Dla kogo będzie indywidualny rachunek podatkowy? Do jakich wpłat będzie służył? Jak będzie na nich rozliczał wpłaty? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Do końca 2017 r. przedsiębiorcy wpłacali składki i podatki na konkretne konta ZUS i US. Rok 2018 przyniósł pierwsze zmiany w tym zakresie, a mianowicie wprowadzono indywidualny numer rachunku składkowego. Przedsiębiorcy do ZUS zaczęli regulować składki w postaci jednego przelewu na swoje dedykowane subkonto w ZUS.
Mamy teraz propozycję kolejnej zmiany od 1 stycznia 2020 r. – wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego.Temat indywidualnego rachunku podatkowego został określony w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Do czego ma służyć indywidualny rachunek w US?

Na to konto przedsiębiorca wpłacałby należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) lub podatku od towarów i usług (VAT) oraz niepodatkowych należności budżetowych np. grzywny, mandaty.

Skąd podatnik będzie mógł pozyskać taki numer?

Jak wskazuje projekt do ustawy, numer indywidualnego rachunku podatkowego byłby udostępniany, po podaniu identyfikatora podatkowego, za pośrednictwem strony internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub przez urząd skarbowy.
Oznacza to, że zapewne będzie udostępniona wyszukiwarka, taka jak w ZUS lub będzie można takie informacje uzyskać w US.
Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego jest zgodna ze standardem Numeru Rachunku Bankowego i zawiera:

  1. sumę kontrolną,
  2. numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku,
  3. identyfikator podatkowy.

Należy podkreślić, że indywidualnego rachunku podatkowego przedsiębiorca będzie używał wyłącznie do dokonywania wpłat i identyfikacji podmiotu na poziomie urzędu skarbowego. Indywidualny rachunek podatkowy nie będzie zawierał historii wpłat podatników.
Zwroty nadpłat bedą realizowane na rachunki bankowe podatników, a nie na ich indywidualne rachunki podatkowe.

Jak rozliczane będą wpłaty na indywidualnym rachunku podatkowym?

Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania, na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika.
Powyższego przepisu nie stosuje się, jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął. W tym przypadku dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu