Jak uzyskać ulgę na zakup kasy fiskalnej i jak ją rozliczy vatowiec, a jak nievatowiec?


5 maja 2016 5 min. czytania

Obowiązek rejestracji sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej należy do przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży dla osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej. Podatnik ma zatem możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, ale czy z takiej ulgi może skorzystać jeśli zakupił kasę fiskalną z dotacji?

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej?

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej musi pamiętać o spełnieniu kilku bardzo ważnych warunków, które zostały określone w przepisach podatkowych, a mianowicie:

 • posiadać dowód potwierdzenia zakupu kasy fiskalnej (faktura),
 • przed rozpoczęciem pierwszej ewidencji powiadomić pisemnie Urząd Skarbowy o zamiarze stosowania kas rejestrujących, liczbie kas, a także miejscu ich użytkowania,
 • w ciągu 7 dni od dnia fiskalizacji kasy fiskalnej dokonać zgłoszenia do Urzędu Skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego,
 • rozpocząć ewidencjonowanie w odpowiednim terminie wymaganym przez przepisy.

Warto zwrócić jednak na to uwagę, że przedsiębiorca może odzyskać 90% wartości netto kasy fiskalnej, jednak nie więcej niż 700 zł.

Zakup kasy fiskalnej sfinansowany dotacją – czy mogę rozliczyć ulgę?

W jaki sposób czynny podatnik VAT może uzyskać zwrot wydatku na kasę fiskalną?

Podatnicy VAT mogą skorzystać z rozliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej już w pierwszej deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej.

Jeśli w deklaracji VAT zostanie wykazany podatek VAT należny (do zapłaty) to przedsiębiorca może dokonać odliczenia ulgi od należnego podatku do zapłaty. Należy pamiętać jednak o tym, że w danym okresie nie możemy odjąć więcej niż wynosi wysokość podatku należnego. Ewentualna pozostała część będzie możliwa do rozliczenia w kolejnym okresie aż do momentu pełnego rozliczenia ulgi.

W momencie, kiedy podatnik na deklaracji VAT nie wykazuje należnego podatku VAT to wówczas może otrzymać zwrot takiej ulgi. Nie można tego natomiast dokonać jednorazowo, w danym okresie rozliczeniowym, maksymalnie można uzyskać zwrot do wysokości:

 • 25% kwoty stanowiącej 90% wartości netto zakupionej kasy, jednak nie więcej niż 175 zł (w przypadku rozliczeń miesięcznych podatku VAT),
 • 50% kwoty stanowiącej 90% wartości netto zakupionego urządzenia, jednak nie więcej niż 350 zł (w momencie rozliczeń kwartalnych podatku VAT).

Czynny podatnik VAT może dokonać rozliczenia zakupu kasy fiskalnej już w pierwszej składanej deklaracji w momencie kiedy rozpoczął użytkowanie kasy lub w kolejnych składanych deklaracjach. W przepisach podatkowych nie ma natomiast informacji w jakim maksymalnie okresie przedsiębiorca powinien rozliczyć taką ulgę.

Kasa fiskalna w sprzedaży internetowej – jak jej uniknąć?

Jak podatnik zwolniony z VAT powinien rozliczyć ulgę na zakup kasy?

Przedsiębiorca zwolniony z VAT, aby uzyskać zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej powinien złożyć odpowiednie pismo do Urzędu Skarbowego z prośbą o przesłanie jednorazowo całej kwoty zwrotu na bezpośredni rachunek bankowy przedsiębiorcy. We wniosku takim powinny być zawarte następujące informacje:

 • dane przedsiębiorcy,
 • oryginał faktury za zakup kasy oraz potwierdzenie zapłaty,
 • dane podmiotu, który dokonał fiskalizacji kasy oraz prowadzi jej serwis,
 • numer rachunku bankowego, na który ma zostać przesłany zwrot.

Zwrot ulgi dokonywany jest w terminie 25 dni od daty złożenia wniosku.

Należy pamiętać o tym, że zwrot ulgi możemy otrzymać tylko na zakup pierwszej kasy fiskalnej. Nie ma możliwości uzyskania ponownego zwrotu przy zakupie kolejnego urządzenia lub wymianie na nowe.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące ewidencji na kasie fiskalnej

Czy mogę uzyskać zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej zakupionej z dotacji?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi podatnik może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej bez względu na to z jakich środków zakup był dokonany. Jeśli więc kasa zostanie zakupiona ze środków otrzymanych w ramach dofinansowania z Urzędu Pracy to również przedsiębiorcy w tym przypadku przysługuje ulga na zwrot z tytułu zakupu kasy fiskalnej.

Należ tutaj jednak pamiętać o spełnieniu określonych wymogów, które przedsiębiorca powinien spełnić, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Zasady te zostały opisane w tym artykule na samym początku.

Przedsiębiorca powinien również zapoznać się z regulaminem otrzymanej dotacji. Jeśli w regulaminie nie będzie informacji dotyczącej braku możliwości skorzystania z ulgi to śmiało możemy starać się o zwrot rozliczenia za zakup kasy fiskalnej.

Obowiązki związane z używaniem kasy fiskalnej

W jakim przypadku należy dokonać zwrotu ulgi na zakup kasy?

Podatnik, który skorzystał z ulgi na zakup kasy fiskalnej powinien stosować się do obowiązujących reguł, a mianowicie jeśli w ciągu trzech lat od momentu rozpoczęcia rejestrowania sprzedaży przy użyciu kasy:

 • nie dokona przeglądu technicznego w odpowiednim terminie,
 • przegląd techniczny został wykonany w nieautoryzowanym serwisie,
 • kasa zostanie zniszczona lub skradziona,
 • działalność zostanie zlikwidowana,

to wówczas konieczne będzie dokonanie zwrotu rozliczonej ulgi na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego.

Zwrotu takiego należy dokonać na konto bankowe Urzędu Skarbowego w odpowiednich terminach:

 • do 25 dnia miesiąca lub kwartału, w którym nastąpiła utrata dofinansowania,
 • w przypadku podatników zwolnionych z VAT do końca miesiąca następującego po miesiącu utraty ulgi.

Jeśli podatnik nie dokona zwrotu ulgi w odpowiednim terminie to wówczas może być zobligowany do zapłaty dodatkowych odsetek od zaległości podatkowych.

Kto musi posiadać kasę już od pierwszego dnia działalności

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Jeśli masz pytania związane z pozyskaniem ulgi na zakup kasy fiskalnej to zapraszamy do kontaktu na adres info@infakt.pl.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu