Jakie są terminy na opłacenie składek ZUS? Jakie konsekwencje niesie spóźnienie z wpłatą składki chorobowej?

Odprowadzanie składek ZUS należy do comiesięcznych obowiązków właścicieli firm. Wydatek z tym związany należy odpowiednio ująć w KPiR. Poznajcie wysokość składek ZUS, terminy płacenia i sposoby księgowania – zapraszamy!

Składki ZUS – jak ustala się ich wysokość i w jakim terminie płaci?

Płacenie składek ZUS to czynność, która nie ominie zdecydowanej większości przedsiębiorców. Trzeba się więc przygotować na uiszczenie opłaty za ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy (to dotyczy jedynie przedsiębiorców będących na tzw. dużym ZUS-ie).

Duży ZUS 2016

Mały ZUS 2016

Dobrowolny charakter ma tylko składka na ubezpieczenie chorobowe.

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe – różnice

To, ile przedsiębiorca zapłaci z tytułu składek ZUS, zależne jest od podstawy ustalanej w odniesieniu do przeciętnego (duży ZUS) lub minimalnego (mały ZUS) wynagrodzenia.

W pierwszym przypadku podstawa to 30% minimalnego wynagrodzenia, zaś w drugim – kwota nie niższa niż 60%, ale i nieprzekraczająca 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Niezależne od wysokości płaconych składek ZUS są terminy, w których należy je uiścić. Zależą jedynie od tego, czy firma zatrudnia pracowników (zleceniobiorców, itd.). Jeśli tak się nie dzieje, składki ZUS należy zapłacić do 10. dnia miesiąca (zawsze za miesiąc poprzedni).

W przypadku, gdy przedsiębiorca płaci składki również za inne osoby, termin płatności składek ZUS upływa 15. dnia danego miesiąca.

Składki jako koszty

Składki społeczne mogą obniżyć podatek do zapłaty

Płacenie składek ZUS pozwala przedsiębiorcom na obniżenie w pewnym wymiarze podatku dochodowego. Może się to odbywać dwojako – albo poprzez ich wrzucenie w koszty, albo poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania i samego podatku. Robimy to w dacie faktycznej zapłaty.

Odliczeniu od podatku podlega składka zdrowotna, choć nie w całości. Właściciel firmy może odliczyć 7,75% z 9% podstawy jej wymiaru. Co jednak ważne, składka zdrowotna nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Nowa składka zdrowotna 2016

A co ze składkami na ubezpieczenia społeczne?

Przedsiębiorca ma tutaj dwie możliwości:

  • ująć je w kosztach uzyskania przychodu lub
  • odjąć od dochodu.

Sposób postępowania zależy od przedsiębiorcy. Bez względu na decyzję, zaliczka na podatek dochodowy ulegnie obniżeniu.

Ten wybór ma znaczenie w kontekście straty z działalności. Wrzucenie składek w koszty może bowiem powiększyć ewentualną stratę (którą następnie można rozliczyć w kolejnych latach), a odjęcie od dochodu już nie.

Jak rozliczyć stratę z działalności?

Pozostaje jeszcze opłata na Fundusz Pracy, którą również można zapisać w kosztach uzyskania przychodu.

Brak zapłaty składek ZUS w terminie może mieć przykre konsekwencje

W kontekście składek ZUS bardzo ważną rolę odgrywa terminowość. Podstawową restrykcją wynikającą z braku wpłaty jest naliczanie odsetek. Ich wysokość zależy od tego, jak wiele czasu upłynęło od terminu zapłaty do jej ostatecznego dokonania.

ZUS może też nałożyć na przedsiębiorcę dodatkową opłatę w wysokości 100% niezapłaconych składek.

Zwłoka w zapłacie składek może się jednak skończyć nie tylko odsetkami. Brak zapłaty w odpowiednim terminie może okazać się szczególnie dotkliwy, jeśli wraz z nimi opłaca się dobrowolną składkę chorobową. A to dlatego, że spóźnienie w jej zapłacie powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, a także świadczeń rehabilitacyjnych.

Możliwe rozłożenie składek ZUS na raty

Przedsiębiorcy, których nie stać na jednorazową zapłatę składek ZUS, mają szansę na ich odroczenie. Wymaga to złożenia w oddziale ZUS wniosku o układ ratalny. Każdorazowo prośba o rozłożenie zapłaty na raty musi być odpowiednio umotywowana. Muszą również wystąpić szczególne okoliczności, niepozwalające na jednorazowe uregulowanie należności.

Zmiany w układzie ratalnym z ZUS

Jeżeli ZUS zgodzi się na odroczenie zapłaty składek (co nie musi nastąpić), odsetki za zwłokę nie będą naliczane. W zamian jednak będzie pobierana opłata prolongacyjna w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę. To, jaka będzie ilość i wysokość rat, zależy od sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

Chcesz rozliczać składki ZUS w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.