Jakie składki odprowadza etatowy pracownik, który jednocześnie prowadzi własną JDG? Co się dzieje z firmą, jeśli pójdzie na L4?

Jednoczesne prowadzenie działalności i praca na etacie może być ciekawym rozwiązaniem. Przedstawiamy korzyści i konsekwencje takiego rozwiązania oraz wpływ na zwolnienie lekarskie przedsiębiorcy.

Zalety połączenia prowadzenia własnej działalności i umowy o pracę

Jedną z głównych zalet równoczesnego prowadzenia firmy i posiadania umowy o pracę jest połączenie poczucia bezpieczeństwa z samodzielnym kreowaniem własnego losu zawodowego. Dzięki zapewnionemu stałemu przypływowi gotówki z tytułu etatu w każdym miesiącu możemy czuć się pewnie i stabilnie. Z drugiej strony własna firma daje możliwość podejmowania decyzji i niezależność. Łatwiej jest nam wówczas zaryzykować i otworzyć się na nowe możliwości. Nawet jeśli coś potoczy się inaczej niż zamierzaliśmy, jak co miesiąc otrzymamy pensję i będziemy mieć środki na przetrwanie kryzysu.

Umowa o pracę wiąże się z prawem do płatnego urlopu wypoczynkowego lub okolicznościowego. Można w tym czasie zawiesić firmę i wyjechać na zasłużone wakacje. Łatwiej jest także uzyskać kredyt, kiedy jesteśmy w stanie udokumentować stały przychód z tytułu etatu. W działalności natomiast mamy możliwość wyboru najkorzystniejszej dla nas formy opodatkowania.

A jakie są wady takiego rozwiązania?

Niestety łącząc prowadzenie firmy z etatem jesteśmy zmuszeni do opłacania składki zdrowotnej z obu tytułów (niezależnie od dochodów). Własna działalność gospodarcza to dodatkowe formalności, o których trzeba pamiętać (składanie odpowiednich deklaracji do urzędu skarbowego i ZUS-u oraz regularne płacenie podatków i składek na ubezpieczenia). Jeżeli chcemy skupić się na prowadzeniu firmy, wystarczy jednak skorzystać z usług Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego. Przypomnimy o zbliżających się terminach zapłaty składek i podatków, a dedykowana księgowa dopełni wszelkich formalności. 

Warto wiedzieć, że jeżeli zdecydujemy się na zrezygnowanie z etatu i przejście na samozatrudnienie to współpraca z byłym pracodawcą powoduje pewne ograniczenia. Wykonywanie czynności na rzecz byłego pracodawcy (o takim samym charakterze jak świadczone w ramach umowy o pracę) powoduje utratę prawa do skorzystania z małego ZUS-u i rozliczenia podatkiem liniowym.

Dowiedz się więcej o przejściu na samozatrudnienie

Każdy samodzielnie powinien przeanalizować wady i zalety jednoczesnego prowadzenia działalności i posiadania umowy o pracę. Pod uwagę wziąć należy przede wszystkim czas, którym dysponujemy i możemy poświęcić na rozwój firmy.

Połączenie prowadzenia firmy z pracą na etacie – ZUS

W przypadku równoczesnego prowadzenia firmy i pracy na etacie często powstaje tzw. zbieg tytułów do ubezpieczeń. Jeżeli posiadamy umowę o pracę i zarabiamy przynajmniej najniższą krajową (nie ma znaczenia na jaką część etatu jesteśmy zatrudnieni i czy jest to tylko jedna umowa o pracę czy więcej) to obowiązkowe będzie opłacanie tylko składki zdrowotnej. Nie ma natomiast przeciwwskazań, by przedsiębiorca przystąpił do dobrowolnych składek społecznych (emerytalnej i rentowej) z tytułu prowadzonej działalności.

Wątpliwości wśród przedsiębiorców budzi w tym przypadku składka chorobowa. Zgodnie z przepisami do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego może przystąpić osoba, która obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Jeżeli przystąpiliśmy do nich dobrowolnie lub nie opłacamy ich wcale to nie możemy zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że osiągając przynajmniej minimalne wynagrodzenie na etacie i prowadząc jednocześnie firmę nie przysługuje nam prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego z tytułu działalności.

Jeżeli natomiast w ramach etatu zarabiamy mniej niż wynosi aktualne minimalne wynagrodzenie za pracę to z tytułu prowadzenia firmy obowiązkowa będzie dla nas nie tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne, ale także składki społeczne: emerytalna, rentowa, wypadkowa. Mamy zatem prawo przystąpić do opłacania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Tylko wtedy, gdy nie osiągamy z tytułu umowy o pracę minimalnego wynagrodzenia możemy uzyskać dwa zasiłki – z etatu i działalności. Oczywiście warunkiem jest skorzystanie z prawa przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu działalności.

Warto jednak pamiętać, że zapłacone składki podlegają odliczeniu od dochodu lub podatku – w zależności od rodzaju ubezpieczenia.

Zwolnienie lekarskie przedsiębiorcy posiadającego umowę o pracę – co zrobić z firmą?

Przedsiębiorca przebywający na zwolnieniu lekarskim nie może wykonywać żadnej pracy zarobkowej, co oznacza że zabronione będzie prowadzenie działalności gospodarczej. Przepisy są w tej kwestii bezwzględne. Osoby posiadające firmę muszą zdecydować co zrobić z nią w trakcie L4. Mamy dwie możliwości:

  • przekazanie firmy do prowadzenia innej osobie,
  • zawieszenie działalności.

Przedsiębiorca na chorobowym

Pełnomocnictwo a zwolnienie lekarskie przedsiębiorcy

Przebywając na zwolnieniu lekarskim nie należy wykonywać pracy zarobkowej. Takie zwolnienie wyklucza świadczenie jakichkolwiek prac, dlatego najlepiej przekazać prowadzenie firmy innej osobie. W związku z tym przedsiębiorca powinien zadbać o to, by w trakcie pobierania zasiłku chorobowego posiadać pełnomocnika do przeprowadzania czynności służbowych. Pełnomocnik na podstawie sporządzonego dokumentu będzie mógł wyręczyć osobę prowadzącą działalność w określonych czynnościach.

Pełnomocnikiem może być zarówno członek rodziny, jak i ktoś spoza niej. Trzeba jednak uważać, gdyż najbliższa rodzina może zostać potraktowana jak osoba współpracująca, co z kolei rodzi obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia na takich samych zasadach jak za przedsiębiorcę, bez prawa do małego ZUS-u. Osobą współpracującą dla przedsiębiorcy jest małżonek, dziecko własne, dziecko małżonka lub przysposobione, rodzic, macocha oraz ojczym, pod warunkiem pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym. Takie osoby pomagające w działalności są uznawane za osoby współpracujące niezależnie od zakresu czynności wykonywanych w firmie przedsiębiorcy.

Jeżeli chcemy udzielić pełnomocnictwa jednej z powyższych osób, bez konieczności zapłaty wysokich składek na ubezpieczenia do ZUS-u rozwiązaniem może być sporządzenie umowy zlecenie. W ten sposób nie unikniemy całkowicie składek ZUS, ale można ograniczyć ich wysokość. Zgodnie z przepisami członek rodziny traktowany jest wówczas jako zleceniobiorca, a wartość składek ustalana jest na zasadach obowiązujących umowy cywilnoprawne.

Sprawdź jak najkorzystniej zatrudnić rodzinę w działalności

Zakres wykonywanych obowiązków zależy od rodzaju pełnomocnictwa, które zostanie udzielone. Obszar czynności, jakie w trakcie choroby mógłby podjąć pełnomocnik budzi wiele wątpliwości, gdyż urzędy skarbowe prezentują różne stanowiska w tej kwestii. W zależności od tego co faktycznie będzie robiła osoba na zastępstwie warto rozważyć podpisanie na ten czas umowy zlecenia lub o dzieło. Często jest to bezpieczniejsza opcja z punktu widzenia organów podatkowych.

Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że w razie kontroli to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek udowodnienia, że nie wykonywał w czasie zwolnienia żadnych czynności związanych z firmą. Warto więc zadbać, aby umowy i upoważnienia zawierały informacje o tym, że to pełnomocnicy lub zleceniobiorcy przejmują odpowiedzialność za dokumentację wykonywanych usług.

Zawieszenie działalności w trakcie L4

Drugim rozwiązaniem w trakcie pobierania zasiłku jest zawieszenie działalności. Aby zawiesić firmę trzeba złożyć aktualizację CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli zdecydujemy się na ten krok unikniemy zapłaty składek ZUS za okres, w którym nie prowadzimy firmy. Wysokość składek społecznych przelicza się proporcjonalnie, natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna. W związku z tym zwolnieni z jej opłaty będziemy tylko wtedy, gdy zawiesimy funkcjonowanie firmy na cały miesiąc kalendarzowy.

Sprawdź jak obliczyć wartości poszczególnych składek ZUS w trakcie zawieszenia i co zrobić z amortyzacją środków trwałych.

Zwolnienie lekarskie wykorzystane niezgodnie z jego przeznaczeniem

Dostarczając pracodawcy L4 zobowiązani jesteśmy wstrzymać każdy rodzaj aktywności zawodowej. Oznacza to, że nie wolno w tym czasie wykonywać żadnych czynności związanych z naszą firmą. Jest to uznawane za naruszenie podstawowych obowiązków pracownika i wykorzystanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem. Nie ma znaczenia, w którym dniu zostanie stwierdzone prowadzenie firmy i przez jaki czas dopuściliśmy się nieprawidłowości w tym zakresie. Zawsze grozi nam nie tylko odebranie prawa do świadczeń z tytułu choroby za cały okres niezdolności do pracy, ale również zwolnienie z pracy.

Inne przykłady korzystania ze zwolnienia lekarskiego sprzecznie z jego przeznaczeniem to wyjazd na wakacje, wyjście do kina czy remont mieszkania (każda aktywność mogąca przyczynić się do wydłużenia czasu niezdolności do pracy). Nadrzędnym celem takiego zwolnienia jest bowiem podjęcie leczenia i wypoczynku, które skutkują odzyskaniem zdolności do pracy.

Kontrola pracodawcy

Jeżeli zajdzie podejrzenie, że w trakcie L4 wykonujemy czynności związane z naszą firmą to pracodawca może:

  • dokonać samodzielnie kontroli, o ile zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób;
  • wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli do ZUS-u, gdy zgłasza mniej ubezpieczonych.

Kontrola pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim może się odbyć w miejscu zamieszkania i w miejscu prowadzenia działalności.

Kwota wolna od podatku w razie połączenia etatu z prowadzeniem firmy

Jeżeli łączymy etat z prowadzeniem własnej firmy to trzeba mieć na uwadze, że kwotę wolną od podatku należy rozliczać z tytułu działalności gospodarczej. Oznacza to, że konieczne staje się wówczas poinformowanie pracodawcy o uwzględnianiu kwoty wolnej we własnym zakresie.

Chcesz księgować swoją firmę w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo.
  • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.