O działalność bez rejestracji nadal pyta wiele osób. Nic dziwnego, temat bardzo ciekawy, a mało o nim napisano w samej ustawie. W tym wpisie przedstawię interpretacje, jakie pojawiły się w temacie działalności bez rejestracji. Osoby zainteresowane pytały o to, czy muszą posiadać NIP oraz czy mogą rozliczać koszty w działalności bez rejestracji. Po szczegóły zapraszam do wpisu.

Interpretacja ZUS

Oddział ZUS w Gdańsku przedstawił 24 lipca 2018r. bardzo niekorzystną interpretację indywidualną  sygn. DI/100000/43/822/2018 w temacie działalności bez rejestracji. Jednostka wskazała, że z tytułu wykonywanej działalności bez rejestracji należy opłacać składki, jak od umowy zlecenie. Jednostka ZUS wskazała, że w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług, z danego tytułu trzeba opłacać składki o uzyskanego przychodu.

ZUS po tej interpretacji nie wydał już żadnej innej decyzji, komunikatu ani oświadczenia odnośnie działalności bez rejestracji. Kontaktując się z infolinią ZUS można uzyskać jednak nieco inne informacje, np.:

 • osoba wykonująca działalność nie jest przedsiębiorcą, ani zleceniobiorcą więc nie opłaca się za nią składek ZUS,
 • aby z tytułu działalności nierejestrowanej nie płacić składek ZUS należy zawierać umowy kupna-sprzedaży, a nie umowy o świadczenie usług,
 • działalność nierejestrowana nie stanowi tytułu do ubezpieczeń, więc nie są należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Konsultanci odpowiadają różnie, ale póki co przeważają stanowiska że składek się nie opłaca. Natomiast ze strony ZUS nie ma żadnych konkretnych informacji, poza wzmianką:

Przepisy, które wejdą w życie 30 kwietnia 2018 r. przewidują także możliwość prowadzenia „działalności nieewidencjonowanej”. Taka działalność nie jest działalnością gospodarczą i nie jest wpisywana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoby, które będą wykonywać taką działalność nie będą podlegały ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest właściwy w zakresie zasad i warunków wykonywania „działalności nieewidencjonowanej”.

Moim osobistym zdaniem, nie należy opłacać składek z tytułu działalności nierejestrowanej.

Działalność bez rejestracji w świetle najnowszych interpretacji

Interpretacje KIS

Dyrektor KIS wydał w ostatnim czasie dwie interpretacje odnośnie działalności nierejestrowanej. Pierwsza z nich dotyczy pozyskania NIP-u, a druga kosztów uzyskania przychodów w działalności bez rejestracji.

Interpretacja indywidualna sygn. 0111-KDIB3-3.4018.5.2018.2.MS z dnia 24-09-2018

W pierwszej interpretacji osoba zadała pytanie, czy wykonując działalność bez rejestracji musi uzyskać NIP. Chodzi o usługi kosmetyczne. Wnioskodawca chce korzystać ze zwolnienia podmiotowego i musi sprzedaż dla konsumentów rejestrować na kasie fiskalnej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że:

 • aby zarejestrować kasę i odnotować na niej sprzedaż potrzebny jest NIP,
 • osoba musi wystąpić do US o nadanie NIP-u na druku NIP-7,
 • korzystając ze zwolnienia z VAT, osoba jest podatnikiem podatku VAT,
 • na formularzu NIP-7 w części A.4. należy zaznaczyć pkt 2. osoba podlegająca zarejestrowaniu jako podatnik podatku od towarów i usług lub będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • wniosek o wydanie NIP-u składa się jeden raz i gdy limit przychodu zostanie przekroczony, to wówczas trzeba w CEIDG zarejestrować działalność, ale NIP pozostaje ten sam.

Poza tymi informacjami w interpretacji jest też mowa o tym, że przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców pozwalają działać podmiotom na małą skalę bez konieczności rejestracji w CEiDG i opłacania składek ZUS.

Interpretacja indywidualna sygn. 0114-KDIP3-1.4011.378.2018.3.ES z dnia 28-09-2018

W drugiej interpretacji osoba pytała, czy wykonując działalność bez rejestracji może rozliczać koszty. Chodzi o usługi kosmetyczne. Wnioskodawca będzie również ponosił koszty uzyskania przychodu – np. zakup szminek, lakierów do paznokci, rzęs. Zamierza w zeznaniu rocznym PIT-36 przy obliczaniu dochodu odliczyć te koszty, które poniósł ściśle w związku z wykonywaną działalnością i dokumentować je fakturami, paragonami, dokumentami wewnętrznymi.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że:

 • brak zarejestrowanej działalności gospodarczej nie oznacza, że uzyskiwane dochody są zwolnione z opodatkowania,
 • pojęcie działalności nieewidencjonowanej odnosi się do braku wpisu w CEIDG,
 • osoba prowadząca działalność nierejestrową jest zobowiązana do odprowadzenia z niej podatku dochodowego,
 • przychody z działalności bez rejestracji kwalifikowane są, jako osobne przychody,
 • nie ma wykazu wydatków, który przesądzałyby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów,
 • kosztami do rozliczenia są wszelkie rzeczywiście poniesione przez podatnika, racjonalnie uzasadnione, związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zabezpieczenie albo zachowanie źródła przychodów,
 • na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia, że dany wydatek został faktycznie poniesiony i że spełnia ustawowe kryteria uznania go za koszt uzyskania przychodu,
 • Wnioskodawca może w zeznaniu rocznym PIT-36 przy obliczaniu dochodu odliczyć koszty, które poniósł ściśle w związku z wykonywaną działalnością nierejestrową.

Wnioski

Podsumowując informacje zamieszczone powyżej, Dyrektor KIS wydał interpretacje w których są informacje o tym, że osoby wykonujące działalność bez rejestracji

 • w sytuacji, gdy muszą stosować kasę fiskalną muszą pozyskać też NIP,
 • mają prawo do rozliczenia kosztów z tytułu wykonywanej działalności bez rejestracji w PIT-36.

Matematyk, który zajmuje się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna z własnej praktyki.