Ile w 2017 wynosi limit na zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej? Czy po rezygnacji z kasy trzeba zwrócić ulgę?

Każdy nowy rok niesie ze sobą szereg zmian w przepisach podatkowych. Tym razem zajmiemy się zmianami jakie zaszły w stosowaniu kas fiskalnych. Dla kogo od roku 2017 kasa fiskalna jest nadal obowiązkowa, a kto może być zwolniony z jej korzystania? Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi zmianami!

Kasa fiskalna a zwolnienie podmiotowe

W 2017 roku kwota zwolnienia podmiotowego pozostała bez zmian. Zwolnienie to w dalszym ciągu zostało utrzymane na poziomie 20 000 zł w ciągu roku. Jeżeli firma została założona w trakcie roku podatkowego to limit ten należy obliczyć proporcjonalnie.

Przedsiębiorca, który utraci prawo do zwolnienia ma dwa pełne miesiące na zakup kasy fiskalnej oraz jej instalację. Miesiące te liczymy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym prawo to utracono.

Jeżeli jednak podatnik rozpocznie wykonywanie czynności wymienionych w § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (np. dostawa gazu płynnego, sprzedaż perfum i wody toaletowej, dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, itd.) to w takim przypadku zwolnienie to traci moc w momencie wykonania takiej czynności.

15 pytań o kasę fiskalną w firmie.

Kasa i palmtop

Jakie zmiany nastąpiły w roku 2017?

Od stycznia 2017 roku zostały wprowadzone zmiany dotyczące ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych na kasie fiskalnej. Do grupy tych usług zaliczamy:

  • usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • usługi prawnicze, oraz
  • usługi doradztwa podatkowego.

Wymienione powyżej usługi mogą korzystać ze zwolnienia pod warunkiem, że świadczone są na odległość zgodnie z warunkami określonymi w pozycji 39 załącznika do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie będzie miało zastosowanie w przypadku, gdy:

  • przedsiębiorca otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, w banku za pośrednictwem przelewu, kartą kredytową lub za pomocą spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
  • przedsiębiorca prowadzi ewidencję, w której zapisuje wszystkie transakcje, które da się jednocześnie połączyć z płatnościami. Przykładowo w opisie przelewu podajemy numer zamówienia i ten sam numer zamówienia figuruje w ewidencji. Trzeba również pamiętać o tym, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej taka ewidencja musi także zawierać adresy nabywców.

Zwolnieniu będą podlegać dodatkowo usługi opieki medycznej (np. usługi rehabilitacyjne) oraz usługi masażu, wykonywane osobiście przez osoby niewidome posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zwolnienie to dotyczy osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą lub zatrudniających wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Kasa fiskalna w firmie – obowiązki przedsiębiorcy.

Świadczenie usług na odległość – w jaki sposób można to interpretować?

W ustawie nie znajdziemy informacji na temat dokładnej definicji usługi świadczonej na odległość. W praktyce usługi świadczone na odległość to usługi świadczone telefonicznie, drogą elektroniczną, w taki sposób, aby obie strony nigdy nie były obecne w tym samym miejscu. Oznacza to również, że kontakt osobisty z pacjentem, bądź klientem wyklucza korzystanie z powyższego zwolnienia.

Zakup kasy fiskalnej sfinansowany dotacją – czy można rozliczyć ulgę?

Kasa fiskalna – jakie są konsekwencje rezygnacji z jej użytkowania?

Zgodnie z ustawą o podatku VAT przedsiębiorca, który zrezygnuje z wykorzystywania kasy fiskalnej w swojej działalności ma obowiązek dokonać zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej (jeżeli z niej skorzystał). Ulgę tę należy zwrócić, jeżeli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaniemy jej użytkowania. Ulgę zwracamy w wysokości 90% ceny zakupu, jednak nie więcej niż 700 zł.

Faktura za kasę fiskalną w dalszym ciągu stanowi koszt, nie dokonujemy jej wyksięgowania z kosztów pomimo tego, iż zrezygnowaliśmy z jej użytkowania.

Kasa fiskalna – w jaki sposób należy prowadzić ewidencję korekt?

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
  • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z księgową lub księgowym.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.