Co partie oferują przedsiębiorcom [Wybory 2023 – inFakt Check]

Katarzyna Leszkiewicz

Podatki, przedsiębiorczość, gospodarka, rynek pracy… Wszystko to wpływa na prowadzenie działalności. Przed nadchodzącymi wyborami, startujący przerzucają się pomysłami na poprawę warunków dla swoich wyborców. Dla nas liczą się fakty, dlatego też sprawdzamy, co poszczególne partie mają do zaoferowania przedsiębiorcom w tych dziedzinach.

Podatki: Mniej i prostsze

W programach wyborczych partii wiele uwagi poświęca się kwestiom podatkowym. Propozycje dotyczą obniżenia podatków, wprowadzenia kwoty wolnej od podatku, reformy systemu opodatkowania dochodów oraz ułatwień podatkowych dla przedsiębiorców.

box-icon

Opinia eksperta – Główny Doradca Podatkowy inFakt Piotr Juszczyk

Poza partią rządzącą, każde ugrupowanie proponuje zmiany podatkowe. Większość partii (poza PiS) chce obniżki podatku VAT na różnych płaszczyznach. Trzecia Droga proponuje obniżkę stawki VAT z 23% do 20% oraz stawki uproszonej 8% do 7%. Konfederacja wskazuje na konkretne towary np. paliwo, energia czy węgiel. Koalicja Obywatelska chce obniżki VAT do 8% dla branży beauty oraz do 0% na transport publiczny. Lewica jedynie wskazuje na obniżki VAT, ale brak jest konkretnych propozycji. W podatku dochodowym największą rewolucję proponują Bezpartyjni Samorządowcy. Chodzi o stawkę PIT 0%.
Konfederacja chce wprowadzić jednolitą stawkę PIT - 12%, kwotę minimalną na poziomie 12-krotności minimalnego wynagrodzenia, oraz likwidację 15 podatków, głównie lokalnych. Koalicja Obywatelska chce wprowadzić kwotę wolną na poziomie 60000 zł. Lewica proponuje progi podatkowe oraz podwyższenie kosztów uzyskania dla pracowników, ale tutaj też brakuje konkretów. KO i Bezpartyjni Samorządowcy chcą wprowadzenia również kwoty wolnej przy podatku Belki, 100000 zł, natomiast Konfederacja wychodzi z propozycją całkowitej likwidacji podatku Belki. Dodatkowo Trzecia Droga proponuje brak podwyżek podatków do 2026 r., a zmiany w podatkach najpóźniej do połowy roku. Partie proponują nam pełen wachlarz zmian w podatkach. Wszystkie z nich przyniosą podatnikom korzyści.

Przedsiębiorczość: Ułatwienia i mniej biurokracji

Partie skupiają się na stworzeniu korzystnego środowiska dla przedsiębiorców poprzez redukcję biurokracji, uproszczenie procedur biznesowych, inicjowanie inwestycji i wspieranie małych oraz średnich przedsiębiorstw, a także nowe regulacje w zakresie składek ZUS.

box-icon

Opinia eksperta – Główny Doradca Podatkowy inFakt Piotr Juszczyk

Trzecia Droga oraz Koalicja Obywatelska chcą wprowadzenia kasowego PIT. Dla przedsiębiorców oznaczałoby to, że nie zapłacą podatku, dopóki nie otrzymają zapłaty. Podobne rozwiązanie funkcjonuje obecnie w VAT, jednak skorzystać z niego mogą tylko mali podatnicy.
PiS natomiast chce ochrony dla firm przed nadużyciami dużych konkurentów oraz ochrony przy upadłości wierzycieli. Lewica i Trzecia Droga proponują promowanie polskiej przedsiębiorczości. Trzeba przyznać, że nie są to zmiany, które mógłby zrewolucjonizować przedsiębiorczość w Polsce.

Rynek pracy: Wsparcie i transparentność

W propozycjach partii istotną rolę odgrywa kwestia rynku pracy, proponowane są zmiany w zakresie wzmocnienia praw pracowniczych, elastyczności zatrudnienia, wsparcia dla bezrobotnych oraz propozycje dotyczące opieki nad dziećmi.

box-icon

Opinia eksperta – Główny Doradca Podatkowy inFakt Piotr Juszczyk

W sprawach ochrony pracowników najwięcej proponuje Lewica i Trzecia Droga. PiS proponuje dofinansowania pracy zdalnej, która tej wiosny została uregulowana przepisami Kodeksu Pracy. Konfederacja nie zakłada w tym temacie żadnych zmian, a Koalicja Obywatelska chce wsparcia finansowego dla matek.
Rynek pracy obecnie w Polsce jest na dobrym poziomie, w mojej ocenie na pewno nie należy mu przeszkadzać. Zbyt radykalna przebudowa mogłaby go zaburzyć. Proponowane zmiany, to raczej usystematyzowanie tego co mamy, niż coś, co przetransformuje sposób kształtowania stosunku pracy. Uważałbym na likwidację umów zleceń. Pamiętajmy, że te umowy są wybierane przez wielu pracowników. Ingerencja w swobodę kształtowania współpracy może być niebezpieczna.

ZUS: Mała rewolucja

Większość partii proponuje przynajmniej nieznaczne zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych. Mówią o dobrowolności ZUS, obniżeniu składek, czy możliwości ich zawieszenia. Ciekawym punktem jest też propozycja przeniesienia ciężaru wypłaty świadczenia chorobowego już od pierwszego dnia na ZUS.

box-icon

Opinia eksperta – Główny Doradca Podatkowy inFakt Piotr Juszczyk

ZUS od 2022 r. po zmianach wprowadzonych Polski Ładem jest stale na językach obywateli, zwłaszcza przedsiębiorców. PiS nie proponuje żadnych zmianach w tym zakresie. Koalicja Obywatelska oraz Trzecia Droga chcą możliwości zawieszania ZUS dla przedsiębiorców na przykład na jeden miesiąc w roku. Miałyby to być wakacje od ZUS. Obie partie proponują, by za chorobowe pracownika płacił od 1. dnia ZUS. Chorobowe przejęte od razu przez ZUS zmniejszyłoby koszty pracodawcy. Zawieszenie ZUS na 1 miesiąc, to znaczne obciążenie dla budżetu, w mojej ocenie ta zmiana będzie ciężka do wprowadzenia.
Wszystkie partie poza PiS proponują również powrót do wyliczania składki zdrowotnej sprzed 2022 roku. W 2022 roku pełny ZUS tj. ze składką zdrowotną, po odliczeniu części od podatku, to był koszt rzędu 1130 zł miesięcznie. W 2024 r. to będzie już minimum 2000 zł. Minimum, gdyż składka zdrowotna jest nielimitowana i nie ma górnej granicy.
Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy chce pójść o krok dalej i wprowadzić dobrowolny ZUS, ale czy to jest realne? W mojej ocenie nie dziś. Reasumując, widać, że partie chcą powrotu to naliczania składki zdrowotnej przed zmianami z 2022 r., kiedy to składka zdrowotna stała się de facto podatkiem, gdyż została uzależniona u przedsiębiorców od dochodu/przychodu.

Dokładny przegląd propozycji poszczególnych partii znajdziesz w osobnych artykułach


Katarzyna Leszkiewicz
Jestem odpowiedzialna za prowadzenie mediów społecznościowych inFaktu. W komunikacji skupiam się na wartości danej Przedsiębiorcom oraz edukacji dotyczącej najważniejszych zagadnień. Prywatnie jestem fanką koncertów i podróżowania.