Ile wynosi dieta krajowa i dieta zagraniczna za dobę? Przykłady rozliczeń delegacji pracowników

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą i udaje się w krajową lub zagraniczną podróż służbową ma możliwość rozliczenia tego wyjazdu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jak w sposób prawidłowy powinna być rozliczona delegacja od 8 do 12h przeczytacie poniżej.

Dieta krajowa i zagraniczna – w jakiej wysokości przysługuje

Dieta krajowa

Przedsiębiorcy, który przebywa w krajowej podróży służbowej przysługuje z tego tytułu dieta. Dla podróży krajowej trwającej od 8 do 12h przypada 1/2 diety z ogólnie ustalonej wysokości.

Przypomnijmy więc ile wynosi dieta krajowa. Za jedną pełną dobę podróży krajowej przysługuje przedsiębiorcy dieta w wysokości 30 zł.

Dieta zagraniczna

Właścicielowi firmy będącemu w zagranicznej podróży służbowej również przysługuje z tego tytułu dieta. Dla podróży zagranicznej trwającej od 8 do 12h przypada 1/2 diety z ogólnie ustalonej stawki. Wskaźniki dotyczące wysokości diety za dobę w podróży zagranicznej można znaleźć tutaj.

Delegacja do 8h – przykłady rozliczeń

delegacja od 8 do 12h

Delegacja krajowa od 8 do 12h – przykłady i rozliczenia

Przedsiębiorca będący w krajowej podróży służbowej związanej z prowadzoną działalnością powinien dokonać rozliczenia delegacji ciągu 14 dni od daty powrotu z wyjazdu służbowego. Wyliczeń tych należy dokonać na podstawie oświadczenia o przebywaniu w delegacji, którego wzór można znaleźć tutaj.

Poniżej zostaną podane przykładowe dane niezbędne do przygotowania oświadczenia oraz rozliczenia delegacji.

Docelowe miejsce podróży (miasto) – Warszawa

Godzina i miejsce (miasto) wyjazdu środkami komunikacji lądowej – Kraków 15.11.2017 godz. 09:40

Godzina i miejsce (miasto) powrotu środkami komunikacji lądowej – Kraków 15.11.2017 godz. 21:20

Cel podróży – udział w konferencji

Czas podróży: Kraków – Warszawa 2h 20 min; Warszawa – Kraków 2h 20 min

Wystawione FV za bilet pociągiem w obie strony: 300 PLN

Wystawiona FV za udział w konferencji: 150 PLN

Rozliczenie delegacji (przykładowo dokonujemy rozliczenia w dniu 20.11.2017):

Docelowy punkt podróży: Warszawa

Czas podróży: 09:40 – 21:20

Liczba godzin: 11h 40 min

Wyliczenie diety: 1/2 x 30 PLN = 15 PLN

Do obliczonej diety dodajemy wartość z FV za przejazd pociągiem 300 PLN oraz wartość z FV za bilet wstępu na konferencję 150 PLN

Wartość diety, którą księgujemy w KPiR Dowodem Wewnętrznym Kosztowym: 15 PLN + 300 PLN + 150 PLN = 465 PLN

W sytuacji, gdy od danej faktury kosztowej możemy dokonać odliczenia podatku VAT to wówczas faktury te księgujemy osobno w kosztach firmy, a samą dietę rozliczamy wówczas oddzielnym dowodem wewnętrznym kosztowym.

Delegacja krajowa przedsiębiorcy – jak rozliczyć?

Delegacja zagraniczna od 8 do 12h – przykłady i rozliczenia

Przedsiębiorca, który powrócił z zagranicznej podróży służbowej również powinien dokonać jej rozliczenia. W tym celu w ciągu 14 dni od dnia powrotu z delegacji należy przygotować oświadczenie, które można pobrać tutaj, a następnie dokonać rozliczenia zakończonej już podróży służbowej.

Poniżej przedstawiamy przykładowe dane, które podajemy na oświadczeniu o przebywaniu w delegacji zagranicznej oraz przykładowy wzór rozliczenia delegacji.

Docelowe miejsce podróży (miasto) – Neapol

Godzina i miejsce (miasto) wylotu samolotem – Kraków 20.11.2017 godz. 09:00

Godzina i miejsce (miasto) przylotu samolotem – Kraków 20.11.2017 godz. 20:50

Cel podróży – spotkanie z kontrahentem (sfinalizowanie umowy)

Czas podróży: Kraków – Neapol 2h; Neapol – Kraków 2h

Wystawiona FV za bilet samolotowy w obie strony : 619 PLN

Wystawione FV za przejazdy taksówką na sumę: 45 EURO (wartość należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji lub z dnia poprzedzającego datę wystawienia FV w sytuacji, gdy rozliczamy ją osobno w kosztach)

Rozliczenie delegacji (przykładowo dokonujemy rozliczenia w dniu 24.11.2017):

Kraj docelowy: Włochy (Neapol)

Czas podróży: 09:00 – 20:50

Liczba godzin: 11h 50 min

Wartość diety: 48 EURO (wykaz stawek dotyczących rozliczenia podróży zagranicznej znajdziemy tutaj)

Średni kurs NBP z dnia: 23.11.2017 = 4,2108 PLN (wykaz średnich kursów NBP dostępny jest tutaj)

Wyliczenie diety: 1/2 x 48 EURO = 1/2 x 202,12 PLN = 101,06 PLN

Do obliczonej diety dodajemy wartość z FV za przelot samolotem 619 PLN oraz przeliczoną wartość z FV za przejazd taksówką 189,49 PLN

Wartość diety, którą księgujemy w KPiR Dowodem Wewnętrznym Kosztowym: 101,06 PLN + 619 PLN + 189,49 PLN = 909,55 PLN

W sytuacji, gdy od danej faktury kosztowej możemy dokonać odliczenia podatku VAT to wówczas faktury te księgujemy osobno w kosztach firmy, a samą dietę rozliczamy wówczas oddzielnym dowodem wewnętrznym kosztowym.

Delegacja zagraniczna przedsiębiorcy – jak rozliczyć?

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.