Polski przedsiębiorca ma do wyboru cztery formy opodatkowania podatkiem dochodowym, są to: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. W dzisiejszym artykule zajmiemy się rozliczeniem działalności trenera personalnego. Z jakiej formy opodatkowania może skorzystać trener personalny? Czy musi zgłosić się do VAT? Co z kasą fiskalną? Na wszelkie te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule. Zapraszamy!

Czy konieczne jest założenie działalności?

30 kwietnia 2018 roku weszła w życie Konstytucja Biznesu, która pozwala na prowadzenie działalności bez rejestracji. Z takiej możliwości może skorzystać również trener personalny. Warunkiem, który należy spełnić jest nieprzekroczenie miesięcznej wysokości przychodów, które stanowią 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia ustanowionego w danym roku. Kwota minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku wynosi 2 100 zł. Jeżeli zatem przychody trenera personalnego w każdym miesiącu nie przekroczą kwoty 1 050 zł to może on prowadzić działalność bez rejestracji.

Tutaj zebraliśmy wszystkie ważne informacje o działalności bez rejestracji

Forma opodatkowania podatkiem dochodowym – jaką wybrać?

Trener personalny, który zdecyduje się założyć działalność na początku musi pamiętać o złożeniu wniosku CEiDG, na którym deklaruje m.in. formę rozliczenia podatkiem dochodowym lub czy będzie czynnym podatnikiem VAT. Dodatkowo konieczne jest zgłoszenie się do ubezpieczenia w ZUS.

Podatnik świadcząc usługi trenera personalnego może skorzystać z następujących form rozliczenia podatku dochodowego: z zasad ogólnych (skali podatkowej) lub rozliczenia na zasadzie podatku liniowego.

Dokonując wyboru formy opodatkowania spośród tych dwóch warto jest dokonać analizy dochodu, który możemy osiągnąć. W sytuacji, gdyby oszacowany przez nas dochód przekroczył w danym roku wartość około 100 000 zł to warto w takiej sytuacji zastanowić się nad wyborem formy rozliczenia podatkiem liniowym.

trener personalny

Trener personalny – czy musi dokonać zgłoszenia do VAT?

Kolejnym krokiem, który wiąże się z rozpoczęciem działalności jest podjęcie decyzji w kwestii rejestracji do VAT.

Usługi trenera personalnego podlegają podmiotowemu zwolnieniu z VAT. Jest to zwolnienie do limitu osiąganego przychodu czyli kwoty 200 000 zł. W momencie, gdy podatnik przekroczy w danym roku podatkowym graniczną kwotę 200 000 zł zobowiązany jest do zgłoszenia się do VAT i naliczania podatku VAT do każdej transakcji.

W momencie, gdy trener personalny podejmie decyzję o rejestracji do VAT lub przekroczy podany limit kwotowy, to do każdej wystawionej faktury sprzedażowej zobligowany będzie naliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Trener personalny – rozliczenie ZUS

Podatnik, który rozpoczyna prowadzenie działalności po 30 kwietnia 2018r. ma możliwość skorzystania z ulgi na start.

Co to oznacza dla młodego przedsiębiorcy?

Przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności nie podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu. Przedsiębiorca jest zatem zwolniony z opłacania składek społecznych, składkę zdrowotną trzeba jednak opłacić. Zgłoszenia do ZUS dokonujemy wówczas na formularzu ZUS ZZA.

Podatnik nie ma obowiązku skorzystania z ulgi na start – jest to dla niego dobrowolny wybór. W przypadku rezygnacji z tego udogodnienia przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do składek społecznych i zdrowotnych na druku ZUS ZUA.

Po okresie 6 miesięcy ulgi na start przedsiębiorca może skorzystać jeszcze z małego ZUS-u i przez pełne 24 miesiące opłacać składki społeczne od niższej podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

Kasa fiskalna – czy jest konieczna?

Jak wynika z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących działalność trenera personalnego nie zawiera się w §4, który nakazuje stosowanie kasy fiskalnej już od pierwszego dnia działalności.

Czy to oznacza, że kasa fiskalna nie jest tutaj konieczna?

Zgadza się! Podatnik może bowiem skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej do limitu 20 000 zł w ciągu roku (limit ten liczymy proporcjonalnie dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku).

Po utracie zwolnienia przedsiębiorca ma 2 miesiące czasu (licząc od końca miesiąca w którym utracono prawo do zwolnienia) na rozpoczęcie ewidencji przychodów na kasie fiskalnej.

W momencie, gdy podatnik zakupi już kasę fiskalną może skorzystać on z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Z ulgi tej mogą skorzystać czynni podatnicy VAT, jak również podatnicy zwolnieni z VAT.

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.

Absolwentka Finansów i Rachunkowości oraz Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W inFakcie pracuje jako Starszy Specjalista ds. księgowości w Dziale Obsługi Przedsiębiorcy i Księgowego. Prywatnie pasjonatka podróży i wycieczek górskich.