Przedsiębiorca zatrudniający na przykład pracownika, po zakończonym roku podatkowym zobowiązany jest to sporządzenia i przekazania odpowiednich PIT-ów. Do kiedy ma na to czas? I kto musi otrzymać taki formularz?

Druki o jakich będę pisać w tym artykule, to : PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR i PIT-12.

Wzory tych dokumentów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23.11.2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wersje formularzy

W odniesieniu do 2016 rok obowiązują :

  • PIT-12 (6)
  • PIT-4R (6)
  • PIT-8AR(6)
  • PIT-8C (8)
  • PIT-11 (23)

PIT-y płatnika

Kto, gdzie i kiedy składa dany druk?

Nazwa formularza

Kto składa dany druk? Gdzie należy złożyć dokument? Do kiedy druk należy przekazać?

PIT-12

podatnik płatnikowi podatku do 10. stycznia roku następnego po roku podatkowym

PIT-4R

płatnik podatku US właściwy według:
miejsca zamieszkania płatnika – osoby fizycznej albo
siedziby, a w przypadku gdy płatnik nie posiada siedziby – według miejsca prowadzenia działalności – płatnik nie jest osobą fizyczną.
do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym

PIT-8AR

płatnik podatku US właściwy według:
miejsca zamieszkania płatnika – osoby fizycznej albo
siedziby, a w przypadku gdy płatnik nie posiada siedziby – według miejsca prowadzenia działalności – płatnik nie jest osobą fizyczną.
do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym

PIT-8C

płatnik podatku podatnikowi do końca lutego roku następującego po roku podatkowym
US według miejsca zamieszkania podatnika

elektronicznie – do końca lutego roku następującego po roku podatkowym

papierowo – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym

PIT-11

płatnik podatku podatnikowi do końca lutego roku następującego po roku podatkowym
US według miejsca zamieszkania podatnika

elektronicznie – do końca lutego roku następującego po roku podatkowym

papierowo – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym

Dla kogo opcja papierowa jest dostępna, a kto musi złożyć druk elektronicznie?

Zgodnie z art. 45 ba ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokumenty w formie papierowej mogą złożyć płatnicy obowiązani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji.

Z opcji złożenia dokumentów papierowo nie może skorzystać biuro rachunkowe, sporządzające formularze w imieniu płatnika.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu