Jakie są dostępne rodzaje kredytów dla firm? Na czym polega pożyczka Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie?

Kiedy już podjeliśmy decyzje o założeniu działalności, mamy już pomysł na swój biznes, często największą przeszkodą jest brak odpowiednich środków. W poprzednich wpisach przedstawiliśmy możliwości otrzymania dotacji z Urzędu Pracy oraz Unii Europejskiej. W celu omówienia możliwości otrzymania kredytu i pożyczki na start, zapraszam do wpisu.

Kredyt na start

Jako początkujący przedsiębiorcy nie posiadamy dokumentów, które przedstawiają nasze wyniki finansowe, wiec dla banku nie będziemy wiarygodnymi klientami. Co zatem musimy spełnić aby ubiegać się o kredyt na start?

Każdy bank w swoim wewnętrznym regulaminie posiada indywidualne wytyczne, natomiast do najpopularniejszych z nich należą:

 • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do ZUS i US,
 • biznesplan,
 • wpis do rejestru działalności gospodarczej (numer NIP, oraz REGON),
 • zaświadczenie o możliwości zabezpieczenia kredytu, np. pod nieruchomość.

Starając się o kredyt mamy do wyboru następujące rozwiązania:

 • kredyt obrotowy,
 • limit kredytowy w rachunku,
 • karta kredytowa,
 • kredyt inwestycyjny.

Decydując się na kredyt najlepszym rozwiązaniem jest weryfikacja oferty każdego banku np. poprzez informacje zawarte na stronie internetowej. Warto też sprawdzić czy dany bank nie stawia dodatkowych wymagań, bądź posiada specjalne oferty dla nowych przedsiębiorców.

10 sposobów na dofinansowanie

Pożyczka na start

Najpopularniejszą formą pożyczki dla nowych przedsiębiorców jest program rządowy – „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Więcej o nim piszemy w artykule: Wsparcie w starcie dla otwierających biznes. Jak skorzystać z preferencyjnej pożyczki?

Kto może starać się o wsparcie ?

 • student ostatniego roku studiów,
 • absolwent szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • osoba zarejestrowana jako bezrobotna.

Warunki otrzymania pożyczki

 • maksymalna kwota pożyczki to 97 274,80 zł (jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia),
 • oprocentowanie wynosi 0,44% w skali roku,
 • maksymalny okres spłaty to 84 miesiące.

Możliwość zabezpieczenia spłaty:

 • weksel własny pożyczkobiorcy,
 • poręczenia osób fizycznych.

Należy pamiętać, że wsparcie ze środków publicznych przeznaczone na ten sam cel może pochodzić tylko z jednego źródła. Osoba ubiegająca się o wsparcie może otrzymać albo pożyczkę w ramach Programu lub dotację z Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozliczenie dotacji otrzymanej z UP

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu