Ubezpieczenie chorobowe nie zawsze daje zasiłek – co dalej?

Jednoosobowy przedsiębiorca, który chce zabezpieczyć się na wypadek niemożliwości prowadzenia firmy z powodów zdrowotnych, powinien opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Jest to warunkiem wypłaty zasiłku. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy z problemami zdrowotnymi zasiłek otrzymają – nawet jednodniowa zwłoka w płatnościach do ZUS powoduje bowiem ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Czy da się je przywrócić?

Ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorcy jest dobrowolne

Inaczej niż w przypadku obowiązkowej składki emerytalnej i rentowej, opłacanie składki chorobowej jest dobrowolne.

Ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne – różnice

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego możemy przystąpić w każdym momencie prowadzenia działalności, składając deklarację na wniosku ZUS ZUA.

Jeżeli nie opłacamy składki chorobowej, w razie kłopotów zdrowotnych nie przysługują nam żadne świadczenia ze strony ZUS.

Mimo że przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego wiąże się z wyższymi miesięcznymi wpłatami do ZUS (minimalna składka miesięczna w 2016 r. wynosi 59,61 zł) warto się na nie zdecydować, ubezpieczenie to uprawnia bowiem do otrzymania:

  • zasiłku chorobowego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłku opiekuńczego.

Ubezpieczenie chorobowe można łatwo stracić

Nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że prawo do świadczeń zdrowotnych można bardzo łatwo stracić, a starania się o ich przywrócenie są zazwyczaj czasochłonne i nie zawsze skuteczne.

Co gorsza, zgodnie z przepisami przedsiębiorca, który nie zapłacił składki lub zrobił to po terminie traci prawo do zasiłku!

Przede wszystkim trzeba pilnować terminu opłacenia składki chorobowej – jest on taki sam, jak w przypadku składek obowiązkowych, czyli 10 (lub 15 dla opłacających składki ZUS nie tylko za siebie przedsiębiorców) każdego miesiąca.

I uwaga – nawet jednodniowa zwłoka w zapłacie składek ZUS może nas kosztować utratę zasiłku.

Jak otrzymać zasiłek chorobowy?

Przywrócenie terminu płatności – co to jest i kto może skorzystać?

ZUS ma prawo (ale nie obowiązek) przywrócić termin płatności składki chorobowej i tym samym przywrócić prawo do ubezpieczenia.

Jest to rozwiązanie przeznaczone właśnie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca, który chce starać się o przywrócenie terminu płatności składki (bo np. opłacił ją 15, a nie 10 dnia miesiąca, albo też dokonał wpłaty w niepełnej kwocie) musi złożyć do ZUS, a dokładniej do Dyrektora Zakładu, któremu podlega, stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem.

Ubezpieczenie chorobowe nie zawsze daje zasiłek – co dalej

Co powinien zawierać wniosek o przywrócenie terminu płatności?

ZUS może, ale wcale nie musi, przywrócić przedsiębiorcy prawo do zasiłku chorobowego, dlatego wniosek o przywrócenie terminu trzeba dobrze uzasadnić (dokładnie opisać, dlaczego składka nie została opłacona w terminie).

Powodem może być np. choroba przedsiębiorcy czy nagłe zdarzenie losowe, które uniemożliwiło wykonanie terminowego przelewu.

ZUS może spojrzeć przychylnym okiem także na chwilową utratę płynności finansowej firmy spowodowaną np. brakiem zapłaty dużej faktury przez kontrahenta.

Z pewnością łagodniej zostanie potraktowany też przedsiębiorca, który po raz pierwszy spóźnił się z wpłatą składki, a nie robi tego notorycznie.

Po złożeniu wniosku ZUS ma 1 miesiąc na jego rozpatrzenie i wydanie decyzji.

Jeżeli będzie ona odmowna, trzeba podjąć kolejne kroki.

Po pierwsze, jeżeli chcemy znów podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, musimy ponownie złożyć formularz ZUS ZUA z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem. Wówczas na naszym koncie w ZUS pojawi się nadpłata – opłaciliśmy przecież ubezpieczenie, którym w danym momencie nie byliśmy objęci (bo ZUS nie wyraził nam zgody na przywrócenie ubezpieczenia).

W takiej sytuacji trzeba złożyć do ZUS kolejny wniosek, tym razem o zaliczenie tej nadpłaty na poczet przyszłych składek.

Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy – opłacaj składki terminowo

Można odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń

Drugą czynnością, którą można podjąć, jeśli ZUS nie zgodzi się na odstąpienie od konsekwencji opłacenia składki po terminie i przywrócenie ubezpieczenia, jest skierowanie sprawy do sądu pracy i ubezpieczeń.

Sądy w takich przypadkach nierzadko stają po stronie przedsiębiorcy.

Przede wszystkim sędzia sprawdzi, czy ZUS sensownie uzasadnił odmowę – jeżeli tak nie było, jest prawdopodobne, że sąd zmieni decyzję na korzyść przedsiębiorcy.

Na przychylność sądu mogą też liczyć matki, które straciły prawo do zasiłku macierzyńskiego, gdy nie opłaciły ubezpieczenia w terminie z powodu komplikacji po porodzie.

Argumentem dla sądu nie jest natomiast przekroczenie terminu wpłaty składki z powodu zwłoki banku. Bezpieczniej więc płacić składki po prostu odpowiednio wcześniej.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Masz pytania lub propozycje dotyczące ciekawych tematów dla polskich przedsiębiorców? Zostaw komentarz lub wyślij wiadomość na adres: info@infakt.pl.