Deklaracja PIT-5

Deklaracja PIT-5 jest dokumentem, który pozwala w łatwy sposób wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Jeszcze jakiś czas temu przedsiębiorcy składali ten formularz i opłacali podatek na jego podstawie. Od kilku lat nie ma już konieczności składania PIT-5, ale mechanizm wyliczania zaliczki pozostał ten sam. Dlatego można nadal sporządzać ten formularz i przechowywać w dokumentacji firmy.

Pomocny druk PIT-5

Dlaczego PIT-5 jest nadal używany, choć nie ma takiej konieczności? Otóż jest to wygodny sposób obliczania należnej zaliczki na podatek dochodowy, a ponadto posiadanie wypełnionego druku PIT-5 jest w razie kontroli dowodem potwierdzającym sposób wyliczenia należnej kwoty. Ponadto, formularze PIT-5 mogą pomóc w trakcie wypełniania zeznania rocznego, w którym należy m.in. wpisać kwoty zaliczek zapłaconych w poszczególnych okresach.

Formy opodatkowania

Kto oblicza zaliczki na podatek dochodowy według zasad PIT-5? To zależy od formy opodatkowania. Z formularza korzystają przedsiębiorcy, którzy podatek dochodowy rozliczają według jednej z dwóch form opodatkowania:

1. Zasady ogólne (tzw. skala podatkowa)
– podatek wylicza się według dwóch stawek podatkowych podatkowych, które zależą od uzyskanego dochodu.
  • podatek 18% - tą stawką opodatkowani są ci przedsiębiorcy, których roczne dochody nie są większe niż 85 528 zł (minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł );
  • podatek 32% - tą stawką opodatkowani są ci przedsiębiorcy, których roczne dochody przekroczyły próg 85 528 zł.
Opodatkowanie wg zasad ogólnych pozwala zmniejszać podatek do zapłaty przez rozliczanie kosztów uzyskania przychodów. Możliwe jest korzystanie także z innych dostępnych ulg podatkowych, a także możliwe jest wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Przy tej formie opodatkowania stosowana jest deklaracja PIT-5.

2. Podatek liniowy – podatnik zobowiązany jest do opłacania podatku według stawki 19%, bez względu na to, jaki dochód osiąga. Podobnie jak w przypadku zasad ogólnych, możliwe jest rozliczanie kosztów podatkowych.

W przeciwieństwie do opodatkowania wg skali, podatnik, który rozlicza się z dochodu według podatku liniowego nie może odliczyć od podatku kwoty zwolnionej z podatku. W tej formie opodatkowania nie przysługują także żadne ulgi podatkowe. Dozwolone jest jedynie odliczenie kwoty straty z ubiegłych lat oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Przy podatku liniowym stosowana jest deklaracja PIT-5L.

W jakim terminie opłacać zaliczkę?

Obliczoną na podstawie deklaracji PIT-5 zaliczkę na podatek dochodowy można odprowadzać co miesiąc lub kwartalnie. Jeśli przedsiębiorca odprowadza zaliczki w formie miesięcznej – ma obowiązek dokonać wpłaty w odpowiedniej kwocie do 20-tego następnego miesiąca. Jeżeli dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy – termin wpłaty przesuwa się na następny dzień roboczy po tym dniu. Z kolei terminem regulowania zaliczki opłacanej kwartalnie jest dzień 20 miesiąca następującego po rozliczanym kwartale.

Jak wyliczyć należną zaliczkę na podatek dochodowy?

Samodzielne wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy przy zasadach ogólnych nie należy do prostych, nawet dysponując formularzem PIT-5. Dlatego najwygodniej skorzystać z Programu do Księgowości inFakt.pl, który automatycznie oblicza zaliczki na podatek dochodowy i generuje gotowe formularze PIT-5 w plikach PDF. Jak to działa?

Wystarczy w inFakcie wystawiać faktury i dodawać koszty, a program na tej podstawie dokonuje wszelkich obliczeń. Przede wszystkim zaś generuje KPiR. Zapisy w ewidencji to podstawa do tego, by obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w formularzu PIT-5. Oczywiście, inFakt.pl generuje także inne dokumenty niezbędne w księgowości, np. deklaracje VAT, rejestry VAT, czy ewidencję środków trwałych.

Funkcje Programu do Księgowości najlepiej sprawdzić w praktyce. Załóż darmowe konto na inFakt.pl i wypełnij dane księgowe, a otrzymasz bezpłatny 30-dniowy okres testowy. Następnie wystawiaj faktury i dodawaj koszty, a zobaczysz jak automatycznie uzupełnią się dane w zakładce Księgowość. Jedną z pozycji będzie PIT-5. To naprawdę proste.

Autor: Sebastian Bobrowski

Zobacz również

PIT 5l

Formularz PIT-5 - deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy - obowiązywał podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze

Pit 5 druk

Choć druk PIT-5 nie jest już wymagany przez urząd skarbowy to jednak przedsiębiorcy często z niego korzystają

pokaż więcej tematów

PIT 5 kalkulator

Masz doskonały pomysł, perspektywę na zrobienie świetnego interesu

Pit 5 wzór

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest rozliczanie zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego

Pit 5 2011

PIT-5 to nazwa formularza, na którym składa się deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy do urzędu skarbowego

Formularz PIT 5

Przychody otrzymywane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej są jednym ze źródeł przychodów wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podatek Pit 5

Każdy przyszły przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności gospodarczej musi zdecydować jaką formę opodatkowania wybierze