Które opłaty skarbowe mogą być kosztem uzyskania przychodu?

Opłata skarbowa jest nieodłączną częścią związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z jakiego tytułu ponoszona jest przez przedsiębiorcę opłata skarbowa? Czy wydatek związany z jej poniesieniem może stanowić koszt uzyskania przychodu? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem!

Opłata skarbowa – czy może stanowić koszt?

Przedsiębiorca do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć wydatki, które:

  • mają związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
  • mają wpływ na zwiększenie źródła przychodu, bądź jego zabezpieczenie, oraz,
  • nie znajdują się w katalogu kosztów zamkniętych, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Czy zatem poniesiona opłata skarbowa może stanowić koszt uzyskania przychodu?

Tak, jeżeli będzie miała związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Samo poniesienie wydatku w związku z uiszczeniem opłaty skarbowej nie jest jednak wystarczające. Przedsiębiorca musi posiadać potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej, aby taki wydatek można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Od 20 maja 2017 r. zgłoszenie do ZUS możliwe na wniosku CEiDG-1!

Skarbonka i tablet

W jaki sposób należy udokumentować poniesienie opłaty skarbowej?

Przedsiębiorca dokonujący uiszczenia opłaty skarbowej może to zrobić na dwa sposoby:

  • w kasie właściwego urzędu skarbowego, lub
  • przelewem na właściwy rachunek bankowy.

W przypadku pierwszej opcji urzędnik wydaje podatnikowi potwierdzenie dokonania wpłaty. Poświadczenie takie  zawiera datę i tytuł dokonania wpłaty, wartość wniesionej opłaty, numer pokwitowania, a także pieczątkę urzędu wraz z podpisem osoby przyjmującej wpłatę.

Jeżeli natomiast opłata skarbowa dokonywana jest w formie elektronicznej poprzez przelew bankowy to w takim wypadku wystarczy wydrukowanie potwierdzenia przelewu, które będzie stanowić potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Indywidualny rachunek składkowy dla każdego przedsiębiorcy – zmiany od 2018 roku!

Opłata skarbowa – jak zaksięgować wydatek związany z jej poniesieniem?

Przedsiębiorca prowadzący KPiR wydatek związany z poniesieniem opłaty skarbowej księguje w kolumnie 13 KPiR „Pozostałe wydatki”. Dodatkowo podatnik musi posiadać potwierdzenie dokonania takiej wpłaty.

Zapłaty można dokonać na dwa sposoby: w kasie właściwego urzędu skarbowego lub przelewem na rachunek bankowy. W przypadku obu tych opcji przedsiębiorca otrzymuje potwierdzenie zapłaty. Na podstawie tego dokumentu można wówczas dany wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Kiedy i jak sprawdzić firmę? Mini przewodnik po korzyściach i konkretach

Jak to księgujemy w aplikacji inFakt?

Wydatek związany z poniesieniem opłaty skarbowej w aplikacji należy wprowadzić poprzez zakładkę Koszty -> Dodaj inny koszt -> Dowód wewnętrzny kosztowy. W pozycji „Kategoria” wybieramy opcję „Inne koszty”, a następnie uzupełniamy Opis kosztu oraz podajemy wartość poniesionego wydatku. Jako datę przyjmujemy dzień poniesienia wydatku zgodny z potwierdzeniem zapłaty. W dokumentacji księgowej załączamy również potwierdzenie zapłaty.

Jakie należy złożyć dokumenty do ZUS w celu wypłaty zasiłków?

Co należy zrobić w przypadku zwrotu opłaty skarbowej?

Przedsiębiorca ma możliwość otrzymania zwrotu dokonanej opłaty skarbowej w sytuacji, gdy czynność ze strony urzędu nie została wykonana. W takiej sytuacji konieczne będzie skorygowanie kosztów, jeżeli wydatek związany z poniesieniem opłaty skarbowej został zaliczony już wcześniej do kosztów uzyskania przychodu.

Zapraszamy na nasz kanał na YouTube oraz bazę wiedzy!

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
  • Wypróbuj również naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z dedykowaną księgową.

Załóż konto

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.