Matematyk, który zajmuje się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna z własnej praktyki.

W tym wpisie przedstawię 5 zmian planowanych na najbliższy czas. Powiem o tym, czego mają dotyczyć i od kiedy mają zostać wprowadzone. Zapraszam do lektury.

5 zmian planowanych na najbliższy czas

Jeśli chodzi o planowane zmiany na ten i przyszły rok to chciałabym powiedzieć kilka słów o:

 1. obowiązkowym split payment,
 2. wprowadzeniu trzeciej stawki na zasadach ogólnych,
 3. nowej strukturze JPK_VAT,
 4. indywidualnym rachunku podatkowym,
 5. zerowym PIT dla młodych.

Obowiązkowy split payment

Według zapowiedzi obowiązkowy split payment ma zacząć obowiązywać od 1 września 2019 r. Ma dotyczyć 150 usług i towarów, takich jak np. węgiel kamienny, telefony komórkowe, części samochodowe. Szczegóły wykaz można znaleźć w załączniku do ustawy.

Trzy progi podatkowe na zasadach ogólnych

Rządzący proponują wprowadzenie nowej stawki podatku PIT rozliczanego na zasadach ogólnych. Zamiast dwóch progów podatkowy mielibyśmy trzy progi podatkowe ze stawkami:

 • 17% – do kwoty 42.764 dochodu
 • 18% – powyżej 42.764, a nie więcej niż 85.528
 • 32% – powyżej kwoty 85.528 dochodu.

Wprowadzenie tej zmiany zapowiadane jest od 1 stycznia 2020 r i ma dać podatnikowi zysk w kwocie od 428 zł do 855 zł w skali roku.

5 zmian planowanych na najbliższy czas

Nowa struktura JPK_VAT

Wprowadzenie nowej struktury JPK_VAT ma być w dwóch terminach:

 • 1.01.2020 dla dużych przedsiębiorców,
 • 1.07.2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Obecnie czynni podatnicy VAT składają deklaracje VAT (miesięcznie lub kwartalnie) i struktury JPK_VAT (co miesiąc). Część danych z tych dwóch dokumentów się powiela, więc jest propozycja połączenia ich i utworzenia nowej struktury JPK_VAT. Ma ona składać się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej.

Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje miesięcznie, nowe struktury będą przesyłać w terminie do 25. dnia kolejnego miesiąca. Natomiast VAT-owcy kwartalni będą zobowiązani przesyłać za pierwszy i drugi miesiąc kwartału dane ewidenecyjne za każdy miesiąc odrębnie, natomiast część deklaracyjna nowego pliku JPK_VAT za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału będzie „zerowa”. Za ostatni miesiąc danego kwartału podatnik rozliczający się kwartalnie składał będzie część ewidencyjną za ten miesiąc łącznie z częścią deklaracyjna za kwartał w terminie do 25. dnia po zakończonym kwartale.

Indywidualnym rachunek podatkowy

Indywidualny rachunek podatkowy w US ma działać na takiej samej zasadzie, jak już funkcjonujący indywidualny rachunek składkowy w ZUS. Przewiduje się wprowadzenie go od 1 stycznia 2020 r.

Proponuje się wprowadzenie dedykowanego rachunku do wpłat z tytułu CIT, PIT, VAT, a także mandatów, grzywn, czy odsetek. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy w momencie zmiany miejsca zamieszkania lub zmiany miejsca prowadzenia firmy nie musieliby się martwić o to, do jakiego US wpłacić podatki (właściwość miejscowa urzędu).

Ta informacja nie jest dobra dla osób z zaległościami podatkowymi. Bo wpłaty dokonywane przez tych przedsiębiorców rozliczane byłyby najpierw na poczet zaległości, a po ich spełnieniu dopiero na poczet bieżących wpłat.

Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT dla młodych ma obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. Jest to pomysł:

 • wprowadzenia nowego zwolnienia z PIT,
 • dla osób do 26 roku życia,
 • które osiągały przychody z umowy o prace lub zlecenie
 • i kwota roczna kwota przychodu nie przekroczyła kwoty 85 528 zł (35 636,67 zł w 2019 r. bo jest to 5/12 z kwoty 85 528).

Po przekroczeniu limitu kwotowego lub po osiągnięciu wieku 26 lat, zaliczki na podatek muszę być opłacane.