Które rodzaje darowizną są ulgą podatkową w rocznym PIC-ie, a które można ująć w kosztach?

Zazwyczaj darowizny przekazane w trakcie roku podatkowego odliczane są dopiero w zeznaniu rocznym, po spełnieniu określonych warunków i zachowując ustalone limity odliczeń. W odniesieniu do części darowizn możliwe jest ujęcie ich w KPiR. Sprawdź kiedy darowizny mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Czym jest darowizna?

Darowizna jest formą umowy, na podstawie której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swojego majątku. Oznacza to, że darczyńca nie może mieć żadnych korzyści materialnych wynikających z przekazania pieniędzy lub składników majątku.

Darowizny w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera zamknięty katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Jedna z pozycji dotyczy darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju. Oznacza to, że darowizny nie mogą być ujmowane w KPiR.

Sprawdź też jak odróżnić wydatki o charakterze osobistym od kosztów firmowych?

Odliczenie darowizny w zeznaniu rocznym

Możliwe jest jednak odliczenie darowizn od dochodu w zeznaniu rocznym, ale tylko w przypadku wyboru jako formy opodatkowania skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ulgę podatkową stanowią następujące rodzaje darowizn:

  • na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP),
  • na krwiodawstwo,
  • na cele kultu religijnego,
  • na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych.

Suma darowizn podlegających odliczeniu przeznaczonych na rzecz organizacji pożytku publicznego, cele kultu religijnego i krwiodawstwo nie może przekroczyć 6% uzyskanego w danym roku dochodu. Dla darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych nie zostały przewidziane żadne limity.

Jakie darowizny można odliczyć w zeznaniu rocznym?

Jakie darowizny mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

Przepisy dopuszczają jeden wyjątek od ogólnej zasady zabraniającej uwzględniania darowizn w KPiR. W kosztach firmowych możliwe jest bowiem rozliczenie darowizn w postaci żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. 

Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania wybrali zasady ogólne lub podatek liniowy, będą mogli w trakcie roku obniżyć swój dochód o wydatki związane z nabyciem lub wytworzeniem produktów spożywczych (z wyjątkiem alkoholi), przekazanych w ramach takiej darowizny. Dzięki temu podatek dochodowy do zapłaty będzie niższy.

Nie ma limitów odliczeń darowanej żywności w trakcie roku, tak jak w przypadku zastosowania ulgi podatkowej w zeznaniu rocznym. Wszystkie wydatki poniesione na wytworzenie lub nabycie produktów spożywczych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, bez znaczenia jest ich całkowita wartość.

Czy warto zdecydować się na podatek liniowy?

Prezenty i laptop

Dokumenty potrzebne do uwzględnienia darowizny w kosztach firmowych

Ujęcie darowizny w postaci żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego w KPiR możliwe jest wtedy, gdy posiadamy faktury potwierdzające zakup określonych produktów spożywczych. Na tej podstawie koszt zostaje wprowadzony do Księgi Przychodów i Rozchodów.

Dodatkowo należy spisać umowę darowizny i sporządzić oświadczenie o przyjęciu konkretnych dóbr materialnych. Potwierdzenie przekazania i przyjęcia darowizny musi zawierać pełne dane darczyńcy i obdarowanego, Konieczne jest również zawarcie informacji o tym, że dana darowizna zostanie przeznaczona wyłącznie na cele charytatywne.

5 sytuacji, w których żywność może stanowić koszt

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
  • Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z dedykowaną księgową lub księgowym.

Załóż konto

Masz pytania? Odpowiemy w komentarzu.