Gdzie na PIT będziemy ujmować działalność nierejestrowaną?

Aneta Socha-Jaworska

Osoby, które nie osiągają przychodu miesięcznego wyższego niż 75% najniższego wynagrodzenia, mogą skorzystać z działalności bez rejestracji. Przy tego rodzaju działalności nie trzeba opłacać składek ZUS, ale przychody należy rozliczyć w zeznaniu. Gdzie na PIT ujmować działalność nierejestrowaną?

Działalność bez rejestracji

Działalność bez rejestracji jest to rozwiązanie, które obowiązuje od 30 kwietnia 2018 r. Pozwala ona na dorabianie sobie niedużych kwot bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej.

Limit przychodów do rozliczenia w działalności bez rejestracji wynosi od stycznia do czerwca 2024 roku wynosi 3 181,50 zł, a od lipca 2024 roku – 3 225 zł.

Sam fakt tego, że nigdzie nie zgłasza się tych przychodów nie oznacza, że nie trzeba się z nich rozliczyć. Jest wprost przeciwnie, bo wykonując działalność nieewidencjonowaną musimy przychody z niej osiągnięte wykazać na PIT.

Gdzie na PIT będziemy ujmować działalność nierejestrowaną?

Gdzie na PIT będziemy ujmować działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowaną wykazujemy w polach 116-119 części E w formularzu PIT-36 za 2023 r. W odpowiednich polach wpisujemy przychód i koszty oraz wyliczamy dochód lub stratę.

 

W związku z rozliczeniem PIT stworzyliśmy eBooka, który w prosty sposób tłumaczy wszystkie ulgi
oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele porad i odpowiedzi: