Register modal

Przedsiębiorcy, którzy planują założyć firmę lub rozwinąć swój biznes mogą liczyć na dofinansowanie ze strony państwa. Możliwość taką daje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Na jakiego rodzaju dofinansowanie z PARP może liczyć przedsiębiorca przeczytacie w poniższym wpisie.

 • PARP jest agencją rządową wspierającą rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Wyróżniamy trzy sektory wsparcia dla przedsiębiorców: start biznesu, rozwój firmy oraz reorganizacja.

PARP – ogólne informacje

PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową, podległą Ministrowi Rozwoju. Głównym celem agencji jest rozwój gospodarki poprzez realizację programów krajowych i zagranicznych. PARP zarządza funduszami, które pochodzą z budżetu Państwa i Unii Europejskiej, a następnie przeznacza je na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Każdego roku PARP oferuje przedsiębiorcom wsparcie w postaci licznych kursów, szkoleń oraz wsparcia finansowego w ramach dostępnych w danym czasie programów unijnych.

Rodzaje oferowanego wsparcia

W ramach swoich działań PARP oferuje wiele różnych form pomocy finansowej dostępnej dla przedsiębiorców. Pomoc tę możemy podzielić na trzy sektory:

 1. Startuję z biznesem – wsparcie oferowane na start działalności gospodarczej.
 2. Rozwijam firmę – pomoc dedykowana przedsiębiorcom chcącym rozwinąć swój własny biznes.
 3. Reorganizacja i przekazanie firmy – wsparcie w sytuacji sprzedaży lub przekazania firmy w inne ręce.

Kredyt i pożyczka na start DG

dofinansowanie z PARP

Dofinansowanie z PARP – programy operacyjne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach pozyskania dofinansowania oferuje możliwość skorzystania z programów operacyjnych. Kwota dofinansowania przyznawana jest podmiotom, które złożą wniosek w ramach prowadzonego konkursu. W niektórych projektach całkowita suma dofinansowania przekracza nawet 1 mln zł.

Nabór prowadzony jest według trzech programów, a całkowity harmonogram dostępny jest na stronie internetowej PARP.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

W ramach programu przyznawane są środki na finansowanie:

 • badań naukowych,
 • rozwój nowych, innowacyjnych technologii,
 • działania mające na celu podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program ten odpowiedzialny jest za potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Ponad to program odpowiedzialny jest za wspieranie innowacji społecznych, projekty mobilności międzynarodowej, współpracę ponadnarodową oraz szkolnictwo wyższe.

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia jest elementem wsparcia finansowego skierowanego do 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Głównym celem programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

W ramach programu przewidziane zostały trzy merytoryczne osie priorytetowe oraz jedna oś dedykowana działaniom w zakresie pomocy technicznej.

 • Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
 • Oś priorytetowa II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
 • Oś priorytetowa III: Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa
 • Oś priorytetowa IV: Pomoc Techniczna

Warto jest rozważyć możliwość starania się o dofinansowanie z PARP. Przyznane środki finansowe mogą mieć duży wpływ na rozwój gospodarki ale też na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz środków finansowych przewidzianych na rozwój, możliwe jest również skorzystanie z wielu kursów i szkoleń dla siebie lub pracowników.

Absolwentka Finansów i Rachunkowości oraz Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W inFakcie pracuje jako Starszy Specjalista ds. księgowości w Dziale Obsługi Przedsiębiorcy i Księgowego. Prywatnie pasjonatka podróży i wycieczek górskich.