Jaki czas musi minąć po zamknięciu firmy, aby można było założyć działalność nierejestrowaną?

Na jakich warunkach osoby fizyczne, które prowadziły działalność gospodarczą mogą skorzystać z nierejestrowanej działalności? Czym jest okres przejściowy przy działalności bez rejestracji ? 

Działalność bez rejestracji

Od 30 kwietnia 2018 roku osoby fizyczne, które świadczą drobne usługi lub dokonują drobnej sprzedaży mogą skorzystać z działalności nieewidencjonowanej. Rozwiązanie to pomaga podjąć decyzję o docelowym założeniu działalności gospodarczej. Działalność bez rejestracji pozwala między innymi na rozpoznanie rynku, zdobycia klientów oraz sprawdzenia konkurencji. Do momentu nie przekroczenia ustawowego limitu, osoba fizyczna nie ma obowiązku złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Kompendium wiedzy na temat działalności bez rejestracji znajduje się tutaj.

okres przejściowy

Kto może skorzystać?

Ustawa Prawo przedsiębiorców zakłada limit poniżej, którego osoba fizyczna ma prawo prowadzić działalność nieewidencjonowaną. Zgodnie z przepisami przytoczonej ustawy, obecny limit uprawniający do skorzystania z działalności bez rejestracji wynosi 50% z kwoty 2100 zł. Oznacza to, że osoba fizyczna nie będzie miała obowiązku rejestracji działalności do momentu aż jej przychód miesięczny nie przekroczy 1050 zł.  Działalność nieewidencjonowana ma zastosowanie do każdego rodzaju działalności z wyłączeniem działalności na prowadzenie, których wymagane są dodatkowe zwolnienia, koncesje lub licencje.

Z działalności bez rejestracji nie mogą skorzystać także osoby fizyczne, które obecnie prowadzą już działalność gospodarczą. Zgodnie z przepisami Prawa Przedsiębiorców, działalność bez rejestracji mogą prowadzić osoby fizyczne, które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadzili działalności gospodarczej.

Okres przejściowy przy działalności bez rejestracji

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Przedsiębiorców, wprowadzają przywilej dla osób, które prowadziły działalność. Pomimo tego, że z działalności bez rejestracji nie mogą skorzystać osoby fizyczne, które w okresie ostatnich 60 miesięcy prowadziły działalność gospodarczą ustawa zakłada okres przejściowy. Z działalności nierejestrowanej mogą skorzystać także, które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nawet jeżeli w okresie 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie tej ustawy wykonywały działalność gospodarczą.

Co to oznacza?

Ustawa  Prawo przedsiębiorców została wprowadzona 30 kwietnia 2018 roku. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca zlikwidował działalność przed 30 kwietnia 2017 roku czyli na 12 miesięcy przed wprowadzeniem ustawy, będzie miał prawo do skorzystania z działalności bez rejestracji pomimo, że np. w styczniu 2017 roku widniał jeszcze w CEIDG-1

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu