Czy wiesz, że powrót do zwolnienia z VAT jest możliwy w trakcie roku?

Zgłoszenie się do podatku VAT nie oznacza, że przedsiębiorca już zawsze będzie musiał się rozliczać w ten właśnie sposób. Ma on możliwość powrotu do zwolnienia, ale po spełnieniu warunków.

Powrót do zwolnienia z VAT jest możliwy w trakcie roku

Każdy przedsiębiorca, który ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT, czyli:

  • nie przekraczający limitu sprzedaży w wysokości 150 tys. zł rocznie (jeśli działalność trwa krócej niż rok, limit taki oblicza się proporcjonalnie do dni prowadzenia firmy w tym roku)
  • nie będący bezwzględnie zobowiązanym do bycia VAT-owcem ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, np. usługi prawnicze, jubilerskie, sprzedaż nowych środków transportu

może powrócić do zwolnienia, jeśli wcześniej z niego zrezygnował lub utracił prawo.

Zgłoszenia takiego musi dokonać na formularzu VAT-R. Przedsiębiorca ma prawo do powrotu do zwolnienia z VAT nie wcześniej niż przed upływem roku (licząc od końca roku, w którym został czynnym VAT-owcem).

W kwietniu 2015 roku wydano interpretację ogólną, dzięki której wiadomo, że powrót do zwolnienia z VAT może nastąpić w dowolnym miesiącu danego roku – w przeciwieństwie do wcześniejszej praktyki, która pozwalała na dokonanie zmiany jedynie z początkiem nowego roku.

Czy wiesz, że powrót do zwolnienia z VAT jest możliwy w trakcie roku?

Zwrot VAT od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Przedsiębiorca, który decyduje się na powrót do zwolnienia z VAT, musi dokonać tzw. korekty VAT. Polega ona na oddaniu wcześniej odliczonego VAT od zakupów.

Dlaczego? Bo VAT można odliczyć tylko od tych zakupów, które służą czynnościom opodatkowanym. Po powrocie do zwolnienia, siłą rzeczy składniki majątku będą służyć jedynie czynnościom nieopodatkowanym.

Terminy korekty VAT wynoszą:

  • 12 miesięcy dla składników majątku do 15 tys. zł (korekty dokonuje się jednorazowo)
  • 5 lat dla składników majątku o wartości wyższej niż 15 tys. zł (czyli 1/5 wartości rocznie)
  • 10 lat dla nieruchomości (1/10 wartości rocznie).

Zwrot VAT od materiałów i towarów

Zakupione, lecz nie wykorzystane materiały i towary handlowe również podlegają korekcie podatku VAT. Dokonuje jej się ze względu na zmianę ich przeznaczenia w miesiącu lub kwartale (w zależności od wybranego okresu rozliczania się z podatku), w którym następuje przejście na zwolnienie z VAT.

Chcesz rozliczać VAT online w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
  • Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.