Hulajnoga elektryczna na firmę. Czy można wrzucić ją w koszty?

Paulina Włodarczyk

Osoby mieszkające w dużych i zatłoczonych miastach poszukują alternatywnych środków komunikacji. Przemawiają za tym rosnące ceny paliwa, ograniczenia w postaci zakazu wjazdu do centrum miasta czy problemy z miejscami parkingowymi. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy zastanawiają się nad wykorzystywaniem w firmie hulajnogi elektrycznej. Czy jest to możliwe? Poniższy artykuł pozwoli rozwiać te wątpliwości. 

Czy hulajnogę elektryczną można kupić na firmę?

Hulajnoga elektryczna klasyfikowana jest jako środek transportu osobistego, którym możemy poruszać się z prędkością 25 km/h. To niewątpliwie świetna alternatywa dla osób, które szukają zamiennika dla takich środków transportu jak samochód osobowy, komunikacja miejska czy nawet rower. 

Dla przedsiębiorców jest to co prawda mało powszechny środek komunikacji. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby był on wykorzystywany w prowadzonej działalności. O tym, czy taki wydatek może stanowić koszt podatkowy, decydują określone przesłanki zapisane w przepisach. Dlatego przeanalizujemy je pod kątem zakupu hulajnogi elektrycznej.

Czy hulajnogę można zaliczyć do kosztów firmowych?

Wydatek możemy zaliczyć do kosztów podatkowych, o ile jest on:

 1. związany z działalnością gospodarczą i poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia jego źródła – istnieje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy kosztem a przychodem;
 2. racjonalny – możliwy do uzasadnienia i udowodnienia;
 3. prawidłowo udokumentowany np. fakturą lub rachunkiem;
 4. nie znajduje się na liście kosztów zabronionych.  

Oczywiście zakup hulajnogi na cele działalności gospodarczej nie jest działaniem powszechnym. Co nie oznacza jednak, że nie może być kosztem podatkowym. U jednego przedsiębiorcy może stanowić koszt, a u drugiego nie. Wiele zależy od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Oznacza to, że wydatek ten musi być odpowiednio uzasadniony.

box-icon

Ważne

Pamiętaj, że to na podatniku ciąży ciężar udowodnienia, że dany zakup jest niezbędny w prowadzonej działalności.

Dlatego, jeśli przykładowo przedsiębiorca potrzebuje hulajnogi elektrycznej, ponieważ często spotyka się z klientami w centrum miasta, gdzie jest problem z wjazdem samochodem i wiąże się z wysokimi opłatami parkingowymi, to zakup ten jest zasadny. Ponadto należy pamiętać, że hulajnoga powinna służyć działalności gospodarczej

box-icon

Uwaga

Hulajnoga elektryczna kupiona na cele działalności nie może być użytkowana do celów prywatnych. Przepisy są tu więc inne niż w przypadku samochodów osobowych. W odniesieniu do samochodu można zadeklarować jego użytkowanie w sposób mieszany, czyli do celów prywatnych i służbowych.

Co najważniejsze zakup hulajnogi elektrycznej nie został wykazany w katalogu kosztów zabronionych. Dlatego, jeśli przedsiębiorca spełni pozostałe warunki, może zaliczyć dany wydatek do kosztów podatkowych. 

Ponadto, nie ma również przeszkód, aby na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej posiadać zarówno samochód osobowy, jak i hulajnogę elektryczną. Tutaj znowu najważniejsze jest prawidłowe uzasadnienie takiego stanu. 

Zakup hulajnogi elektrycznej na gruncie PIT

Jeśli już zaliczymy zakup hulajnogi do kosztów firmowych, trzeba ją prawidłowo rozliczyć. W tym celu musimy ustalić następujące kwestie:

 • Wartość początkową zakupu – dla czynnych podatników VAT wartością początkową będzie kwota netto. Natomiast dla przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia w VAT, będzie to kwota brutto wynikająca z faktury.
 • Czy jest to środek trwały – najbardziej adekwatną klasyfikacją hulajnogi elektrycznej jest zaliczenie jej do grupy Pozostałych Środków Transportu, pod numerem 790 KŚT. Natomiast właściwa stawka amortyzacji dla tej grupy to 18%. 

Hulajnogę możesz zaliczyć do środków trwałych dobrowolnie, a jeśli jej wartość początkowa przekracza kwotę 10 tys. zł – wtedy jest to obowiązkowe.

box-icon

Warto wiedzieć

Zgodnie z przepisami środkiem trwałym może być każdy składnik majątku, stanowiący własność lub współwłasność przedsiębiorcy, który jest zdatny, kompletny i przeznaczony na potrzeby działalności. Natomiast przewidywany termin użytkowania danego składnika jest dłuższy niż rok.

Po zebraniu odpowiedzi na powyższe pytania przedsiębiorca może wybrać jeden z poniższych sposobów wykazania hulajnogi elektrycznej w kosztach podatkowych:

 • Zakup hulajnogi, której wartość początkowa nie przekracza kwoty 10 tys. zł.:
  • fakturę za zakup hulajnogi elektrycznej możesz ująć bezpośrednio w koszty w dacie wystawienia;
  • możesz wprowadzić hulajnogę jako środek trwały i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania użytkowania albo w miesiącu następnym;
  • możesz zaliczyć hulajnogę do środków trwałych i dokonywać comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych według odpowiedniej stawki. Pierwszy odpis ma miejsce w miesiącu następnym po miesiącu oddania do użytkowania.
 • Zakup hulajnogi o wartości początkowej powyżej 10 tys. zł.:
  • musisz ująć hulajnogę elektryczną jako środek trwały i dokonać odpisów amortyzacyjnych według właściwej stawki od miesiąca następnego po miesiącu oddania do użytkowania; 
  • musisz ująć hulajnogę jako środek trwały i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do użytkowania albo w miesiącu następnym.
box-icon

Ważne

W odniesieniu do hulajnogi elektrycznej zastosowanie będą miały jedynie przepisy o jednorazowej amortyzacji dla małych podatników tzw. pomocy de minimis. Nie można dokonać natomiast jednorazowej amortyzacji dla fabrycznie nowych środków trwałych do wartości 100 tys. zł. Wynika to z faktu, że z tego prawa nie można skorzystać w odniesieniu do składników majątku z grupy „7” środków trwałych.

Hulajnoga elektryczna na gruncie podatku VAT

Koszty zakupu, ale także eksploatacji hulajnogi elektrycznej nie podlegają limitowaniu tak, jak w przypadku samochodów osobowych. Dlatego, jeśli hulajnogę wykorzystujesz na potrzeby działalności, to zakup możesz rozliczyć VAT na zasadach ogólnych, w pełnej wysokości.

Koszty eksploatacji hulajnogi elektrycznej 

Podobnie jak w kwestii rozliczenia VAT, na gruncie podatku dochodowego koszty eksploatacji nie podlegają limitowaniu. Oznacza to, że koszty związane z użytkowaniem hulajnogi mogą zostać rozliczone w kosztach podatkowych. Oczywiście trzeba je prawidłowo udokumentować i uzasadnić. 

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Paulina Włodarczyk
Księgowa inFakt. Księgowa z zamiłowania, a prywatnie żona i matka dwójki dzieci. Uwielbiam kryminały, a w pracy księgowego czuję się jak detektyw, który w świecie przepisów podatkowych znajduje właściwe rozwiązanie problemu. Moim najważniejszym celem jest pomoc w zrozumieniu skomplikowanej rzeczywistości podatkowej.