Jak rozliczać VAT i PIT dla pojazdów sprowadzonych do Polski w celu dalszej odsprzedaży?

Handel samochodami sprowadzonymi z zagranicy to dość opłacalny biznes. W ocenie polskich podatników pojazdy te są w lepszym stanie technicznym, a także są dużo tańsze niż te oferowane do sprzedaży na rynku krajowym. Przed rozpoczęciem tego typu działalności warto zastanowić się nad tym jak poprawnie należy rozliczyć zakup samochodów sprowadzonych z zagranicy. O tym wszystkim przeczytasz w poniższym artykule. Zapraszamy!

Jak definiujemy nowy i używany pojazd?

Zgodnie z ustawą o podatku VAT za nowe środki transportu uznaje się pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6 000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

Ustawa nie precyzuje natomiast definicji używanego środka transportu, dlatego też pojęcie to definiujemy na zasadzie zaprzeczenia. Oznacza to, że za pojazd używany uznajemy samochód, u którego wysokość przebiegu przekracza wartość 6 000 kilometrów, a od dopuszczenia pojazdu do użytkowania minęło więcej niż 6 miesięcy.

Zakup z Chin – z czym to się wiąże?

Zakup samochodów sprowadzonych z zagranicy – rozliczenie PIT

Samochody osobowe zakupione za granicą i przeznaczone do dalszej odsprzedaży w Polsce traktowane są jako towary handlowe. Nabycie środka transportu księgujemy w kolumnie 10 KPiR jako „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”. W przypadku, gdy wartość na fakturze wyrażona jest w innej walucie niż PLN to wartość tę należy przeliczyć według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia dokumentu sprzedażowego. Do wartości tej należy doliczyć wartość cła oraz akcyzy, jeżeli zostały one opłacone.

Inne wydatki, które są nieodłącznie związane z zakupem towarów handlowych z zagranicy, takie jak: opłata za tłumaczenie dokumentów, opłata skarbowa lub opłata recyklingowa należy rozliczyć w kolumnie 13 KPiR jako „Pozostałe wydatki”. Potwierdzeniem udokumentowania tej operacji księgowej będą dowody potwierdzające uiszczenie danej opłaty.

Podatnik zwolniony a zakup towarów z UE

Auto i globus

Zakup samochodu z kraju UE – rozliczenie VAT

Zakup samochodu osobowego z kraju UE od podatnika

Polski przedsiębiorca, który chce zakupić samochód z kraju UE w celu dalszej jego odsprzedaży powinien pamiętać o rejestracji do VAT-UE. Zgłoszenia tego dokonujemy na wniosku VAT-R w części C3.

Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, jednak nie później niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika.

Czynny podatnik VAT transakcję tę wykazuje na deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz na deklaracji VAT-UE. Podatnik, który korzysta ze zwolnienia z VAT składa do urzędu skarbowego deklarację VAT-8 oraz deklarację VAT-UE.

W przypadku, gdy polski przedsiębiorca od podatnika unijnego dokonuje zakupu używanego samochodu to dokumentem potwierdzającym zakup jest wówczas faktura VAT marża. W takim wypadku VAT na fakturze nalicza sprzedawca, natomiast nabywca wykazuje to jako zwykły zakup w KPiR w kolumnie 10 bez wartości podatku VAT.

Zakup samochodu osobowego z kraju UE od osoby prywatnej

Zgodnie z ustawą VAT w przypadku zakupu nowego samochodu od osoby prywatnej z krajów UE zakup ten należy rozliczyć jako wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu. Polski podatnik zakup taki rozlicza w sposób analogiczny jak zakup nowego pojazdu od podatnika unijnego.

W sytuacji, gdy polski podatnik dokona zakupu używanego pojazdu od osoby prywatnej to zakup ten wykazuje jedynie w KPiR w kolumnie 10 bez rozliczenia podatku VAT.

Zakup towarów za granicą a korzyści skorzystania z procedury uproszczonej

Zakup samochodu z kraju trzeciego – rozliczenie VAT

Zakup samochodu osobowego sprowadzonego spoza UE od podatnika

Zakup nowego samochodu spoza UE dla polskiego przedsiębiorcy stanowi import towarów, który należy rozliczyć na deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Przy zakupie spoza UE musimy dodatkowo pamiętać o rozliczeniach wobec urzędu celnego. Do obowiązków podatnika należy tutaj:

  1. Przekazanie w urzędzie celnym potwierdzenia wjazdu towaru na teren wspólnoty.
  2. Przygotowanie i złożenie dokumentu SAD.
  3. Załączenie dokumentów związanych z pojazdem (faktura i inne dokumenty dotyczące pojazdu) do zgłoszenia celnego SAD.

Na podstawie przedstawionych dokumentów urząd celny nalicza cło, akcyzę oraz VAT. Za podstawę ich naliczenia przyjmujemy:

  1. Cło – bierzemy tutaj pod uwagę wartość transakcji podwyższoną o dodatkowe koszty związane z transportem pojazdu i możliwym jego ubezpieczeniem ale tylko do granic Unii Europejskiej.
  2. Akcyza – za podstawę naliczenia akcyzy przyjmujemy wartość celną powiększoną o należne cło.
  3. Podatek VAT – przy wyliczeniu podatku VAT bierzemy pod uwagę wartość celną powiększoną o cło oraz wartość podatku akcyzowego.

W przypadku, gdy polski podatnik zdecyduje się na zakup używanego samochodu rozliczenie takiej transakcji następuje w taki sam sposób jak zakup nowego samochodu sprowadzonego spoza UE.

Zakup towaru spoza UE a zwolnienie z VAT

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
  • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z księgową lub księgowym.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.