Jak forma opodatkowania dla fotografa jest najkorzystniejsza i czy musi on posiadać kasę fiskalną?

Czy fotograf musi ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych na kasie fiskalnej? Jak wygląda w tym przypadku kwestia podatku VAT i rozliczenia podatkiem dochodowym. Wszystkie te kwestie poruszymy w poniższym artykule. Zapraszamy!

Czy muszę zakładać działalność gospodarczą?

Od dnia 30.04.2018 wprowadzona została w Polsce Konstytucja dla biznesu, która pozwala na prowadzenie działalności bez rejestracji. Warunkiem jaki należy spełnić, aby móc skorzystać z tej ulgi jest nieprzekroczenie w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w 2018 roku wynosi 2 100 zł.

Tutaj zebraliśmy wszystkie przydatne informacje o działalności bez rejestracji

dzialalnosc fotograf

Opodatkowanie podatkiem dochodowym

Fotograf rozpoczynający prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej do wyboru ma aż cztery formy opodatkowania podatkiem dochodowym, a mianowicie: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową.

W przypadku zasad ogólnych podatek wynosi 18% i liczymy go od wartości dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty. Po przekroczeniu kwoty 85 528 zł kwoty dochodu podatek płacony jest wówczas w wysokości 32% od powstałej nadwyżki. Dodatkowo w rozliczeniu rocznym podatnik ma możliwość skorzystania z licznych ulg i odliczeń oraz rozliczenia się wspólnie z małżonkiem.

Drugą opcją jest rozliczenie podatkiem liniowym. Podatek w wysokości 19% płacony jest od wysokości dochodu. Podatnik nie ma możliwości skorzystania tutaj z ulg i odliczeń. Na rozliczenie na zasadzie podatku liniowego może zdecydować się podatnik, którego wartość dochodu przekracza kwotę 100 000 zł rocznie.

Kolejne dwie formy opodatkowania czyli ryczał od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa są już mniej korzystne dla rozliczenia działalności fotografa. Podatnik wybierając tę formę opodatkowania nie ma możliwości rozliczania kosztów w działalności, co w przypadku zakupu sprzętu może być dla podatnika niekorzystne.

Stawka ryczałtu w przypadku wykonywania takich usług jest dość wysoka i wynosi 17% od wartości przychodu. Dodatkowo z ryczałtu nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy osiągają przychody z tytułu wykonywania usług fotografii reklamowych i podobnych.

Podatnik ma możliwość skorzystania również z karty podatkowej. W tym przypadku wysokość podatku ustalana jest indywidualnie przez naczelnika urzędu skarbowego, a jej wielkość nie może przekroczyć kwoty podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Rozliczenie podatku VAT

Usługi fotograficzne podlegają podmiotowemu zwolnieniu z VAT do limitu osiąganego przychodu w kwocie 200 000 zł (limit ten liczymy proporcjonalnie). W momencie przekroczenia wskazanego limitu przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłoszenia się do VAT i naliczania podatku do każdej wystawionej faktury.

Fotograf a kasa fiskalna

Fotograf świadczący usługi dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej do limitu obrotu, który wynosi 20 000 zł. Limit ten obliczany jest proporcjonalnie, co oznacza, że jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w połowie roku to dla niego taki limit będzie wynosił wówczas 10 000 zł. W momencie, gdy limit ten zostanie przekroczony, podatnik ma 2 miesiące czasu na zakup kasy fiskalnej i rozpoczęcie ewidencji sprzedaży przy jej użyciu. 2 miesiące liczymy od końca miesiąca, w którym przekroczony został limit.

Przedsiębiorczy fotograf będzie mógł również skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej. Konieczne będzie jednak tutaj spełnienie wymogów, które zawarte są w punkcie 39 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów. Zwolnieniu podlega świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. W przypadku zwolnienia przedmiotowego nie obowiązują podatnika żadne limity kwotowe.

Fotograf nie będzie mógł natomiast w żaden sposób skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeżeli będzie dokonywał dostawy sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego. W takiej sytuacji obowiązek posiadania kasy fiskalnej będzie konieczny od 1 dnia działalności.

Wiele wątpliwości budzi również wykonywanie przez fotografa usług fotograficznych, a następnie przekazywanie ich swoim klientom na nośniku danych (płyta CD/DVD, dysk, nośnik pamięci). Według interpretacji podatkowych dla wykonania usługi fotograficznej i dostarczenia jej na nośniku danych nie ma zastosowania §4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z paragrafu tego wynika, że zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług na kasie fiskalnej nie stosuje się do dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych. Przedmiotem działalności fotografa jest natomiast świadczenie i wykonywanie usług fotograficznych oraz dostarczanie ich na nośnikach danych będących własnością przedsiębiorcy, które zostały zakupione w tym właśnie celu.

Rozliczenie z ZUS

Osoba fizyczna, która założy działalność po 30 kwietnia 2018 roku ma możliwość skorzystania z pewnej preferencji jaką jest ulga na start. Preferencja ta polega na tym, że przedsiębiorca przez pierwsze 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności opłaca tylko składkę zdrowotną, zwolniony jest on natomiast z opłacania składek społecznych. Warto tutaj zaznaczyć fakt, że to jest dla podatnika wybór, może on skorzystać z tej ulgi lub też nie.

Po okresie ulgi na start przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z kolejnego przywileju jakim jest mały ZUS. Preferencja ta polega na tym, że przez okres 24 miesięcy od momentu założenia działalności lub skorzystania z ulgi na start podatnik opłaca składki ZUS od niższej podstawy, która wynosi 30% wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

Tutaj zebraliśmy wszystkie przydatne informacje o uldze na start

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.