Kradzież kasy fiskalnej, likwidacja firmy – kiedy trzeba oddać ulgę za kasę fiskalną?

Przy zakupie kasy fiskalnej przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z ulgi sięgającej 700 złotych. Ten przywilej wymaga spełnienia kilku warunków, które dotyczą również jej użytkowania. Jeżeli przedsiębiorca złamie któryś z przepisów może być zmuszony oddać państwu całą kwotę refundacji. Lepiej więc dopełnić starań, by taka konieczność się nie pojawiła. Wymieniamy pięć sytuacji, w których ulgę na zakup kasy fiskalnej trzeba zwrócić.

1. Likwidacja działalności.

Kwotę zwrotu trzeba oddać państwu, jeżeli przedsiębiorca w okresie 3 lat od rozpoczęcia stosowania kasy fiskalnej przestał prowadzić działalność. Termin „rozpoczęcia stosowania” w praktyce oznacza dzień, w którym pracownicy serwisu fiskalizowali kasę (inicjacja pracy modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną).

Dofinansowania nie trzeba oddawać, jeżeli działalność jest zawieszona. Czasu zawieszenia nie wlicza się jednak do okresu korzystania z urządzenia. Co za tym idzie przedsiębiorca nie zwróci ulgi tylko w momencie, kiedy suma okresów używania kasy (przed zawieszeniem oraz po zawieszeniu) przekroczy 3 lata. W przeciwnym razie państwo upomni się o refundację.

2. Ogłoszenie upadłości, likwidacja i sprzedaż spółki.

Jeśli kasy fiskalnej używa spółka, to ma obowiązek oddania kwoty ulgi, gdy ogłosi upadłość, zostanie postawiona w stan likwidacji lub sprzedana (we wspominanym 3-letnim okresie). W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), refundacji nie trzeba jednak oddawać, jeśli spółka będzie kontynuowała sprzedaż na rzecz osób prywatnych rejestrowaną na kasie.

 Zwrot ulgi na kasę fiskalną – kiedy konieczny?

3. Spóźnienie z przeglądem technicznym.

Właściciele kas muszą oddawać je do obowiązkowego przeglądu technicznego przynajmniej raz na 2 lata. Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni tego obowiązku jest zmuszony oddać całą kwotę dofinansowania. Ulgę należy również zwrócić w przypadku skorzystania z usług nieautoryzowanego serwisu. Nie ma co liczyć, że jakiekolwiek uchybienie związane z koniecznością przeglądu umknie uwadze urzędników. Sprawdzenie adnotacji, które dotyczą tego obowiązku to bowiem rutynowa czynność inspektorów w przypadku kontroli.

4. Kradzież lub zniszczenie kasy.

Obowiązek oddania państwu całej kwoty refundacji występuje także w sytuacji „zaprzestania używania kasy”. To przepis szczególnie nieprzyjazny przedsiębiorcom, ponieważ często dotyczy sytuacji losowych, niezależnych od właścicieli firm. Ulgę trzeba zwrócić w przypadku straty urządzenia przed upływem 3 lat od dnia jego fiskalizacji, np. w wyniku:

 • kradzieży,
 • awarii (uszkodzenia modułu fiskalnego, którego nie da się naprawić – kiedy naprawa jest możliwa dofinansowania nie trzeba zwracać),
 • zdarzeń losowych, takich jak pożar, zalanie lub upadek z wysokości (jeśli doprowadziły do całkowitego zniszczenia urządzenia).

Dla urzędników nie jest więc istotna przyczyna „zaprzestania używania kasy”, ale sam ten fakt. Powodem zwrotu ulgi nie może być natomiast sytuacja, w której przedsiębiorca nie używa urządzenia z powodu braku klientów. Musi tylko mieć możliwość użycia kasy, jeżeli klient się pojawi.

5. Niespełnienie warunków uzyskania ulgi.

Aby uzyskać zwrot przy zakupie kasy fiskalnej przedsiębiorca musi:

 • przed rozpoczęciem sprzedaży zawiadomić urząd skarbowy o zamiarze stosowania kasy, liczbie kas, i miejscu ich użytkowania (nie ma wprawdzie urzędowego formularza, ale wymagana jest tu forma pisemna),
 • być właścicielem kasy z homologacją Ministerstwa Finansów (nie można jej np. wydzierżawić),
 • posiadać dowód zapłaty,
 • w ciągu 7 dni od rozpoczęcia stosowania kasy zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy na właściwym formularzu.

Jeśli jednak odliczył ulgę, a nie spełnił tych warunków (zostało to wykryte przez urzędników), może być zmuszony oddać państwowe dofinansowanie.

Terminy zwrotu ulgi

Przy okazji warto wiedzieć, jak od strony technicznej wygląda zwrot ulgi. Należy go dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

 • do 25 dnia miesiąca lub kwartału (w zależności od sposobu rozliczania podatku VAT), w którym zaistniały powyższe okoliczności,
 • do końca miesiąca po miesiącu, w którym powstały powyższe okoliczności dla przedsiębiorców, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub wykonują czynności zwolnione.

Ponadto, zwrot ulgi może wymagać również zapłaty odsetek od zaległości podatkowych, jeżeli nie został dokonany terminowo.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Dzwoń do księgowych inFaktu – pomogą Ci rozliczać kasę fiskalną
 • Czytaj praktyczny newsletter dla przedsiębiorców
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto!