Kto może otrzymać wsparcie z funduszy Venture Capital i jak je uzyskać?

Fundusze Venture Capital to fundusze zamknięte, których działalność opiera się na przeznaczaniu pieniędzy przez grupę inwestorów na inwestycję określonego typu. Inwestycję są niepewne, ale mogą przynieść wysoką stopę zwrotu. W celu szczegółowego omówienia funduszy zapraszam do wpisu.

  • Fundusze venture capital to większe firmy będące podmiotami rynku kapitałowego. Swoje środki inwestują w przedsięwzięcia we wczesnych fazach rozwoju, nastawionych na duże ryzyko niepowodzenia inwestycji.
  • W zamian za wsparcie finansowe, inwestor staje się współwłaścicielem finansowanego przedsiębiorstwa.

10 sposobów na dofinansowanie dla firm

Na czym polega pomoc z Funduszy Venture Capital?

Mówiąc w uproszczony sposób fundusze powierzane przez większe przedsiębiorstwo mniejszej firmie nie mają charakteru pożyczki, natomiast jest to inwestycja, która w przyszłości ma przynieść określone korzyści zarówno inwestorom jak i właścicielom firmy. Głównym celem inwestycji jest jest wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Dostarczony kapitał służy zawsze sfinansowaniu konkretnego, wcześniej określonego programu inwestycyjnego. Środki zazwyczaj są przeznaczone na zakup nowych maszyn i linii technologicznych ponadto np. na rozbudowę sieci sprzedaży. Zyski, które wypracowuje firma są w całości przeznaczane na jej dalszy rozwój.

Fundusze pożyczkowe

Przez kogo tworzone są fundusze?

Grupy inwestorów są tworzone przez:

  • inwestorów publicznych (agencje rządowe, władze lokalne),
  • inwestorów prywatnych (banki, osoby prywatne, szkoły wyższe, fundusze emerytalne, korporacje).

Dofinansowanie z PARP

Kto może skorzystać z Funduszy Venture Capital?

Fundusze przeznaczone są dla spółek, które funkcjonują już na rynku, oraz mają sprawdzony model działania i przewidywany potencjał wzrostu. Preferowane inwestycje to zazwyczaj nowe technologie (informatyka, internet, telekomunikacja itp.)

Decyzje o inwestycji podejmowane są w oparciu o znajomość rynków, ocenę perspektyw rozwoju firmy, czy ocenę jakości zarządzania – kwalifikacji właścicieli kadry firmy, ich zdolności menadżerskich, umiejętności poruszania się na rynku.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu