Jakie trzeba spełnić warunki, żeby móc prowadzić działalność bez rejestracji i jednocześnie zarabiać z innych źródeł?


30 sierpnia 2018 2 min. czytania

Działalność bez rejestracji stała się bardzo popularnym sposobem na dorobienie sobie, a czasem nawet jest głównym źródłem utrzymania. Warto jednak zadać sobie jedno kluczowe pytanie – czy zarabiając można dodatkowo wykonywać działalność bez rejestracji?

Kiedy nie można wykonywać działalności bez rejestracji?

Odpowiedź na to pytanie jest dość złożona, ale po przeanalizowaniu wszelkich informacji w zakresie działalności bez rejestracji postanowiłam maksymalnie uprościć odpowiedź na to pytanie, jednocześnie zawierając kompletne informacje.

Przechodząc do rzeczy, działalność bez rejestracji nie może być wykonywana przez osoby, które:

 • prowadzą już (zarejestrowaną) działalność gospodarczą,
 • chciałyby świadczyć czynności wykluczone takie jak, wymagające koncesji, zezwolenia, a także usługi agroturystyczne rolników, rolniczej produkcji wina, czy handlu wyrobami rolnymi,
 • przekroczyły miesięczny limit przychodu który wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w 2018 r. limit wynosi 1050 zł (netto, czyli bez VAT),
 • prowadziły wcześniej działalność gospodarczą i została ona zlikwidowana po 30 kwietnia 2017 r.

Czy zarabiając można dodatkowo wykonywać działalność bez rejestracji

Czy zarabiając można dodatkowo wykonywać działalność bez rejestracji?

Może zacznę od tego, że nie ma żadnego problemu z tym, aby działalność bez rejestracji była jedynym źródłem przychodu.

Jeśli natomiast chodzi o łącznie innych przychodów z działalnością bez rejestracji, to poza jednym wyjątkiem też można tak działać. Wyjątkiem, czyli sytuacją która nie jest możliwa jest równoczesne wykonywanie działalności gospodarczej i działalności bez rejestracji.

Poza tym przypadkiem, można wykonywać czynności w ramach działalności bez rejestracji i równocześnie:

 • być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę,
 • wykonywać czynności na podstawie zlecenia,
 • wykonywać czynności w ramach umowy o dzieło,
 • dokonywać najmu prywatnego,
 • osiągać przychody z tytułu renty lub emerytury (zarówno polskiej, jak i zagranicznej),
 • przebywać na urlopie macierzyńskim i pobierać zasiłek macierzyński,
 • osiągać przychody z odpłatnego zbycia:
  • papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
  • udziałów w spółkach,
 • uzyskiwać zyski z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 • uzyskiwać przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych,
 • osiągać przychody z działów specjalnej produkcji rolnej,
 • generować przychody z działalności rolniczej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu