Jak obliczyć wysokość składki chorobowej na L4 i jak otrzymać zasiłek chorobowy z ZUS?

Przedsiębiorcy zgłoszeni do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego mają prawo zmniejszyć składki społeczne za okres L4. Dowiedz się jak ustalić wysokość składek ZUS na zwolnieniu chorobowym.

Kiedy przedsiębiorca może zmniejszyć kwoty składek na ubezpieczenia?

Przywilej w postaci zmniejszenia wartości składek na ubezpieczenia dostępny jest dla przedsiębiorców opłacających dobrowolną składkę chorobową i przebywających na L4.

Oznacza to, że osoba nie podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu w razie dłuższej niedyspozycji, w celu zmniejszenia opłat z tytułu składek może jedynie rozważyć zawieszenie działalności. W przypadku braku aktualizacji wniosku CEIDG-1, konieczne jest opłacanie standardowych składek na ubezpieczenia. Trzeba też mieć na uwadze, że zawieszenie działalności możliwe jest tylko na czas dłuższej choroby, gdyż takiej formalnej przerwy w prowadzeniu firmy można dokonać najkrócej na 30 dni. W przypadku zwolnienia chorobowego trwającego tydzień lub dwa (dla osoby nie podlegającej dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu) nie ma żadnej opcji pomniejszenia składek za ten czas.

Zawieszenie działalności a obliczanie składek ZUS

Kiedy można zmniejszyć składki za czas przebywania na L4?

Składki na ubezpieczenia należne za miesiąc przebywania na L4 można zmniejszyć dopiero po wypłacie przysługującego z tego tytułu zasiłku chorobowego. Wcześniejsze zmniejszenie składek na ubezpieczenia może pozbawić przedsiębiorcę prawa do świadczenia. ZUS ma prawo odmówić wypłaty zasiłku argumentując to tym, że składki za bieżący miesiąc nie zostały opłacone w pełnej wartości.

Po otrzymaniu zasiłku chorobowego należy wówczas skorygować deklarację ZUS DRA i wnioskować o zwrot nadpłaty składek albo o zaliczenie ich na poczet przyszłych należności.

Jakich formalności należy dopełnić w celu uzyskania zasiłku chorobowego z ZUS?

Po otrzymaniu od lekarza formularza  ZUS ZLA (L4) trzeba dostarczyć go do ZUS-u . Na zwolnieniu lekarskim podana jest liczba dni zwolnienia, co jest kluczowe przy ustaleniu kwoty składek do zapłaty za okres choroby. Aby uzyskać zasiłek, a tym samym prawo do pomniejszenia składek, należy przekazać również druk ZUS Z-3b (zaświadczenie płatnika składek zawierające m.in. numer konta bankowego). Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, co z pewnością będzie łatwiejsze ze względu na chorobę. Mamy na to tylko 7 dni od daty otrzymania zwolnienia. W przypadku wyboru drugiej opcji liczy się data stempla pocztowego.

Ubezpieczenie chorobowe nie zawsze daje zasiłek – co dalej?

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Jak wyliczyć wysokość składek na zwolnieniu chorobowym?

Składki na zwolnieniu chorobowym zmniejszamy proporcjonalnie, ponieważ za okres udokumentowanej niezdolności do pracy nie mamy obowiązku regulowania należności z tytułu składek społecznych. W przypadku długiego okresu choroby takie działanie może więc przynieść spore oszczędności dla przedsiębiorcy. Trzeba mieć na uwadze, że składka zdrowotna jest niepodzielna i mamy obowiązek zapłacić ją w pełnej wysokości niezależnie od liczby dni przebywania na L4. 

Mamy zatem prawo do zmniejszenia następujących składek:

 • emerytalnej,
 • rentowej,
 • wypadkowej,
 • chorobowej,
 • na Fundusz Pracy.

Przykład

Przedsiębiorca przebywa na zwolnieniu od 1 kwietnia do 20 kwietnia 2017 roku. Jaką kwotę poszczególnych składek na ubezpieczenia zobowiązany jest zapłacić? Rozważymy dwa przypadki:

 1. Mały ZUS
 2. Duży ZUS

MAŁY ZUS

W pierwszej kolejności ustalamy przez ile dni przedsiębiorca przebywa na zwolnieniu. W naszym przypadku jest to 20 dni, co oznacza że powinien zapłacić składki społeczne za pozostałych 10 dni.

Ustalamy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia, czyli pomniejszamy ją proporcjonalnie zgodnie z ilością dni, w trakcie których osoba prowadząca działalność była na zwolnieniu chorobowym.

Pełna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za każdy miesiąc 2017 roku (w tym również kwiecień) wynosi: 600 zł.

Pomniejszona podstawa wymiaru będzie zatem równa 200 zł.

 • 600 zł : 30 = 20 zł (podstawa za jeden dzień kwietnia)
 • 10 · 20 zł = 200 zł.

W kolejnym kroku ustalamy kwotę do zapłaty za dany miesiąc każdej składki społecznej. Stawki nie zmienią się, jednak ze względu na obniżoną podstawę wymiaru będą one niższe.

Ich wartości kształtują się następująco:

 • ubezpieczenie emerytalne (19,52 % podstawy wymiaru)

19,52% · 200 zł = 39,04 zł

 • ubezpieczenie rentowe (8,00% podstawy wymiaru)

8% ·200 zł = 16 zł

 • ubezpieczenie wypadkowe (1,8% podstawy wymiaru)

1,8% ·200 zł = 3,60 zł

 • ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy wymiaru)

2,45% · 200 zł = 4,90 zł

Suma składek na ubezpieczenia społeczne za kwiecień, wliczając składkę chorobową (dobrowolną) to 63,54 zł. Kwota składek do zapłaty za pełny miesiąc to 190,62 zł, zatem płacimy o 127,08 zł mniej.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne bez składki chorobowej za kwiecień wynosi 58,64 zł. Standardowo wartość tych składek to 175,92 zł, zatem przedsiębiorca oszczędza 117,28 zł.

Składkę zdrowotną należy zapłacić w pełnej wysokości czyli 297,28 zł.

Nowa składka zdrowotna w 2017 roku!

DUŻY ZUS

Przedsiębiorca płaci składki za 10 dni (pozostałe 20 dni w miesiącu przebywa na L4).

Standardowa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia dla dużego ZUS-u to 2 557,80 zł.

Zmniejszona proporcjonalnie podstawa wynosi  :

 • 2 557,80 zł : 30 = 85,26 zł,
 • 10 · 85,26 zł = 852,60 zł.

Kwoty poszczególnych składek do zapłaty za kwiecień:

 • ubezpieczenie emerytalne (19,52 % podstawy wymiaru)

19,52% · 852,60 zł = 166,43 zł

 • ubezpieczenie rentowe (8,00% podstawy wymiaru)

8% · 852,60 zł = 68,21 zł

 • ubezpieczenie wypadkowe (1,93% podstawy wymiaru)

1,8% ·  852,60 zł = 15,35 zł

 • ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy wymiaru)

2,45% · 852,60 zł = 20,89 zł

 • Fundusz Pracy (2,45% podstawy wymiaru)

2,45% · 852,60 zł = 20,89 zł

Suma składek na ubezpieczenia społeczne wraz z dobrowolną składką chorobową to  291,77 zł. Standardowa kwota do zapłaty z tytułu tych składek wynosi 875,28 zł. Oznacza to oszczędność w wysokości 583,51 zł. 

Suma składek na ubezpieczenia, bez dobrowolnej składki chorobowej wynosi 270,88 zł. Składki na ubezpieczenia za cały miesiąc w 2017 roku to 812,61 zł, zatem przedsiębiorca płaci o 541,73 zł mniej.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna zostać uregulowana w standardowej wysokości 297,28 zł.

Prowadzenie firmy na etacie a zwolnienie lekarskie

Jak w aplikacji dodać zwolnienie lekarskie?

Aby w aplikacji zmniejszone zostały składki ZUS, należy wprowadzić zwolnienie lekarskie poprzez zakładkę „Księgowość” -> „Składki ZUS” -> odpowiedni miesiąc. Z prawej strony wybieramy opcję  „Zwolnienie lekarskie” uzupełniamy zakres dat trwania niezdolności do pracy i wpisujemy przyczynę zwolnienia. Po zapisaniu aplikacja automatycznie przeliczy wysokość składek ZUS do zapłaty za dany miesiąc.

Jeżeli składki zostały wcześniej zapłacone w pierwszej kolejności należy zmienić ich status na „Nie zapłacono”, a dopiero potem wprowadzić L4.

W celu zmiany statusu z poziomu zakładki „Księgowość” -> „Składki ZUS” wybieramy odpowiedni miesiąc, po prawej stronie klikamy w „Oznacz jako niezapłacone” i potwierdzamy. Zaraz po dokonaniu zmian ponownie pojawi się opcja dodania zwolnienia lekarskiego w aplikacji.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
 • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z księgową lub księgowym.

Wystawiaj faktury za darmo

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu