Rozliczenie roczne składki zdrowotnej na ryczałcie za 2022 r. Sprawdź, czy nie czeka Cię dopłata

Piotr Juszczyk

Zbliża się koniec roku, w którym to pierwszy raz rozliczaliśmy składkę zdrowotną na nowych zasadach. Szczególną uwagę na rozliczenie roczne składki powinni zwrócić ryczałtowcy. 

Składka zdrowotna na ryczałcie w 2022 r.

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego płacą składkę zdrowotną również w sposób zryczałtowany. Obecnie mamy trzy stawki, zróżnicowane w zależności od osiąganych rocznych przychodów. W 2022 r. składka miesięczna wynosi odpowiednio:

 • do 60 000 zł przychodu – 335,94 zł miesięcznie;
 • pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł – 559,89 zł;
 • powyżej 300 000 zł – 1007,81 zł. 

Składkę zdrowotną w trakcie roku można opłacać na dwa sposoby:

 • jedną wartość przez cały rok – na podstawie przychodu z poprzedniego roku – dotyczy przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku prowadzili działalność przez całe 12 miesięcy;
 • progresywnie – czyli “na bieżąco” w zależności od opisanych wyżej progów przychodowych – do 60 000 zł płacisz 335,94 zł miesięcznie, w momencie przekroczenia tego limitu stawka odpowiednio wzrasta.

Roczna składka zdrowotna

Niestety suma zapłaconych w trakcie roku składek zdrowotnych nie zawsze jest ostateczna i trzeba dodatkowo ją sprawdzić. Jeśli rozliczasz się na zasadach ryczałtu, musisz:

 • zweryfikować ostateczną wartość swojego przychodu za dany rok – określa ona, jaka składka Cię obowiązuje;
 • obliczyć wartość rocznej składki zdrowotnej.

Roczna składka zdrowotna na ryczałcie dla przedsiębiorcy, który prowadził działalność przez całe 12 miesięcy, wynosi – zależnie od rocznego przychodu:

 • do 60 tys. zł przychodu – (9% x 44 791,44 zł) – 4 031,23 zł;
 • między 60 tys. zł a 300 tys. zł – (9% x 74 652,48 zł) – 6 718,72 zł;
 • powyżej 300 tys. zł – (9% x 134 374,44 zł zł) – 12 093,70 zł.

Podane w nawiasach wartości to kwoty odpowiadające rocznym podstawom wymiaru składki dla poszczególnych progów przychodu.

Przykład.

Pani Anna opłacała składkę zdrowotną zgodnie z osiąganym przychodem w trakcie roku. Na początku roku osiągała niewielki przychód, dopiero w maju przekroczyła 60 000 zł. A więc za okres styczeń-kwiecień płaciła składkę w wysokości 335,94 zł w każdym z tych 4 miesięcy. Do końca roku jej przychód nie przekroczył 300 000 zł, a więc składka za pozostałe 8 miesięcy wynosiła 559,89 zł. W ciągu roku opłaciła składkę zdrowotną łącznie w wysokości 5822,88 zł. Jednak ostatecznie okazało się, że finalny roczny przychód pani Anny znalazł się na poziomie drugiego progu, a więc składka roczna wyniesie: 6718,72 zł. W konsekwencji w rozliczeniu rocznym pani Anna będzie musiała dopłacić do ZUS różnicę tj. 895,84 zł. 

Podobny przypadek może wystąpić u przedsiębiorcy, który np. prowadził działalność gospodarczą w 2021 r. przez całe 12 miesięcy i jego przychód nie przekroczył 60 000 zł. W związku z tym na 2022 r. wybrał opłacanie składki zdrowotnej w jednakowej kwocie co miesiąc, właśnie na podstawie przychodu z zeszłego roku. W 2022 r. zapłaci łącznie składki 4031,28 zł. Jednak na koniec roku może się okazać, że przedsiębiorca osiągnął przychód przekraczający 60 000 zł i niższy od 300 000 zł. W konsekwencji jego składka roczna wyniesie 6718,72 zł, a więc będzie musiał do 20 maja 2023 r. dopłacić 2687,44 zł. 

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Przeanalizuj swoje przychody do końca roku 

Jeśli rozliczasz się na zasadach ryczałtu, grudzień to najlepszy moment, by zweryfikować swój przychód. Przekroczenie progu przychodowego nawet o 1 grosz powoduje zapłatę wyższej składki zdrowotnej za cały rok

Wyobraźmy sobie sytuację, że przychód na koniec roku wynosi 60 100 zł. W takim przypadku przekroczenie o 100 zł przychodu powoduje, że zapłacisz składkę zdrowotną w stosunku rocznym wyższą o 2687,49 zł

Natomiast różnica w wysokości rocznej składki zdrowotnej pomiędzy 2 a 3 progiem wynosi już 5374,98 zł. 

Dlatego, jeśli zbliżasz się do przekroczenia progu pod koniec roku, warto skalkulować, czy opłaca Ci się osiągnąć ten przychód. Może on de facto okazać się stratą. Stratą, bo kwota zapłaconej składki zdrowotnej będzie wyższa, niż osiągnięty przychód.  

Co możesz zrobić w takim przypadku? Jednym z rozwiązań jest rezygnacja z planowanego zlecenia i np. wzięcie urlopu. Jednak nie zawsze jest to możliwe – być może wiąże Cię umowa i termin jej wykonania. 

Rozważ zapłatę ZUS jeszcze w grudniu

Przedsiębiorcy rozliczający się na ryczałcie płacą podatek od przychodów i tak też jest wyliczana składka zdrowotna. Od przychodu możemy odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. 

W związku z tym, jeśli przykładowo Twój przychód po bieżących odliczeniach opłaconych składek okazałby się nieznacznie wyższy od danego progu, warto rozważyć zapłatę ZUS za grudzień jeszcze w grudniu, a nie już w styczniu

Przykład. 

Pan Artur po odjęciu zapłaconych do tej pory składek ZUS osiąga przychód w wysokości 301 000 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za grudzień, które obecnie wraz z ubezpieczeniem chorobowym wynoszą 1124,23 zł, decyduje się zapłacić jeszcze w grudniu. Opłacenie składek ZUS w grudniu obniży jego przychód o wartość zapłaconych składek. A więc przychód roczny dla obliczenia składki zdrowotnej wyniesie 299 875,77 zł – pan Artur pozostaje w drugim progu. Dzięki temu oszczędzi 5374,98 zł, bo nie przekroczy trzeciego progu.

Oczywiście takie rozwiązanie nie zawsze pozwala na pozostanie w danym progu. Sprawdzi się w sytuacji, gdy przekroczenie limitu przychodu jest niewielkie i odliczenie składek ZUS pozwoli obniżyć przychód na tyle, by “wrócić” do niższego progu.  


Piotr Juszczyk
Jestem głównym doradcą podatkowym w inFakcie (nr wpisu 13142). Odpowiadam za PR i komunikację. Pomagam przedsiębiorcom. Prywatnie jestem mężem i ojcem uwielbiającym wszelkie aktywności i podróżowanie.