Przedsiębiorcy często myślą o rozliczeniu składek w firmie. Jakie składki przedsiębiorca rozliczy w kosztach? Jakie powinien mieć dokumenty potwierdzające wydatek? Po dokładne wyjaśnienia zapraszamy do wpisu.

 • Każdy przedsiębiorca w swojej firmie rozliczy zapłacone z działalności składki ZUS lub KRUS.
 • Składki obowiązkowe przedsiębiorcy są dla niego kosztem w firmie.
 • Składki dobrowolne mogą być rozliczone max do wysokości 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym lub do kwoty 250 zł.
 • Księgowania należy dokonać na podstawie potwierdzenia zapłaty.

Składki ZUS

Składki ZUS są jednymi ze składek, które mogą zostać bez problemu rozliczone w firmie. Warunkiem jest ich opłacenie. Składki społeczne mogą być ujęte w kosztach (korzystne, gdy przedsiębiorca generuje stratę) lub odliczone od dochodu. FP jest księgowany do kosztów, a składka zdrowotna płatna w wysokości 9%, może być odliczona od podatku w wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Wysokość składek na 2019 r. przedstawiona jest poniżej, a dokładne wyjaśnienia można znaleźć tutaj.

składki ZUS 2019

Także składki, które przedsiębiorca zapłaci za osoby współpracujące, pracowników, zleceniobiorców są do rozliczenia w firmie. Składki za osobę współpracującą są rozliczane na takiej samej zasadzie, jak przedsiębiorcy. W odniesieniu do pozostałych osób opłacone składki księgowane są do kosztów w całości (część zawarta jest w kwocie brutto wynagrodzenia, a część płacona jest przez przedsiębiorcę, z jego funduszu).

Składki KRUS

Niektórzy przedsiębiorcy mogą płacić składki do KRUS, zamiast do ZUS. Korzystają na tym, że składki te są znacznie niższe niż te wpłacane do ZUS. Rolnik, które dodatkowo prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, opłaca do KRUS ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Jest ono naliczane w podwójnej wysokości składki podstawowej.

Do kosztów działalności gospodarczej przedsiębiorca rozliczy tylko kwotę, o którą zostało podwyższone ubezpieczenie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jakie składki przedsiębiorca rozliczy w kosztach

Składki członkowskie w kosztach firmy

Są branże w których składki członkowskie są obowiązkowe  np. medyczne (lekarze), prawnicze (adwokaci), budowlane (architekci). Są też organizacje, które dobrowolnie zrzeszają przedsiębiorców jednego fachu np. stowarzyszenie księgowych.

Przy składkach obowiązkowych nie ma ograniczenia kwotowego. Całą, zapłaconą kwotę składek można zaksięgować do kosztów.

Inaczej sytuacja wygląda przy składkach dobrowolnych – tutaj mamy limity. Przepisy pozwalają na ujęcie w kosztach składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym:

 • kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,
 • jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 zł.

Mamy od tej zasady wyjątek. Mówi on, że w kosztach firmy mogą być rozliczone całe, wpłacone, dobrowolne składki podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej.

Przykład 1

Pani Joanna w 2018 r. zatrudniała przez 6 miesięcy pracownika, któremu wypłacał minimalne wynagrodzenie za pracę. W jakiej wysokości może w 2019 r. rozliczyć dobrowolne składki?

 • 2100 zł → minimalne wynagrodzenie w 2018 r.
 • 6 * 2100 zł = 12600 zł → kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2018 r.
 • 0,25% * 12600 zł = 31,50 zł → wysokość składek dobrowolnych, która może być rozliczona w kosztach

Przykład 2

Pani Jakub w 2018 r. nie zatrudniał nikogo i w ciągu całego roku odprowadzał składki wyłącznie za siebie. Oznacza to, że w 2018 r. może rozliczyć w kosztach składki dobrowolne maksymalnie do kwoty 250 zł.

Przetestuj inFakt za darmo.

Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów. A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu