Solidarna odpowiedzialność małżonków za zobowiązania podatkowe – co to znaczy?


10 stycznia 2018 2 min. czytania

Dokonując rozliczenia rocznego, podatnik w określonych sytuacjach ma możliwość skorzystania z wspólnego rozliczania z małżonkiem. Jaki wpływ na wspólne rozliczenie mają zaległości podatkowe

Wspólne rozliczenie a zaległości podatkowe

Z wspólnego rozliczenia mogą skorzystać małżonkowie, którzy przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim. Oczywiście między nimi musiała istnieć wspólność majątkowa. Dodatkowo żadne z nich nie prowadziło działalności opodatkowanej podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową. Warto zaznaczyć, że opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem nie wyklucza prawa do wspólnego rozliczania.
W przypadku znaczącej różnicy pomiędzy wielkością osiąganych przychodów przez małżonków lub wykazanie straty przez jednego z nich, wspólne rozliczenie może przynieść korzyść w formie zwrotu podatku. Jaki wpływ na zwrot podatku mają zobowiązania podatkowe tyczące się jednego z małżonków. Czy wykazany zwrot podatku w zeznaniu rocznym może stać się przedmiotem zajęcia z uwagi na zaległości podatkowe?
wspólne rozliczenie małżonków, a zaległości podatkowe

Zwrot podatku a zaległości podatkowe

Zgodnie z art. 92 § 3 ordynacji podatkowej, małżonkowie opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów na podstawie odrębnych przepisów ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Dodatkowo podatnicy solidarnie odpowiadają za wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku od sumy dochodów małżonków. Jeżeli u jednego z małżonków powstała zaległość podatkowa np. z tytułu nierozliczenia VAT lub brak wpłaty zaliczek na podatek dochodowy z działalności gospodarczej, zwrot podatku wykazany w zeznaniu rocznych zostanie w całości przekazany na zaległości podatkowe. Oznacza to, że ustawowe odsetki mogą tak samo zostać zapłacone z przysługującego zwrotu podatku.
Dodatkowo zgodnie z art. 29. § 1 ordynacji podatkowej, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Jeżeli podatnik posiadający zaległości podatkowe dokona rozliczenia z małżonkiem, spowoduje to powstanie sytuacji, w której organ podatkowy będzie miał prawo dochodzić spłaty zobowiązań nie tylko z majątku prywatnego ale i z majątków odrębnych każdego z małżonków
Należy pamiętać, że wspólne rozliczenie majątkowe niesie za sobą zarówno korzyści jak i konsekwencje. Dodatkowo aby można skorzystać z przysługującego prawa do wspólnego rozliczania zeznanie musi zostać złożone w ustawowym terminie. Więcej informacji na temat wspólnego rozliczania można znaleźć tutaj.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu