Jakie jest limit przychodów do ulgi prorodzinnej? Co się do niego wlicza?

Aneta Socha-Jaworska

Jakie przychody maja znaczenie przy uldze na dzieci? Czyli co wliczamy do limitu 112.000 zł lub 56.000 zł. Dokładne wyjaśnienia zamieszczam we wpisie. Zapraszam do lektury.

 • Ulga na dzieci jest limitowana przychodem, tylko przy jednym dziecku.
 • Do liczby dzieci wliczane są tylko te dzieci, na które przysługuje ulga.
 • Jeśli dziecko urodzi się w trakcie roku podatkowego, to wówczas ulga przysługuje począwszy od miesiąca, w którym się urodziło.
 • Do limitu wliczane są dochody m.in. z umowy o pracę, zlecenie, działalności opodatkowanej wg zasad ogólnych i podatku liniowego, najmu rozliczanego wg zasad ogólnych, sprzedaży kryptowalut.

Limitowana ulga na dzieci

Ulga na dzieci jest odliczeniem od podatku. Może z niej skorzystać podatnik, który w danym roku:

 1. wykonywał władzę rodzicielską,
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ustawodawca określił, że jeśli podatnik ma prawo do ulgi na więcej niż jedno dziecko, to nie ogranicza go kwota dochodu. Limit mamy tylko, gdy w zeznaniu rocznym przysługuje ulga na jedno dziecko. Przepisy mówią wówczas, że można skorzystać z ulgi na jedno dziecko, jeżeli dochody podatnika:

 • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
 • rozliczającego się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
 • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł.

Co wliczamy do dochodu?

Do limitu wliczane są kwoty dochodów:

 • opodatkowanych na zasadach ogólnych, czyli np. dochody z umowy zlecenie, umowy o pracę, działalności gospodarczej, czy najmu opodatkowanych wg tych zasad,
 • uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu,
 • uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu,
 • pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Dokładna odpowiedź znajduje się w art. 27f  ust. 2a ustawy o PIT.

Jakie przychody maja znaczenie przy uldze na dzieci

Dokumentowanie prawa do ulgi

Odliczenia z tytułu ulgi na dzieci dokonuje się w zeznaniu rocznym, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Chcesz rozliczyć ulgę na dzieci w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
 • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
 • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto

W związku z rozliczeniem PIT stworzyliśmy eBooka, który w prosty sposób tłumaczy wszystkie ulgi oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele porad i odpowiedzi: