Ryczałt czy VAT – odpowiedź znajdziecie w najnowszym odcinku inFakt TV! :)

Ryczałt, czyli podatek dochodowy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Stanowi ona alternatywę np. dla skali podatkowej czy podatku liniowego.

13 ważnych informacji o ryczałcie

Przedsiębiorca, który rozlicza się ryczałtem, ale:

  • wykona transakcję, która nie daje prawa do bycia opodatkowaną w ten sposób
  • przekroczy limit przychodu wynoszący 150 tys. euro w roku podatkowym

jest zobowiązany do przejścia na rozliczanie się wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym.

W pierwszym przypadku przejście to następuje natychmiast, w drugim dopiero od nowego roku podatkowego. 

Przedsiębiorca będzie mógł wrócić do ryczałtu dopiero w kolejnym roku podatkowym.

VAT, czyli podatek od towarów i usług

VAT natomiast to podatek od towarów i usług, który nie zawsze musi być przez przedsiębiorcę rozliczany, może on bowiem skorzystać ze zwolnienia. Opodatkowanie nim jest niezależne od wybranej formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Powrót do VAT w trakcie roku

Każdy przedsiębiorca, który ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT, może powrócić do zwolnienia, jeśli wcześniej z niego zrezygnował lub utracił prawo.

Zgłoszenia takiego musi dokonać na formularzu VAT-R. Przedsiębiorca ma prawo do powrotu do zwolnienia z VAT nie wcześniej niż przed upływem roku (licząc od końca roku, w którym został czynnym VAT-owcem).

Powrót do zwolnienia z VAT może nastąpić w dowolnym miesiącu danego roku – w przeciwieństwie do wcześniejszej praktyki, która pozwalała na dokonanie zmiany jedynie z początkiem nowego roku.

Powrót do zwolnienia z VAT w trakcie roku

Można być na ryczałcie i VAT równocześnie!

Osoby, które przygotowują się do rejestracji firmy i rozważają możliwe sposoby opodatkowania powinny mieć zatem świadomość, że wybór ryczałtu nie wyklucza możliwości bycia VAT-owcem.

Chcesz zapytać o kwestie związane z podatkiem dochodowym i VAT? Napisz do nas na info@infakt.pl lub zostaw komentarz.