Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok. Jak to zrobić?

Adam Pietrzak

Przedsiębiorcy muszą do 20 maja 2024 roku wysłać do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za poprzedni rok. Podpowiadamy, kogo dotyczy i o czym pamiętać, rozliczając składkę zdrowotną.

Kto musi rozliczyć roczną składkę zdrowotną?

Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej spoczywa na przedsiębiorcach, którzy w roku 2023 byli opodatkowani:

 • na zasadach ogólnych;
 • podatkiem liniowym;
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Kogo nie dotyczy ten obowiązek?

Natomiast rocznego rozliczenia składki zdrowotnej nie dokonują przedsiębiorcy, którzy w roku 2023 byli:

 • opodatkowani kartą podatkową;
 • wspólnikami spółek komandytowych; 
 • wspólnikami jednoosobowych spółek z o.o.; 
 • twórcami i artystami (o ile nie jest to ich przedmiotem działalności);
 • osobami współpracującymi. 

Dzieje się tak dlatego, że dla tych grup składka zdrowotna określana jest w sposób zryczałtowany – nie zależy od przychodu ani dochodu.

Zawieszenie działalności a rozliczenie roczne składki zdrowotnej

Obowiązek rozliczenia rocznego dotyczy wszystkich osób, które prowadziły działalność w 2023 r. Również w przypadku, jeśli obecnie jest ona zawieszona lub zakończono jej prowadzenie.

Co w sytuacji, jeśli firma była zawieszona w 2023 r.? Nie musisz składać rozliczenia rocznego, jeśli Twoja działalność była zawieszona:

 • w przypadku skali podatkowej i podatku liniowego – firma była zawieszona w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.;
 • w przypadku ryczałtu – cały 2023 r.

Wyjątek: może zdarzyć się tak, że Twoja firma – opodatkowana ryczałtem – była zawieszona przez cały 2022 r. 1 stycznia została odwieszona przy jednoczesnej zmianie formy opodatkowania na podatek liniowy lub skalę. Wtedy składasz roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Więcej na ten temat: Jak rozliczyć roczną składkę zdrowotną przy zmianie formy opodatkowania? Analizujemy różne opcje

Roczna składka zdrowotna – jak ją wyliczyć?

Wysokość rocznej składki zdrowotnej zależy od formy opodatkowania. Poniżej tłumaczymy, jak ją obliczyć.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej – podatek liniowy i skala

Przedsiębiorcy opodatkowani w roku 2023 na: 

 • zasadach ogólnych;
 • podatku liniowym;

wyliczając składkę zdrowotną, biorą pod uwagę swoje dochody osiągnięte w okresie od stycznia do grudnia 2023

Aby dokonać rozliczenia, należy po pierwsze obliczyć wysokość rocznej składki zdrowotnej. Musimy więc:

 1. Przeliczyć roczny dochód – czyli przychód osiągnięty w 2023 r. pomniejszamy o poniesione koszty i zapłacone składki społeczne (jeśli nie zaliczyliśmy ich wcześniej do kosztów).
 2. Dochód podlega powiększeniu lub obniżeniu o różnice remanentowe, o ile takie mieliśmy. 
box-icon

Warto wiedzieć

Przy rozliczaniu 2023 roku przy ustalaniu rocznej podstawy składki zdrowotnej będziemy brać pod uwagę zarówno remanent ujemny, jak i dodatni.

 1. Wyliczamy wartość rocznej składki zdrowotnej. Wynosi ona:
 • 9% rocznego dochodu na zasadach ogólnych,
 • 4,9% rocznego dochodu na podatku liniowym.

Oczywiście w przypadku braku dochodu lub jego niewystarczającej wysokości trzeba zapłacić minimalną składkę zdrowotną. Jest ona określona na podstawie minimalnego wynagrodzenia krajowego obowiązującego w danym roku. Za 2023 r. wynosi 3490 zł. Liczymy ją jako 9% minimalnej podstawy rocznej składki zdrowotnej, czyli kwoty 41 880 zł (12 miesięcy x 3490 zł), co daje 3769,20 zł.

Następnie sumujemy należne składki za okres od 1 lutego 2023 do 31 stycznia 2024 wyliczone na podstawie dochodów za rok 2023.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej na ryczałcie

Inne zasady wyliczenia rocznej składki zdrowotnej obowiązują osoby opodatkowane w 2023 roku ryczałtem. W ich przypadku rok składkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. 

Wysokość rocznej składki zdrowotnej u ryczałtowców uzależniona jest od przychodu za cały rok 2023. Wynosi ona 9% podstawy wymiaru składki.

Wysokość rocznej składki zdrowotnej na ryczałcie

Roczna składka zdrowotna na ryczałcie dla przedsiębiorcy, który prowadził działalność przez całe 12 miesięcy, wynosi – zależnie od rocznego przychodu:

 • do 60 tys. zł przychodu – (9% x 50 154,72 zł) – 4 513,92 zł;
 • między 60 tys. zł a 300 tys. zł – (9% x 83 591,28 zł) – 7 523,22 zł;
 • powyżej 300 tys. zł – (9% x 150 464,28 zł) – 13 541,79 zł.

Podane w nawiasach wartości to kwoty odpowiadające rocznym podstawom wymiaru składki dla poszczególnych progów przychodu.

box-icon

Ważne

Jako ryczałtowiec, który płacił składkę zdrowotną w ciągu roku na podstawie narastających przychodów, musisz zdawać sobie sprawę, że z rozliczenia rocznego może wynikać konieczność dopłaty do rocznej składki zdrowotnej.

Oczywiście, dopłata (lub zwrot) wynikający z rocznego rozliczenia dotyczyć też może przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, ale to właśnie ryczałtowcy są w grupie największego zagrożenia przykrą niespodzianką w postaci dopłaty.

Do kiedy roczne rozliczenie składki zdrowotne za 2023 rok?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej musisz przekazać do ZUS w terminie do 20 maja. Termin ten dotyczy wszystkich niezależnie od formy opodatkowania (skala, liniówka i ryczałt).

Do 20 maja musisz też uregulować niedopłatę, jeżeli wynika ona z rocznego rozliczenia składki. W przypadku, gdy nie dokonasz rocznego rozliczenia składu zdrowotnej, ZUS zrobi to za Ciebie. Warto jednak samodzielnie wywiązać się z tego obowiązku, by mieć pełną jasność co do wyliczonych kwot.

Jak dokonać rozliczenia rocznego składki zdrowotnej? 

Roczną składkę zdrowotną rozliczysz w deklaracjach za kwiecień 2024 roku:

 • w deklaracji rozliczeniowej DRA – jeśli płacisz składkę zdrowotną tylko za siebie;
 • w raporcie imiennym RCA – jeśli opłacasz składki także za innych ubezpieczonych.

Dane dotyczące rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne musisz wykazać w bloku XII deklaracji rozliczeniowej DRA lub bloku III.F raportu imiennego ZUS RCA. 

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Adam Pietrzak
Doradca podatkowy, numer wpisu: 14234. Księgowy inFaktu. Robię wszystko, aby klient wiedział, że po stronie doradcy podatkowego i księgowego ma osobę, która gra w nim w jednej drużynie. Zawsze powtarzam przedsiębiorcom: nie bójcie się pytać. Nie wstydźcie się, że czegoś nie wiecie, czy nie rozumiecie. Jestem od tego, by pomóc i wytłumaczyć.