Bezpartyjni Samorządowcy: Uwolnienie przedsiębiorczości [Wybory 2023 – inFakt Check]

Katarzyna Leszkiewicz

Obok polityków z różnych partii, do wyborów stają również Bezpartyjni Samorządowcy. Ten ruch polityczny skupia samorządowców i przedsiębiorców. W oficjalnych materiałach deklarują, że chcą normalnej Polski. Co to dla nich oznacza w praktyce i jak wpłynie to na osoby prowadzące biznes w naszym kraju?

Podatki: Obniżenie podatków i innych danin

Podatki to temat gorący. Każda z partii startujących w wyborach 2023 ma na nie swój pomysł. Co proponują Bezpartyjni Samorządowcy?

 • Zerowy PIT dla wszystkich, który ma umożliwić wzrost wynagrodzeń pracowniczych i emerytur oraz obniżyć koszty ponoszone przez pracodawców
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czyli podatek przychodowy zamiast CIT
 • Kwota wolna od podatku Belki do 100 000 zł dochodu rocznie
 • Składka zdrowotna odliczana od podatku
 • Reforma administracji skarbowej w kierunku traktowania obywatela nie jako petenta, lecz jako klienta
box-icon

Opinia eksperta – Główny Doradca Podatkowy inFakt Piotr Juszczyk

Propozycja likwidacji PIT, a właściwie zerowy PIT to duży uszczerbek w budżecie. Jeśli obejmie wszystkich, czyli pracowników i przedsiębiorców, może przekroczyć 100 mld zł. Propozycja w mojej ocenie nie da się tego zrealizować. Dodatkowo propozycja stoi w sprzeczności z odliczeniem składki zdrowotnej od podatku. Brak PIT spowoduje, że nie będzie od czego odliczyć tej składki.
Kolejny punkt programu również przeczy całkowitej likwidacji podatku dochodowego, ponieważ wspomina o podatku od zysków. Partia proponuje jednak wprowadzenie kwoty wolnej od podatku Belki 100 000 zł, która mogłaby przynieść do 19 000 zł zysku rocznie. W mojej ocenie propozycje ruchu bezpartyjnych są ciekawe, aczkolwiek mało realne do zrealizowania.

Przedsiębiorczość: Od przedsiębiorców dla przedsiębiorców

Ruch Bezpartyjnych Samorządowców składa się między innymi z przedsiębiorców. Jest to grupa, która ogląda jasne i ciemne strony prowadzenia działalności w Polsce z bliska. Oto co chcą zaproponować w nadchodzących wyborach przedsiębiorczym Polakom.

 • Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców
 • Likwidacja obowiązku opłacania składki zdrowotnej przy jednoosobowej działalności gospodarczej jako drugim źródle dochodu
 • Zwiększenie limitu przychodu z działalności nierejestrowanej do 100% minimalnego wynagrodzenia
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników w przypadku naruszenia przepisów
 • Ograniczenie biurokracji, zbędnych regulacji i raportów
 • Przypisanie opiekuna do każdego podatnika
 • Zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych na mikroprzedsiębiorców (i redukcja obecnie istniejących)
 • Nowe obowiązki dla przedsiębiorców w prawie gospodarczym z minimum półrocznym wyprzedzeniem
 • Możliwość rozliczania się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach
 • Zniesienie zawieszenia biegu terminu zobowiązania na skutek wszczęcia postępowania karno-skarbowego
 • Ograniczenie tymczasowych aresztowań przy podejrzeniu popełnienia przestępstwa gospodarczego
 • Powołanie Powszechnego Samorządu Gospodarczego
 • Rozwój systemu finansowania MŚP
box-icon

Opinia eksperta – Główny Doradca Podatkowy inFakt Piotr Juszczyk

Propozycja wprowadzenia dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców bardzo ucieszy tę grupę wyborców. Dziś jednoosobowe działalności gospodarcze płacą składki ZUS na poziomie 1 400 zł miesięcznie. Do tego dochodzi jeszcze składka zdrowotna. Mając to na uwadze, Bezpartyjni Samorządowcy chcą dodatkowo likwidacji obowiązku opłacania podwójnej składki zdrowotnej. Zmiany te znacząco wpłynęłoby na budżet, przy czym sprzyjałyby przedsiębiorczości w Polsce. Bezpartyjni zdecydowanie w swoim programie stawiają na przedsiębiorców.

Rynek pracy: Rodzina przede wszystkim

Wsparcie dla rodzin, skupienie na zwiększeniu atrakcyjności państwa na arenie międzynarodowej, czy opieka nad seniorami… to tylko kilka punktów z zaprezentowanego programu wyborczego, które mogą wpłynąć na rynek pracy po wyborach.

 • Wprowadzenie elastycznego systemu pracy dla pracujących rodziców
 • Uruchomienie programów wsparcia finansowego dla rodzin, które zatrudniają m.in. dziadków/seniorów jako opiekunów dzieci
 • Programy finansowania opieki nad dziećmi, takie jak zasiłki opiekuńcze lub opieka nad dziećmi w miejscu pracy
 • Subwencje dla firm, które zatrudniają pracowników z dziećmi
 • Stworzenie specjalnych placówek dla dzieci, w których opiekę nad dziećmi sprawować będą dziadkowie/seniorzy
 • Wzmocnienie roli ojca jako opiekuna poprzez wprowadzenie modelu szwedzkiego, w którym ojcowie mają prawo do 10 tygodni urlopu tacierzyńskiego, który może być wykorzystany do uzupełnienia urlopu macierzyńskiego matki
 • Reaktywowanie „przedszkola w pracy
 • Zmniejszenie obciążenia młodych rodziców opieką nad seniorami
 • Działania mające na celu zachętę do powrotu do kraju
  • Poprawa sytuacji na rynku pracy
  • Poprawa warunków mieszkaniowych
  • Poprawa opieki zdrowotnej
  • Wspieranie rodzin z dziećmi
  • Wspieranie kultury, języka i edukacji
  • Ułatwienie procesu powrotu
 • Ułatwienie funkcjonowania obcokrajowcom w Polsce
  • Poprawa warunków językowych
  • Ułatwienie procedur biurokratycznych
  • Wsparcie w integracji
  • Wiedza o społeczeństwie (WOS) dla obcokrajowców
  • Poradnia podatkowo-księgowa
  • Wsparcie w znalezieniu pracy
  • Wprowadzanie na rynek pracy
  • Wsparcie w zakwaterowaniu
  • Zmniejszenie ryzyka pracodawcy związanego z zatrudnianiem obcokrajowców
 • Działania mające na celu zachętę do pozostania w kraju
  • Stabilny rynek pracy i atrakcyjne warunki
  • Wsparcie dla przedsiębiorczości
  • Poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym 
  • Wsparcie dla edukacji i nauki 
  • Konieczność odpracowania studiów
  • Polityka otwartości i tolerancji
  • Reforma systemu ubezpieczeń społecznych
box-icon

Opinia eksperta – Główny Doradca Podatkowy inFakt Piotr Juszczyk

W obszarze rynku pracy widać, że bezpartyjni mocno stawiają na rodzinę. Świadczą o tym propozycja elastycznego czasu pracy, opieka nad dziećmi czy nawet subwencje dla firm, które zatrudniają pracowników z dziećmi, a także same przedszkola w miejscach pracy. Ruch chciałby też podjąć działania zachęcające Polaków do powrotu do kraju. W programie znajdziemy też propozycje mające na celu ułatwienie obcokrajowcom funkcjonowanie w Polsce. Wpisuje się to w ideę przyjaznego państwa.

ZUS i świadczenia socjalne: Większa dobrowolność i cofnięcie ustaleń Polskiego Ładu

Jakie plany mają Bezpartyjni Samorządowcy względem ZUS? Oto ich propozycje.

 • Zwiększenie limitu rocznego wpłat na IKE i IKZE 
 • Preferencje podatkowe dla trzeciego filaru emerytalnego, jeśli nie uda się zlikwidować podatku PIT albo wprowadzić kwoty wolnej od podatku Belki
 • Stworzenie Państwowego Banku Emerytur i Rent (PBEiR) w miejsce ZUS
 • Ujednolicona danina i pobór składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Zmiana poboru składki zdrowotnej przedsiębiorcy, polegającą na ścisłym powiązaniu podstawy składki zdrowotnej z jednym z parametrów podatkowych
 • Uproszczenie sposobu ustalania wysokości składki zdrowotnej przedsiębiorcy
 • Ułatwienie weryfikacji prawidłowości naliczonej i zapłaconej składki poprzez wymianę informacji pomiędzy ZUS a Krajową Administracją Skarbową (KAS)
 • Rezygnacja z wprowadzenia odrębnej ewidencji finansowej na potrzeby składki zdrowotnej
 • Zmniejszenie kosztów poboru składki zdrowotnej po stronie ZUS
 • Podział składki (75% składki na finansowanie świadczeń na rzecz ubezpieczonego i 25% na rzecz pozostałych świadczeń)
 • Przy wykupie prywatnych usług leczniczych możliwość odliczenia w podatkach tzw. limitów kwot z jednoczesnym zachowaniem prawa do publicznej służby zdrowia
 • Bezpłatna komunikacja miejska i regionalna
box-icon

Opinia eksperta – Główny Doradca Podatkowy inFakt Piotr Juszczyk

Widać też, że partia patrzy realnie na to, co można zrobić. Z jednej strony mówi o likwidacji PIT, ale wskazuje też na niemożliwość wprowadzenia takiego rozwiązania. W związku z tym proponują preferencje podatkowe w miejsca zerowego PIT. Wprowadzenie odliczeń od podatku z pewnością jest dobrym rozwiązaniem i alternatywą dla programów socjalnych. Przy obecnym bezrobociu nie mamy problemu z pracą. Zachętą do zarabiania mogłyby być też odpowiednie preferencje. Widać też mocna ingerencje w ZUS. W mojej ocenie rozwiązania bezpartyjnych są przyjazne, ale nie wszystkie są możliwe do zrealizowania. Komitet prezentuje plan w swoim odczuciu idealny, ale podaje też alternatywy – to dobry znak. Przedsiębiorcom należy ułatwiać prowadzenie biznesu w Polsce i taki też proponują program.

Bezpartyjni Samorządowcy: Przedsiębiorcy przedsiębiorcom

Program wyborczy Bezpartyjnych Samorządowców wyraźnie był pisany lub konsultowany z myślą o osobach prowadzących biznesy w Polsce. Wiele rozwiązań jest niemal skrojonych pod tę grupę obywateli. Ruch mocno skupia się na zagadnieniach związanych z przedsiębiorczością i rynkiem pracy. Kilka  propozycji, zwłaszcza tych dotyczących podatków, jest śmiałych i niesie ryzyko, że nie będą możliwe do zrealizowania. Bezpartyjni przygotowali się na taką możliwość i często przedstawiają rozwiązania alternatywne. To pozytywny znak, który sugeruje, że tworzący program mieli świadomość ograniczeń i przygotowali się na różne scenariusze działań.


Katarzyna Leszkiewicz
Jestem odpowiedzialna za prowadzenie mediów społecznościowych inFaktu. W komunikacji skupiam się na wartości danej Przedsiębiorcom oraz edukacji dotyczącej najważniejszych zagadnień. Prywatnie jestem fanką koncertów i podróżowania.