiorcy opłacający mały ZUS w 2016 roku płacili łącznie 176,33 zł daniny w postaci składek społecznych, a teraz zapłacą w sumie 190,62 zł. Oznacza to wzrost o 14,29 zł (miesięcznie), czyli o 8,1 % w stosunku do poprzedniego roku.

Dla przedsiębiorców, którym nie przysługuje preferencyjny ZUS zobowiązania z tytułu składek społecznych wynosiły w 2016 roku 832,57 zł, a od stycznia będzie to  875,28 zł. Są zatem wyższe o 42,71 (miesięcznie), czyli o 5,1 % w porównaniu do roku ubiegłego.

Sprawdź jak obniżyć podatek za 2016 rok!

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku

Trzeba oczywiście wziąć pod uwagę, że każda osoba prowadząca jednoosobową działalność zobowiązana jest do zapłaty jeszcze jednej składki – zdrowotnej (taka sama wysokość dla małego i dużego ZUS-u).

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Składka na ubezpieczenie zdrowotne to 9% podstawy wymiaru. Wysokość składki zdrowotnej również wzrosła i w 2017 roku wynosić będzie 297,28 zł. Więcej na ten temat tutaj.

Samozatrudnienie – prawa i obowiązki

Chcesz opłacać ZUS w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo.
 • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.