Umorzenie subwencji Tarczy PFR 2.0. Kończy się czas składania dokumentów

Mija termin na składanie wniosków i odpowiednich dokumentów ws. umorzenia tarczy PFR 2.0. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z niej, a nie dopilnują tego, będę musieli zwrócić całość. Przypominamy, co należy zrobić.

WAŻNE: Pierwotny termin składania wniosków i uzupełniania dokumentów był wyznaczony na 15 stycznia 2022 r. Dziś Polski Fundusz Rozwoju poinformował, że w porozumieniu z bankami wprowadza dodatkowy termin na składanie korekt lub wniosków w dniach 18-23 stycznia 2022. Przedsiębiorcy, którzy w poprzednich wniosku popełnili błąd, mogą złożyć ponownie poprawiony wniosek. Również Ci, którzy jeszcze nie zdążyli złożyć wniosku o umorzenie subwencji z tarczy PFR 2.0, mogą to zrobić w tym terminie po raz pierwszy.

Gdzie znajdziemy wniosek o umorzenie subwencji Tarczy PFR 2.0?

Wniosek zostanie udostępniony w ramach bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego przedsiębiorca zawarł umowę subwencji finansowej. 

WAŻNE: wniosku nie będzie mógł złożyć przedsiębiorca, który nie ma już aktywnej relacji z bankiem (nie posiada rachunku bankowego świadczącego usług bankowości elektronicznej), poprzez który zawarł umowę w ramach tarczy PFR 2.0. Dlatego Polski Fundusz Rozwoju zaleca, aby ją odnowić nie później niż w ostatnim dniu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu. 

Kto może złożyć wniosek o umorzenie Tarczy PFR 2.0?

Proces umorzenia będzie mogła uruchomić osoba, która posiada dostęp do bankowości elektronicznej konta, z którego została zawarta umowa. Może to być sam przedsiębiorca (beneficjent) lub osoba działająca w jego imieniu

Gdy osoba działająca w imieniu beneficjenta będzie reprezentować go na podstawie pełnomocnictwa, jego przedłożenie może być wymagane w przypadku kontroli ze strony PFR. Nie jest koniecznie przekazywanie go wraz z oświadczeniem o rozliczeniu.

Jakie dokumenty należy dołączyć?

Do złożonego wcześniej wniosku należy załączyć odpowiednie pliki JPK. Powiadomienie o braku tych dokumentów i konieczności ich uzupełnienia przedsiębiorca powinien znaleźć w powiadomieniach bankowości elektronicznej konta, na które otrzymał subwencję.

Pliki JPK powinny spełniać odpowiednie kryteria:

  1. Muszą być złożone w postaci xml wygenerowanych z programu księgowego firmy lub ZIP (w zależności od rozwiązania przyjętego w banku obsługującym subwencję), inny format nie zostanie przyjęty;
  2. W zależności od prowadzonej rachunkowości muszą to być pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR;
  3. Muszą zostać złożone osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 r. oraz styczeń-marzec 2021 r.

W jakim przypadku nie otrzymasz umorzenia subwencji dla małych i średnich firm?

Otrzymana przez przedsiębiorcę subwencja finansowa podlega zwrotowi w całości m.in. w przypadku:

  • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej),
  • otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy) lub
  • otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego w każdym czasie, licząc od dnia złożenia wniosku o subwencję finansową do 31 grudnia 2021 r.

Więcej informacji o procesie umorzenia oraz instrukcję postępowania przedsiębiorcy znajdą w poradniku przygotowanym przez Polski Fundusz Rozwoju.