Czy zawieszając działalność trzeba zaprzestać odpisów amortyzacyjnych? Czy po odwieszeniu okres amortyzacji wydłuży się?

Decydując się na zawieszenie działalności trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów z tym związanych. Jednym z nich jest amortyzacja. Czy można ją kontynuować?

Zawieszenie działalności gospodarczej

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudnia pracowników ma prawo do zawieszenia firmy na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W przypadku, gdy czas zawieszenia prowadzenia działalności obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego to za minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Zawieszenie działalności a amortyzacja

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany składnik majątku został przyjęty do używania w firmie i wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne zwiększają nasze koszty uzyskania przychodów. Dzięki nim nasz podatek dochodowy do zapłaty jest niższy.

Zawieszenie działalności nie wyklucza sprzedaży majątku firmy

Zawieszenie działalności wiąże się nie tylko z zaprzestaniem świadczenia usług czy sprzedaży towarów, ale także z wstrzymaniem amortyzacji. Nie podlegają bowiem amortyzacji nieużywane składniki majątku z powodu zawieszenia firmy. Oznacza to, że musimy zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych na okres czasu, podczas którego nie prowadzimy działalności.

Dwa domy oraz ikona kłódki na ekranie komputera

Zawieszenie działalności w trakcie miesiąca

Często pojawiają się wątpliwości wśród przedsiębiorców decydujących się na zawieszenie firmy w trakcie danego miesiąca. Przepisy stanowią, że ostatniego odpisu amortyzacyjnego można dokonać za miesiąc, w trakcie którego przedsiębiorca zawiesi działalność gospodarczą.

Dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszona została działalność środki trwałe nie podlegają amortyzacji. Oznacza to, że jeżeli zawiesiliśmy działalność z pierwszym dniem danego miesiąca to mamy prawo dokonać odpisu amortyzacyjnego za pierwszy miesiąc, pomimo że przez cały miesiąc nie prowadzimy firmy.

Zawieszenie działalności a obliczanie składek ZUS

Odwieszenie działalności – co ze straconymi odpisami amortyzacyjnymi?

Po odwieszeniu działalności przedsiębiorca ma prawo kontynuować naliczanie odpisów amortyzacyjnych. Pierwszego z nich można dokonać już za miesiąc, w którym prowadzenie działalności zostało wznowione.

Czas pełnego umorzenia środka trwałego wydłuży się. Część odpisów amortyzacyjnych przypadająca na czas zawieszenia działalności zostanie bowiem odsunięta w czasie. Oznacza to, że z punktu widzenia podatkowego nic się nie zmieni – łączna wartość wszystkich odpisów amortyzacyjnych będzie taka sama.

Zawieszenie działalności w czasie choroby

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

  • Kontaktuj się z naszymi specjalistami od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22.
  • Przekonaj się, że wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach jest proste!

Załóż konto

Masz pytania dotyczące amortyzacji? Zostaw komentarz lub napisz na adres: info@infakt.pl.