Kiedy mija termin złożenia deklaracji PIT-11


29 stycznia 2017 4 min. czytania

PIT-11 jest imienną deklaracją na której uwzględniane są przychody, koszty, dochód oraz pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kiedy sporządzamy taki dokument oraz gdzie go przekazujemy przeczytacie poniżej. Zapraszamy!

PIT-11 – podstawowe informacje

PIT-11 jest deklaracją przekazywaną przez pracodawcę na której wykazane są dochody płatnika, pobrane zaliczki na podatek dochodowy oraz pobrane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wartość pobranych zaliczek oraz składek ZUS powinna się zgadzać z faktycznymi kwotami, które były wpłacone w danym roku podatkowym na rachunek urzędu skarbowego oraz ZUS.

Dokument ten zakłady pracy są zobowiązani przekazać zatrudnionemu pracownikowi oraz złożyć w urzędzie skarbowym podatnika.

Dlaczego warto złożyć zeznanie roczne w terminie do 20 stycznia?

Co wykazujemy na deklaracji PIT-11?

Formularz PIT-11 zawiera następujące dane, które uzupełnia pracodawca, a mianowicie:

 • miejsce i cel złożenia dokumentu,
 • dane identyfikacyjne oraz adres płatnika, czyli zatrudnionego pracownika,
 • wartość osiągniętego przychodu,
 • koszty uzyskania przychodu,
 • kwotę dochodu,
 • wartość zaliczek na podatek dochodowy pobranych w danym roku podatkowym przez pracodawcę,
 • składki społeczne podlegające odliczeniu,
 • składki zdrowotne podlegające odliczeniu.

Jakie są konsekwencje złożenia PIT po terminie?

Tablet i pieczątka

Termin przekazania deklaracji – jaki obowiązuje?

Kwestionariusz przekazujemy do urzędu skarbowego w następujących terminach:

 • w terminie do ostatniego dnia stycznia (jeżeli przekazujemy deklarację w formie papierowej),
 • w terminie do ostatniego dnia lutego (jeżeli przekazujemy dokument w formie elektronicznej).

Pracodawca jest natomiast zobowiązany przekazać deklarację pracownikowi w terminie do ostatniego dnia lutego.

Deklaracja PIT-4R – kiedy składamy?

Forma złożenia deklaracji – papierowo czy elektronicznie?

Formularz PIT-11 składamy do urzędu skarbowego w jednej z dwóch dostępnych form:

 • papierowo – możliwość taka przysługuje małym firmom, które zatrudniają do 5 pracowników. Firmy te mogą jednak złożyć taką deklarację w formie elektronicznej,
 • elektronicznie – taka forma składania deklaracji jest obowiązkowa dla biur rachunkowych oraz przedsiębiorców zatrudniających więcej niż 5 pracowników.

W przypadku deklaracji PIT-11 forma jej złożenia wpływa na termin jej przekazania do urzędu skarbowego.

Pamiętajmy rónież o tym, aby dokument składać na aktualnie obowiązującym formularzu. Obecnie obowiązującym kwestionariuszem deklaracji PIT-11 jest formularz w wersji nr 23 i jest on aktualny od 1 stycznia 2016 roku.

Jak sprawdzić czy urząd skarbowy otrzymał nasz PIT złożony w formie elektronicznej?

Otrzymałeś PIT-11 od pracodawcy i co dalej?

Podatnik nie musi zgłaszać się do pracodawcy po otrzymanie druku PIT-11, natomiast płatnik powinien taki dokument przekazać pracownikowi w odpowiednio obowiązującym terminie.

Osoba fizyczna, która otrzyma od pracodawcy dokument PIT-11 zobligowana jest dokonać rozliczenia rocznego z przychodów, które osiągnęła. W przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej rozliczenia dokonujemy na deklaracji PIT-37. Jeżeli natomiast osoba fizyczna oprócz przychodów z tytułu umowy o pracę prowadzi jeszcze jednoosobową działalność gospodarczą to wówczas rozliczenia dokonuje na wniosku PIT-36.

Termin złożenia deklaracji rozliczeniowej PIT-37 lub PIT-36 upływa z dniem 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego za rok, którego dotyczy rozliczenie roczne podatku. Formularz taki możemy złożyć do urzędu skarbowego w wersji papierowej bądź elektronicznej. Za pośrednictwem systemu e-deklaracje Ministerstwo Finansów umożliwia złożenie powyższych deklaracji w formie elektronicznej. Osoba fizyczna przy wysłaniu deklaracji zobligowana jest do podpisania jej danymi autoryzacyjnymi (nr PESEL bądź nr NIP, imię i nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu wskazana w zeznaniu rocznym za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje. Potwierdzeniem wysłania naszej deklaracji do urzędu skarbowego jest otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Deklaracja PIT-8AR – podstawowe informacje.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
 • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z księgową lub księgowym.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu