Kiedy pracownikowi trzeba wypłacić odprawę? Czym jest fikcyjna likwidacja stanowiska i co grozi za nią pracodawcy?


22 kwietnia 2017 4 min. czytania

Pracodawca rozwiązując z pracownikiem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony zobowiązany jest do podania przyczyny wypowiedzenia. Częstym powodem jest właśnie likwidacja stanowiska pracy. Czy pracownikowi z tego tytułu przysługuje dodatkowa odprawa? Zapraszamy do lektury!

Likwidacja stanowiska pracy – kiedy zachodzi?

Likwidacja stanowiska pracy osoby zatrudnionej następuje w wyniku zmian organizacyjnych w danym przedsiębiorstwie, które pociągają za sobą redukcję stanowiska pracy. Pracownik, którego stanowisko ulega zamknięciu powinien otrzymać wypowiedzenie w formie pisemnej, a powód wypowiedzenia powinien być dla niego jasny i czytelny. Wiadomość o przyczynie wypowiedzenia powinien otrzymać najpóźniej w dniu wypowiedzenia umowy przez pracodawcę.

Często zdarza się, że pracodawca wypowiada pracownikowi umowę o pracę, a jako przyczynę jej wypowiedzenia podaje likwidację stanowiska pracy. Po pewnym czasie natomiast okazuje się, że na to samo stanowisko została zatrudniona już inna osoba. Interpretacje podatkowe w sposób jasny doprecyzowują tę kwestię. Według tych objaśnień wypowiedzenie umowy o pracę z podaniem przyczyny likwidacji stanowiska pracy może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku zmian organizacyjnych w danej jednostce.

Akta osobowe pracownika – co powinny zawierać?

Podpisanie umowy

Kiedy ma miejsce pozorna likwidacja stanowiska pracy?

Czasami zdarzają się sytuację, że likwidacja przez pracodawcę stanowiska pracy ma charakter złudny. Świadczyć o tym może zatrudnienie nowego pracownika na nowo powstałe stanowisko pracy, które tylko z pozoru różni się od poprzedniego, a w rzeczywistości do likwidacji tego stanowiska nie dochodzi. Zakres obowiązków nowo zatrudnionego pracownika jest natomiast podobny do zakresu zadań wykonywanych przez poprzedniego pracownika.

Z fikcyjną likwidacją stanowiska pracy nie mamy do czynienia wtedy, gdy zakres obowiązków pracownika zwolnionego przejmują inne osoby zatrudnione w firmie.

Jak wyglądają formalności w ZUS przy zatrudnieniu pracownika?

Co w sytuacji, gdy pracodawca dokona tylko pozornej likwidacji stanowiska pracy?

W sytuacji, gdy pracodawca dokona pozornej likwidacji stanowiska pracy może on stanąć przed sądem pracy. Sąd, który będzie rozpatrywał daną sprawę może poprosić pracodawcę o przedstawienie bieżącej listy zatrudnionych pracowników, a także o przekazanie obecnej struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie. Dodatkowo może się zdarzyć, że sąd orzekający w sprawie może przesłuchać nowo zatrudnionych pracowników, w celu  określenia ich obecnych obowiązków. W przypadku, gdy likwidacji uległo stanowisko pracy podobne do innych to sąd może zażądać od pracodawcy przedstawienia kryteriów jakimi się kierował przy wyborze danego pracownika do zwolnienia.

Zgodnie z Kodeksem pracy w przypadku ustalenia przez sąd, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy biorąc pod uwagę żądania pracownika orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia. Jeżeli natomiast umowa uległa już rozwiązaniu, sąd decyduje o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Koszty uzyskania przychodu pracownika – kiedy można je podwyższyć?

Odprawa z tytułu zwolnienia – kiedy przysługuje

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników w ramach stosunku pracy, a rozwiązanie stosunku pracy następuje z przyczyn niedotyczących pracownika to wówczas pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia pracownikowi odprawy z tego tytułu.

Zgodnie z powyższą ustawą, jeżeli przyczyny niedotyczące pracownika, stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni mają charakter zwolnienia grupowego i obejmują co najmniej:

 • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
 • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników,

to takiemu pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Czy pracownik na etacie musi przyznać się, że prowadzi firmę?

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
 • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z księgową lub księgowym.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu