Jak wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego wpłynie na sposób prowadzenia KPiR?

Odejście od formy papierowej na rzecz nowoczesnych rozwiązań online widoczne jest nie tylko w zmianach związanych ze zniesieniem obowiązku drukowania KPiR, ale także w sferze kontroli podatkowych – w lipcu 2016 część przedsiębiorców będą obowiązywały nowe przepisy.

Aktualne informacje o JPK znajdziesz tutaj

Elektroniczna KPiR – zniesienie obowiązku drukowania

W kwietniu 2016 roku zmiana przepisów uwolniła przedsiębiorców od konieczności drukowania Książki Przychodów i Rozchodów.

Do tej pory był to obowiązek każdej osoby prowadzącej swoją działalność gospodarczą – do 20. dnia kolejnego miesiąca przedsiębiorca był zobligowany wydrukować zapisy Książki Przychodów i Rozchodów za poprzedni miesiąc.

Obecnie wystarczy, jeśli KPiR jest przechowywana w formie elektronicznej.

Korzyści są oczywiste – polscy przedsiębiorcy zostali uwolnieni od problematycznego szukania miejsca magazynowania swojej papierowej dokumentacji księgowej.

Mamy już e-faktury, e-KPiR, a wkrótce czekają nas także… e-kontrole, w których kluczową rolę odgrywa tzw. Jednolity Plik Kontrolny.

Faktury elektroniczne – najważniejsze informacje

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny to innymi słowy nowy sposób przeprowadzania kontroli podatkowych, czynności sprawdzających, postępowania podatkowego i kontrolnego. 

Będzie on polegał na przekazaniu do urzędu skarbowego wszystkich informacji drogą elektroniczną. Wymaga to wprowadzenia zmian w systemach informatycznych firm.

Kontrola krzyżowa w firmie

Kogo obowiązuje zmiana przepisów

Zmiany w przepisach będą dotyczyły w pierwszej kolejności dużych przedsiębiorców, prowadzących księgi rachunkowe przy pomocy programów księgowych. Ich obrót roczny liczy się w milionach euro.

Mali i średni przedsiębiorcy prowadzący księgi przy użyciu programów komputerowych do lipca 2018 roku mają czas na dostosowanie się do wprowadzanych zmian.

Jednolity Plik Kontrolny – po co

Celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest:

  • przekazywanie informacji do urzędów skarbowych elektronicznie
  • skrócenie czasu czynności
  • ograniczenie kosztów
  • zwiększenie efektywności kontroli i zmniejszenie tzw. luki podatkowej VAT.

Odejście od formy papierowej na rzecz nowoczesnych rozwiązań online – także w temacie prowadzenia księgowości – skutkuje przystosowaniem do tych zmian także organów kontroli podatkowej.

JPK nowość

Nowa metoda kontroli rozliczeń podatkowych, ewidencji i ksiąg

Zmiany dotyczą rozliczania podatku VAT oraz pozostałych rodzajów podatków, a także weryfikacji ewidencji podatkowych i prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Najważniejsze informacje o JPK_VAT

Za jakie okresy trzeba będzie generować JPK

Proces generowania danych będzie dotyczył każdego okresu podlegającego kontroli urzędników – ponieważ mogą to być bardzo duże zbiory danych, konieczne będzie  uzgodnienie warunków technicznych dotyczących ich przekazywania.

Chcesz księgować swoją firmę w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo.
  • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.