Kto musi składać Jednolity Plik Kontrolny? Jak wyglądają struktury logiczne JPK?

Jednolity Plik Kontrolny od 1 stycznia 2017 roku stał się wymagalny dla małych oraz średnich przedsiębiorców. Co to dla nich oznacza? Że do 25 lutego 2017 roku będą zobligowani przekazać organom podatkowym rejestr sprzedaży i zakupu VAT. Kogo dokładnie obowiązują nowe przepisy oraz kto jest odpowiedzialny za prawidłowe przesłanie JPK przeczytacie w poniższym artykule.

Czym jest JPK i kogo obowiązuje?

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych danego podmiotu gospodarczego uwzględniający dane dotyczące operacji gospodarczych za poszczególne okresy roku podatkowego.

Aktualne informacje o JPK

Według Ministerstwa Finansów wprowadzenie JPK ma na celu ułatwić przedsiębiorcom przekazywanie danych podatkowych do urzędu skarbowego. Pozwoli to jednocześnie na wzrost efektywności i udoskonalenie kontroli skarbowych, a dodatkowo wpłynie na to, że kontrole podatkowe będą przeprowadzane tylko w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w plikach, które przekazywane są drogą elektroniczną.

Dla dużych podmiotów JPK został wprowadzony już w 2016 roku. Od stycznia 2017 roku obowiązek ten dotyczy małych i średnich przedsiębiorców, natomiast dla mikroprzedsiębiorców obowiązek ten wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2018 roku.

Opublikowany został również zestaw 7 struktur logicznych JPK, który obejmuje najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to:

Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR

Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB

Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG

Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA

Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP

Organom podatkowym przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać w okresach miesięcznych w sposób elektroniczny tylko JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT.

Pozostałych dokumentów podatnik nie ma obowiązku przekazywać okresowo, jednak ewidencję taką należy przedstawić i udostępnić na każde wezwanie organu podatkowego.

Zmiany w przepisach – Jednolity Plik Kontrolny od 1 lipca 2016.

pióro ekran i wydruk

Kogo uważamy za małego i średniego przedsiębiorcę?

Do 25 lutego 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy mają obowiązek po raz pierwszy dokonać przekazania JPK w formie elektronicznej. Od tego momentu co miesiąc będą zobligowani do przekazywania rejestru sprzedaży i zakupu VAT.

Kogo określamy mianem małego i średniego przedsiębiorcy?

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
 • jego obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości 10 milionów euro, lub
 • suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości 10 milionów euro.

Z kolei za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników,
 • jego obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości 50 milionów euro, lub
 • suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości 43 milionów euro.

Kontrola krzyżowa w firmie – czym się wyróżnia?

Forma przekazywania JPK organom podatkowym

Przedsiębiorcy zobligowani do składania JPK dla celów podatku VAT, czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT mają obowiązek przekazywać rejestry za każdy miesiąc Ministrowi Rozwoju i Finansów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. JPK_VAT można wysłać tylko elektronicznie za pomocą podpisu kwalifikowanego. Ważne jest, aby przekazywane pliki były w formacie XML zgodne z wytycznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów.

Potwierdzeniem przesłania pliku będzie otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Ewidencję sprzedaży i zakupu VAT przekazujemy co miesiąc w terminie do 25 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatnicy, którzy rozliczają się z podatku VAT w okresach kwartalnych w dalszym ciągu mogą pozostać na kwartalnym rozliczeniu, jednak JPK_VAT będą zobowiązani składać co miesiąc.

Za brak przesłania JPK oraz za błędy w rozliczeniach przedsiębiorcy grożą sankcje karno-skarbowe. Zgodnie z art. 80 Kodeksu karnego skarbowego niezłożenie informacji podatkowej traktowane jest jako przestępstwo skarbowe i podlega karze grzywny od 10 do 120 stawek dziennych. Stawki te są ustalane indywidualnie przez sąd, który bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Zmiany w podatku VAT w 2017 roku w pigułce.

Od 2018 roku JPK obowiązkowy również dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 roku JPK stanie się wymagalny również dla mikroprzedsiębiorców.

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się natomiast przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 • jego obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości 2 milionów euro, lub
 • suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości 2 milionów euro.

Jednolity Plik Kontrolny dla Klientów Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego oraz Programu do Księgowości zostanie wprowadzony w styczniu 2018 roku, ze względu na to, że z programów księgowych inFakt korzystają mikroprzedsiębiorcy, których ten obowiązek dotyczy dopiero od 2018 roku.

Faktura dla jednostki gminy i zakładu budżetowego – zmiany od 2017 roku.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
 • Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z księgową lub księgowym.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.