Delegacja do 8h – przykłady rozliczeń

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą często udaje się w podróże służbowe w celu pozyskania nowych klientów, kontrahentów lub podpisania umów. Wyjazd taki może trwać kilka godzin, a czasami nawet kilka dni. W tym artykule zajmiemy się rozliczaniem podróży służbowych trwających nie dłużej niż 8 godzin.

Dieta krajowa i zagraniczna – w jakiej wysokości przysługuje

Przedsiębiorcy będącemu w delegacji krajowej, która trwała krócej niż 8h nie przysługuje żadna dieta z tego tytułu. Nie oznacza to jednak, że podatnik ten nie może rozliczyć np. kosztów związanych z dojazdem. O ile podróż służbowa związana jest z prowadzoną działalnością i ma wpływ na wzrost przychodów firmy to wydatki z nią związane mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku delegacji zagranicznej. Właścicielowi firmy, u którego podróż służbowa trwała mniej niż 8h przysługuje 1/3 ogólnie ustalonej diety.

Delegacja krajowa przedsiębiorcy – jak rozliczyć?

Delegacja krajowa do 8h – rozliczenie

W przypadku delegacji krajowej trwającej nie dłużej niż 8h przedsiębiorca nie może w kosztach swojej działalności rozliczyć diety za ten okres. Możliwe jest jednak rozliczenie w kosztach wydatków związanych z transportem lub pozostałych kosztów.

Delegacja zagraniczna przedsiębiorcy – jak rozliczyć?

delegacja do 8 h ile bedzie wynosic

Delegacja zagraniczna do 8h – przykłady i rozliczenia

Przedsiębiorca w celu rozliczenia delegacji zagranicznej zobowiązany jest do przygotowania oświadczenia o przebywaniu na delegacji zagranicznej. Delegację taką należy rozliczyć w terminie 14 dni od dnia powrotu z delegacji. Wzór oświadczenia związanego z rozliczeniem delegacji zagranicznej można pobrać tutaj.

Poniżej przedstawiamy przykładowe dane, które podajemy na oświadczeniu o przebywaniu w delegacji zagranicznej oraz przykładowy wzór rozliczenia delegacji.

Docelowe miejsce podróży (miasto) – Berlin

Godzina i miejsce (miasto) wylotu samolotem – Kraków 14.11.2017 godz. 10:30

Godzina i miejsce (miasto) przylotu samolotem – Kraków 14.11.2017 godz. 18:00

Cel podróży – udział w konferencji

Czas podróży: Kraków – Berlin 1h 15 min; Berlin – Kraków 1h 15 min

Wystawiona FV za bilet samolotowy w obie strony: 480 PLN

Wystawiona FV za udział w konferencji: 75 EUR (wartość należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji lub z dnia poprzedzającego datę wystawienia FV w sytuacji, gdy rozliczamy ją osobno w kosztach)

Rozliczenie delegacji (przykładowo dokonujemy rozliczenia w dniu 17.11.2017):

Kraj docelowy: Niemcy (Berlin)

Czas podróży: 10:30 – 18:00

Liczba godzin: 7h 30 min

Wartość diety: 49 EURO (wykaz stawek dotyczących rozliczenia podróży zagranicznej znajdziemy tutaj)

Średni kurs NBP z dnia: 16.11.2017 = 4,2346 PLN (wykaz średnich kursów NBP dostępny jest tutaj)

Wyliczenie diety: 1/3 x 49 EURO = 1/3 x 207,50 PLN = 69,17 PLN

Do obliczonej diety dodajemy wartość z FV za przelot samolotem 480 PLN oraz przeliczoną wartość z FV za bilet wstępu 317,60 PLN

Wartość diety, którą księgujemy w KPiR Dowodem Wewnętrznym Kosztowym: 69,17 PLN + 480 PLN + 317,60 PLN = 866,77 PLN

W sytuacji, gdy od danej faktury kosztowej możemy dokonać odliczenia podatku VAT to wówczas faktury te księgujemy osobno w kosztach firmy, a samą dietę rozliczamy wówczas oddzielnym dowodem wewnętrznym kosztowym.

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej – wykaz stawek

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.