Zmiany od 2018 roku w indywidualnym rachunku składkowym

Większość przedsiębiorców obowiązkowo opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i składki na Fundusz Pracy. Aktualnie w celu rozliczenia się z ZUS-em, co miesiąc trzeba wykonać kilka przelewów, ponieważ odrębne numery kont przyporządkowane są dla poszczególnych składek. Od stycznia 2018 to się zmieni. Dowiedz się więcej.

W jaki sposób przedsiębiorcy regulują swoje zobowiązania wobec ZUS-u?

Aktualnie przedsiębiorcy dokonują wpłat z tytułu składek za dany miesiąc na następujące rachunki bankowe:

  • 83101010230000261395100000    –    składki na ubezpieczenia społeczne,
  • 78101010230000261395200000    –    składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • 73101010230000261395300000    –    składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
  • 68101010230000261395400000    –    składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Wszyscy płatnicy przelewają pieniądze na te same rachunki, co powoduje, że w razie użycia błędnego identyfikatora przy dokonywaniu przelewu, nie jest możliwe automatyczne powiązanie wpłaty z kontem płatnika. Konieczne jest wówczas wszczęcie postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie tożsamości płatnika, którego dotyczy wpłata.

Taki sposób rozliczania z ZUS-em zajmuje przedsiębiorcom nie tylko czas potrzebny na wykonanie kilku wpłat, ale również wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów za każdy przelew.

W związku z wspomnianymi niedogodnościami w obecnym systemie rozliczeń, występującymi zarówno w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą jak i ZUS-u, od 2018 roku zostaną wprowadzone zmiany dotyczące sposobu regulowania należności z tytułu składek.

Odroczenie terminu płatności składek

Co się zmieni od 1 stycznia 2018 roku?

Osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze od nowego roku zamiast wykonywać kilka przelewów, będą mogły przekazać wszystkie należności z tytułu składek do ZUS-u w ramach jednego transferu. Od tej pory dla każdego przedsiębiorcy przyporządkowany będzie bowiem indywidualny rachunek składkowy. Prostszy system rozliczeń oznacza mniej formalności dla osób prowadzących firmy.

Wspomniany indywidualny rachunek składkowy stanie się nowym identyfikatorem płatnika składek. Jeden numer konta przyporządkowany dla każdego płatnika rozwiąże problem z ustalaniem od kogo pochodzi dana wpłata, co usprawni pracę ZUS.

Pieniądze wpłacone na jedno konto będą rozdzielane na określone tytuły przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a następnie środki zostaną zaksięgowane na koncie płatnika składek. Konto płatnika to konto, na którym ewidencjonowana jest kwota zobowiązań danego płatnika wobec ZUS-u, wpłacone kwoty, rozliczenia, a także pozostałe informacje dotyczące tego płatnika.

W przypadku stwierdzenia zaległości w płatnościach składek u danego przedsiębiorcy, za uregulowane w pierwszej kolejności uznawane będą najstarsze niezapłacone jeszcze należności, a nie jak dotychczas zgodnie z dyspozycją płatnika.

Jak ustalić wysokość składek ZUS na zwolnieniu chorobowym w 2017 roku?

Skarbonka, człowiek, komputer i dokument

Jak i kiedy płatnicy dowiedzą się na jakie konto powinni dokonywać wpłat?

Do końca 2017 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek poinformować płatników o przydzielonych im indywidualnych numerach kont do opłacania składek. Taką informację większość z nas otrzyma drogą pocztową (listem poleconym). Płatnicy, którzy w systemie teleinformatycznym ZUS-u utworzyli profil informacyjny będą mieli natomiast udostępniony nowy numer konta do opłacania składek w systemie teleinformatycznym.

Nowe indywidualne rachunki zostaną aktywowane od 1 stycznia 2018 roku. Przedsiębiorcy będą zatem wykonywać przelewy z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i składek na Fundusz Pracy na jedno konto począwszy od nowego roku.

Trzeba mieć na uwadze, że jeżeli do końca tego roku nie dotrze do nas informacja o nowym indywidualnym rachunku składkowym, to powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do oddziału ZUS-u w celu otrzymania numeru tego rachunku, z zachowaniem terminu uregulowania należności z tytułu składek.

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń i ponowne zarejestrowanie, czyli formalności w ZUS-ie

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
  • Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z dedykowaną księgową lub księgowym.

Załóż konto

Masz pytania? Odpowiemy w komentarzu.