Polski Ład wprowadza wyłączną odpowiedzialność pracodawcy za nielegalne zatrudnienie pracownika

Jedną ze zmian, które wprowadza Polski Ład, jest walka z szarą strefą w zatrudnieniu. Dotychczasowe sankcje za zatrudnianie “na czarno” zostały zaostrzone na niekorzyść przedsiębiorców. Sprawdźmy jakie kary czekają nieuczciwych pracodawców.

Problem pracy na czarno i ukrywania dochodów 

Zarówno nielegalne zatrudnienie, jak i zaniżanie wynagrodzeń pracowników w dokumentacji jest postępowaniem, które chce zlikwidować Polski Ład. Praca na czarno lub otrzymywanie części wynagrodzenia „pod stołem” znacznie uszczupla budżet państwa i jest niekorzystne dla samych pracowników. 

Pomimo tego, że z pewnością część pracowników zgadza się na takie rozwiązanie dobrowolnie (często z powodu spraw komorniczych lub chęci otrzymania wyższego wynagrodzenia), to nielegalne zatrudnienie ma negatywny wpływ np. na nabycie przez nich prawa do świadczeń.

Co zmienia Polski Ład

Polski Ład – czyli formalnie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym – stanowi, że w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia składek pracowników, składki od wynagrodzenia nie obciążają ubezpieczonego i opłacane są w całości z własnych środków przez płatnika składek.

Pracodawca będzie pokrywał składki ZUS nie tylko osób, które pracują na czarno, ale również legalnie zatrudnionych, jeśli opłacane składki są zaniżone w stosunku do tych, jakie powinny być faktycznie zapłacone

Nowym rozwiązaniem wprowadzonym przez Polski Ład jest zaliczenie do przychodów z działalności gospodarczej pracodawcy przychodu z tytułu nielegalnego zatrudnienia. Za każdy miesiąc zatrudnienia na czarno pracodawca będzie musiał doliczać przychód w równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu. 

Dzięki temu rozwiązaniu, to na pracodawcę zostanie przeniesione obciążenie podatkiem dochodowym z tytułu wynagrodzenia pracownika. 

Konsekwencje nowych przepisów

Obciążenie wyłącznie pracodawcy (a nie pracownika) negatywnymi konsekwencjami nielegalnego zatrudnienia ma na celu skłonienie osób zatrudnionych do ujawniania pracy na czarno lub za minimalną krajową pensję, która widnieje jednak tylko na umowie.

Jednocześnie dużo bardziej odczuwalne negatywne konsekwencje dla pracodawców, w postaci obciążeń składkowych i podatkowych, mają skłonić ich do w pełni legalnego zatrudniania i unikania płacenia wynagrodzenia pod stołem.