Czy, żeby podnieść podstawę składek, trzeba zrezygnować z ZUS od przychodu?


11 czerwca 2019 2 min. czytania

ZUS od przychodu jest rozwiązaniem dostępnym od początku 2019 r. Jest to opcja, którą zainteresowała wielu przedsiębiorców. Czy możliwa jest rezygnacja z ZUS od przychodu?

 • Z ZUS od przychodu można zrezygnować od samego początku, a także po pewnym czasie korzystania z niego.
 • Gdy korzystamy z ZUS od przychodu, to zmianę na duży ZUS musimy zgłosić w terminie 7 dni.
 • Przerejestrowania dokonujemy na ZUS ZWUA z kodem 05 90 XX. Następnie rejestrujemy się na ZUS ZUA z kodem 05 10 XX.

Kiedy mogę zrezygnować?

Generalnie przedsiębiorca, który spełnia warunki do opłacania ZUS od przychodu nie musi z tego rozwiązania korzystać i może opłacać składki na dużym ZUS. Oznacza to, że od momentu nabycie prawa do niższy składek, przedsiębiorca nie dokonuje przerejestrowania do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia, w terminie 7 dni liczonymi od:

 • 1 stycznia danego roku,
 • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
 • pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z małego ZUS.

Poza tą sytuacją jest też druga możliwość – rezygnacja z „małego ZUS” po pewnym okresie korzystania z niego.

Jak wskazują przepisy i komunikat na stronie ZUS:

Rezygnacja jest nieodwołalna. Oznacza to, że za miesiąc, w którym zrezygnujesz oraz pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku kalendarzowego będziesz opłacał składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Rezygnacja z ZUS od przychodu

Jak poinformować ZUS o rezygnacji z ZUS od przychodu?

Czy muszę coś zrobić w pierwszej sytuacji? Gdy od samego początku nie chcemy korzystać z tego rozwiązania, to nie musimy o tym informować ZUS.

Natomiast, gdy rezygnacja następuje po czasie korzystania z ZUS od przychodu, to w terminie 7 dni od dnia zmiany należy wyrejestrować się z ZUS na formularzu ZUS ZWUA z kodem 05 90 XX, a następnie zarejestrować na druku ZUS ZUA z kodem 05 10 XX.

Przykład 1

Pani Natalia korzystała z „małego ZUS” od 1 stycznia 2019 r. Od 1 lipca rezygnuje z tego uprawnienia. Powinna wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego:

 • z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 00 od 1 lipca 2019 r.
 • i zgłosić się od tej samej daty do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się 05 10 00.

Termin na dopełnienie tych formalności jest do 8 lipca 2019 r. włącznie.

Czy jeśli chce podnieść podstawę do opłacania składek muszę zrezygnować z ZUS od przychodu?

Nie, nie jest konieczna zmiana kodu tytułu do ubezpieczeń, a tym samym rezygnacja z ZUS od przychodu. Należy pamietać, że mając prawo do ZUS od przychodu można opłacać składki:

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Rezygnacja z ZUS od przychodu

Czy rezygnację z ZUS od przychodu można zgłosić w trakcie miesiąca?

Prawidłowo ! Błędnie

Jaki jest kod tytułu ubezpieczenia dla dużego ZUS?

Prawidłowo ! Błędnie

Gdy zrezygnujesz z ZUS od przychodu, to do końca roku kalendarzowego musi opłacać składki na dużym ZUS.

Prawidłowo ! Błędnie

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu