Jak dostać zwrot za kasę fiskalną będąc VAT-owcem lub podatnikiem zwolnionym z VAT?

Obowiązek używania kasy fiskalnej w działalności gospodarczej może być dla przedsiębiorcy kłopotliwy. Pewną rekompensatą jest tu jednak możliwość zastosowania ulgi związanej z jej zakupem. Ile wynosi ulga na zakup kasy fiskalnej i kiedy można z niej skorzystać?

Kiedy możliwa jest ulga na zakup kasy fiskalnej?

W przypadku większości przedsiębiorców konieczność stosowania kasy fiskalnej zależy od wysokości obrotów i zakresu działalności gospodarczej. Istnieją także rodzaje działalności, dla których takie urządzenie zawsze jest obowiązkowe. Każda osoba prowadząca firmę, która musi stosować kasę powinna pamiętać o uldze przy jej nabyciu. Możliwe jest bowiem odzyskanie 90% wartości kasy netto, ale nie więcej niż 700 zł.

Zwrot wydatku nie następuje jednak automatycznie. Ulga na zakup kasy fiskalnej jest możliwa jeśli przedsiębiorca:

 • przed rozpoczęciem sprzedaży zawiadomił urząd skarbowy o zamiarze stosowania kasy, liczbie kas i miejscu ich użytkowania,
 • posiada kasę z homologacją Ministerstwa Finansów (nie można jej np. wydzierżawić),
 • przechowuje dowód zapłaty całości zakupu kasy,
 • rozpoczął korzystanie z kasy w terminie wymaganym przez przepisy,
 • w ciągu 7 dni od rozpoczęcia stosowania kasy zawiadomił o tym urząd skarbowy.

Jeśli przedsiębiorca nie spełni któregoś z tych warunków, a pomimo tego odliczy ulgę, może zostać zmuszony do jej zwrotu.

Jak VAT-owiec może uzyskać zwrot wydatku na kasę?

Sposób rozliczenia ulgi zależy od tego czy firma jest podatnikiem VAT czy też nie. VAT-owcy mogą rozliczyć ulgę już w pierwszej deklaracji za okres, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie. W przypadku przedsiębiorców, którzy wykazują VAT do zapłaty (należny) ulgę odejmuje się od podatku do zapłaty.

W danym okresie nie można jednak odjąć więcej, niż wynosi wysokość należnego VAT. Ewentualna pozostała część możliwa jest do rozliczenia w następnym okresie (aż do pełnego odliczenia).

Z kolei firmy, które nie wykazują VAT-u do zapłaty mają możliwość wnioskowania o zwrot ulgi. Z zastrzeżeniem, że nie da się tego zrobić jednorazowo. Przedsiębiorca może w konkretnym okresie rozliczeniowym uzyskać maksymalnie:

 • 25% kwoty stanowiącej 90% ceny netto nabytego urządzenia, nie więcej niż 175 zł (gdy rozlicza się miesięcznie),
 • 50% kwoty stanowiącej 90% ceny netto zakupu kasy fiskalnej, nie więcej niż 350 zł (gdy rozlicza się kwartalnie).

Odliczenia ulgi można dokonać w rozliczeniu za okres, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w kolejnych okresach. W praktyce oznacza to że ulgę można odliczyć w dowolnym momencie, ponieważ przepisy nie określają końcowego terminu, po którym przedsiębiorca traci do niej prawo.

Ulga na zakup kasy fiskalnej – jak rozlicza ją firma zwolniona z VAT?

W przypadku firm zwolnionych z VAT procedura uzyskania zwrotu przedstawia się trochę inaczej. Otóż tacy przedsiębiorcy muszą po prostu złożyć do urzędu skarbowego wniosek o przesłanie jednorazowo całej kwoty zwrotu bezpośrednio na rachunek bankowy. We wniosku należy zamieścić:

 • dane przedsiębiorcy,
 • dane podmiotu, który prowadzi serwis kasy i dokonał fiskalizacji kasy,
 • oryginał faktury na zakup kasy fiskalnej razem z dowodem zapłaty,
 • numer rachunku, na który ma zostać przesłany zwrot.

Zwrot dokonywany jest w terminie 25 dni od daty złożenia wniosku.

Należy pamiętać, że zwrot istnieje tylko przy pierwszym obowiązku zakupu kasy fiskalnej. Nie da się więc uzyskać przy zakupie kolejnych urządzeń w późniejszym terminie (np. przy otwarciu nowego oddziału) lub wymieniając urządzenie na nowe. Identycznie dzieje się jeśli przedsiębiorca prowadził już firmę, w której używał kasy, ale zamknął ją i otworzył powtórnie.

Dodatkowo trzeba wiedzieć o innych istotnych kwestiach. Przede wszystkim takiej, że zwrócona ulga na zakup kasy fiskalnej nie jest dla przedsiębiorcy przychodem. Druga ważna rzecz to fakt, że zakup kasy fiskalnej może stanowić koszt uzyskania przychodu (nie ma znaczenia kwestia prawa do zwrotu).

Istnieje także możliwość odliczenia VAT związanego z zakupem na standardowych zasadach. W przypadku firm zwolnionych z VAT, które VAT-u nie odliczają może on stanowić koszt uzyskania przychodu.

Nie masz pewności jak rozliczać kasę fiskalną? Zgłoś się do księgowych inFaktu

 • Dzwoń lub pisz do księgowych – kiedy tylko potrzebujesz
 • Otrzymuj regularnie przydatny newsletter
 • Testuj fakturowanie i księgowość online

Załóż konto!