Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. – ile wynosi?

Od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 2 000 zł brutto. Podwyżka płacy minimalnej niesie za sobą szereg zmian. Jakich? – przeczytacie poniżej.

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie netto w 2017 roku?

Od stycznia 2017 roku kwota płacy minimalnej brutto dla pełnoetatowego pracownika została podniesiona z 1 850 zł do 2 000 zł. Wzrost płacy minimalnej spowodował, że od teraz zatrudniony pracownik na rękę otrzyma około 1 459 zł.

Przy zatrudnieniu praconwika na część etatu, kwotę wynagrodzenia brutto wylicza się proporcjonalnie, np.:

 • 1/2 etatu – minimalne wynagrodzenie wynosi 1 000 zł,
 • 3/4 etatu – minimalne wynagrodzenie wynosi 1 500 zł,
 • 1/4 etatu – minimalne wynagrodzenie wynosi 500 zł.

Wartość kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązuje tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Przepisy te nie dotyczą natomiast osób zatrudnionych na umowę zlecenie bądź umowę o dzieło.

Składki ZUS w 2017 roku – ile wynoszą?

 

Podstawowe składniki minimalnego wynagrodzenia – co do nich zaliczamy?

Często pojawia się wiele wątpliwości dotyczących tego jakie części składowe wchodzą w skład wynagrodzenia zasadniczego. Z odpowiedzią na te wątpliwości przychodzi Główny Urząd Statystyczny, który podał listę części składowych wynagrodzeń osobowych, do których zaliczamy:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatki za staż pracy oraz inne dodatki,
 • premie i nagrody,
 • wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • ekwiwalenty wypłacane w formie pieniężnej za niewykorzystany urlop,
 • wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy wypłacane ze środków pracodawcy,
 • świadczenia o charakterze deputatowym.

Do kwoty minimalnego wynagrodzenia nie wliczane są następujące świadczenia, które nie mają na nie wpływu, a mianowicie:

 • nagrody jubileuszowe,
 • odprawy rentowe i emerytalne,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatki z tytułu pracy w warunkach szkodliwych.

Nowa składka zdrowotna w 2017 roku – jaka jest jej wysokość?

Od 1 stycznia 2017 jeszcze dwie kolejne zmiany – jakie?

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od 2017 roku wprowadzono jeszcze dwie istotne zmiany:

 • wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają prawo do minimalnej płacy w wysokości 100% (do końca roku 2016 minimalne wynagrodzenie dla pracowników w pierwszym roku pracy wynosiło 80% stawki),
 • z wartości minimalnego wynagrodzenia został wyłączony dodatek za pracę w porze nocnej (jak również ryczałt za godziny pracy w porze nocnej).

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. – ile wynosi_

Mały ZUS a praca dla podwykonawcy byłego pracodawcy.

Podwyżka płacy minimalnej – kto na tym nie skorzysta?

Na podwyżce minimalnego wynagrodzenia z pewnością nie skorzysta pracodawca. Dlaczego?

Dla pracodawcy oznacza to wzrost całkowitego kosztu zatrudnienia pracownika. Przy minimalnej kwocie 1 850 zł brutto całkowity koszt zatrudnienia wynosił 2 231,29 zł. Po podwyżce płacy minimalnej do 2 000 zł brutto całkowity koszt zatrudnienia wzrósł o 180,91 zł do kwoty 2 412,20 zł.

Na wzroście minimalnego wynagrodzenia z pewnością nie skorzystają również przedsiębiorcy, którzy właśnie rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Małe firmy opłacają preferencyjny (tzw. mały ZUS), dla którego podstawę wymiaru stanowi kwota nie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia, które właśnie wzrosło z kwoty 1 850 zł brutto do 2 000 zł brutto.

Co to oznacza?

Od 2017 roku nowa minimalna podstawa wymiaru składek społecznych będzie wynosić 600 zł (w ubiegłym roku podstawa ta kształtowała się na poziomie 555 zł).

Przedsiębiorca, który korzysta z preferencyjnego ZUSu zapłaci w 2017 roku 175,92 zł składek społecznych (jest to podwyżka o 13,19 zł w porównaniu do roku ubiegłego). Do kwoty tej należy doliczyć jeszcze wartość składki dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na jej opłacanie), która obecnie wynosi 14,70 zł.

Zatrudnienie rodziny w firmie – ZUS i podatki.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Zatrudniasz pracowników i masz pytania dotyczące minimalnego wynagrodzenia? Napisz do nas na: info@infakt.pl.