Jak wygląda rejestracja vatowca i nievatowca do VAT-UE? Czy deklaracja podsumowująca jest obowiązkowa dla wszystkich?

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji z kontrahentami z Unii Europejskiej muszą zwrócić szczególną uwagę na poprawność rozliczeń tego typu transakcji. Kto ma obowiązek posiadać NIP unijny i dla kogo rejestracja do VAT-UE jest konieczna? Zapraszam do wpisu!

 • Zgłoszenia do VAT-UE dokonujemy na formularzu VAT-R w części C3.
 • W Polsce numerem VAT-UE jest nr NIP poprzedzony kodem PL.

Rejestracja do VAT-UE przez czynnego podatnika VAT

Przedsiębiorca zarejestrowany w Polsce jako czynny podatnik VAT ma obowiązek dokonania zgłoszenia do VAT-UE przed dokonaniem pierwszej transakcji z kontrahentem z UE. Transakcja ta musi dotyczyć:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT);
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT);
 • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług;
 • nabycia usług od kontrahenta z UE, gdzie miejscem świadczenia usług jest siedziba nabywcy.

Rejestracja do VAT-UE przez podatnika zwolnionego z VAT

Podatnicy korzystający w Polsce ze zwolnienia z VAT również zobowiązani są do zgłoszenia do VAT-UE w sytuacji, gdy dokonują:

 • zakupu usług od kontrahenta z UE, gdzie miejscem świadczenia usług jest siedziba nabywcy;
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) – obowiązek rejestracji konieczny, gdy wartość nabytych towarów w danym roku przekracza 50 000 zł;
 • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.

rejestracja do VAT-UE

Obowiązek składania deklaracji VAT-UE

Przedsiębiorca zarejestrowany do VAT-UE zobowiązany jest do składania deklaracji VAT-UE w przypadku:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.

Na informacji podsumowującej VAT-UE, transakcje z kontrahentami z UE wykazujemy odpowiednio w części C, D i E.

Na deklaracji przedsiębiorca wykazuje wartość transakcji z danego okresu oraz nr NIP-UE danego kontrahenta.

Kiedy obowiązek rejestracji do VAT-UE ?

Termin składania informacji podsumowującej VAT-UE

Od 1 stycznia 2017 roku deklarację VAT-UE należy dostarczyć do urzędu skarbowego w sposób elektroniczny i tylko za okresy miesięczne. Termin złożenia informacji podsumowującej upływa 25-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

W momencie, gdy przedsiębiorca nie złoży powyższej deklaracji w wymaganym terminie, konieczne będzie dostarczenie do urzędu skarbowego czynnego żalu. W dokumencie tym podatnik powinien przedstawić wyjaśnienie, z jakiego powodu deklaracja nie została wysłana w obowiązującym terminie.

Zmiany w przepisach – informacja podsumowująca VAT-UE elektronicznie i za okresy miesięczne

Wyrejestrowanie z VAT-UE

W przypadku deklaracji VAT-UE nie ma obowiązku składania „zerowych” informacji, tak jak jest to w przypadku deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Warto mieć na uwadze, że urząd skarbowy może automatycznie wyrejestrować podatnika z VAT-UE. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku:

 • nie złożenia obowiązkowej w danym okresie informacji podsumowującej VAT-UE przez okres kolejnych 3 miesięcy;
 • nie wykazania sprzedaży lub zakupu towarów wraz z kwotą podatku do odliczenia w deklaracji VAT za okres 3 kolejnych miesięcy lub kwartału.

Rejestracja i wykreślenie z VAT/VAT-UE – zmiany w przepisach

Chcesz wysyłać deklarację VAT-UE w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
 • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
 • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.