Jaki podatek płaci się od wynajmu mieszkania i innych dóbr? Kiedy płaci się VAT i ile wynosi stawka?


20 czerwca 2018 3 min. czytania

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak wygląda opodatkowanie najmu w PIT. Należy pamiętać o tym, że forma opodatkowania zależy od tego, czy dana osoba będzie dokonywać najmu prywatnego, czy w ramach działalności gospodarczej. Ważna w temacie rozliczania najmu jest też kwestia VAT.

Definicja 

Zgodnie z art. 659 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.
Ponadto umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony. 
Warto też wiedzieć, że najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony. Natomiast najem zawarty między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż lat trzydzieści uznaje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.

Opodatkowanie najmu – PIT

Stawka, według jakie może być rozliczany najem zależy od tego, czy mamy do czynienia z najmem prywatnym, czy prowadzonym w ramach działalności gospodarczej. Przejdźmy zatem do pierwszej opcji, czyli najmu prywatnego. Jeśli chodzi o to rozwiązanie, to dana osoba może wybrać jedną z dwóch opcji :

 • zasady ogólne,
 • ryczałt 8,5% lub 17%

Ryczałt 17% dotyczy wynajmu i dzierżawy:

 • samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
 • pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
 • środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
 • środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
 • pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
 • kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
 • motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0).

Natomiast opodatkowaniu ryczałtem 8,5% podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu (z wyłączeniem wymienionych powyżej).
Tymczasem ogólnie osoba zakładająca działalność gospodarczą ma możliwość wyboru, jednej z 4 form opodatkowania, natomiast w tym wypadku podatnik może wybrać zasady ogólne lub podatek liniowy. 
opodatkowanie najmu

Opodatkowanie najmu – VAT

W temacie VAT możliwe jest zastosowanie :

 • oznaczenie ZW, gdy usługi prowadzone są w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług),
 • 8%, gdy mamy do czynienie z najmem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej z załogą lub środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą,
 • 23% – w pozostałych przypadkach

Wykazanie najmu na deklaracji VAT

Osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną oraz najem prywatny musi pamiętać o tym, żeby wykazać przychody z najmu na deklaracji VAT. Dokładne kwoty należy wpisać w polu 10. deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu